W październikowym wydaniu Solidarności Górniczej pytamy, czy węgiel jest paliwem nowoczesnym? Przyglądamy się sprawności budowanych i modernizowanych bloków energetycznych. Próbujemy oszacować, jak długo jeszcze "czarne złoto" będzie podstawą polskiej energetyki. Ponadto zastanawiamy się nad przyszłością małych reaktorów jądrowych, nawiązując do projektu budowy reaktora typu BWRX-300 przez Synthos Michała Sołowowa, a także wracamy do tematu montażu kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 na dole KWK "Budryk". Polecamy lekturę miesięcznika (aby pobrać wersję cyfrową, kliknij tutaj).

Mając na uwadze doniesienia o możliwej zmianie struktury rządu i planach powołania Ministerstwa Skarbu Państwa, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się pozostawienia nadzoru nad branżą górniczo-energetyczną Ministerstwu Energii.

Zajmująca się przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń i odzyskiwaniem węgla, kamienia łamanego oraz innych kruszyw Haldex SA świętuje 60-lecie swojej działalności. O przeszłości, teraźniejszości i perspektywach rozwoju rysujących się przed firmą rozmawiamy z jej prezesem Bogdanem Leśniowskim.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały porozumienie z Zarządem JSW, na mocy którego dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe zostaną zastąpione przez karty płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbliżony do systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

Józef Słodczyk, legendarny kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej "Bytom" i wielki pasjonat tradycji górniczych, nie żyje. Był wyjątkowym człowiekiem, osobą wielkiej kultury i równie wielkiej skromności. Smutek z powodu śmierci Józefa Słodczyka oraz wyrazy najgłębszego współczucia dla najbliższych Zmarłego wyraziła Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

O szczegółach porozumienia płacowego, jakie 23 września udało się zawrzeć w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG), perspektywach dalszych rozmów na temat podwyżek płac i stanie negocjacji nad zakładowym układem zbiorowym pracy rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusławem Hutkiem.

- Węgiel to ważna karta, której nie zamierzamy pozbywać się na początku rozgrywki w tym nowym rozdaniu energetycznym, jakie kształtuje się w Europie - zapewnia premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z redaktorem naczelnym Solidarności Górniczej Krzysztofem Leśniowskim. Polecamy lekturę wywiadu.

O przyszłości polskiego węgla pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, wyzwaniach stojących przed sektorem wydobywczym, polityce zatrudnieniowej i wynagrodzeniach w górnictwie oraz toczących się rokowaniach płacowych w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) rozmawiamy z wiceministrem energii Adamem Gawędą.

- Prawo i Sprawiedliwość, czego by o tej partii nie sądzić, wyprowadziło polskie górnictwo na prostą, mimo niedociągnięć i popełnionych błędów. Obecnie jest to chyba jedyne ugrupowanie, które gwarantuje, że pod koniec przyszłej kadencji górnictwo węglowe w Polsce nadal będzie istniało - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Inne partie mówią przecież wprost - dni górnictwa są policzone i należy je systematycznie likwidować, tak jak tego chce Unia Europejska - wyjaśnia. Polecamy lekturę felietonu opublikowanego na łamach miesięcznika Solidarność Górnicza.

Wrześniowo-październikowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza zdominowała polityka. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych polecamy dwa wywiady: z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceministrem energii Adamem Gawędą. Jeśli chodzi o tematy górnicze, piszemy między innymi o wynegocjowanym przez związki zawodowe i korzystnym dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA porozumieniu, skutecznej batalii strony związkowej na rzecz odwołania niekompetentnego wiceprezesa Tauron Wydobycie SA oraz negatywnych konsekwencjach bezrefleksyjnego forsowania odnawialnych źródeł energii. Zachęcamy do lektury.

- Zwycięstwo sił liberalnych, żeby nie rzec - lewackich, oznaczałoby postawienie wielkiego znaku zapytania nad przyszłością całej branży. Przypomnijmy sobie, co robili, kiedy rządzili - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski i apeluje, by w zbliżających się wyborach parlamentarnych głosować na osoby gwarantujące rozwój sektora wydobywczego. Polecamy lekturę wywiadu udzielonego miesięcznikowi Solidarność Górnicza.

Groźba protestów oraz stanowcza postawa Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" wobec arogancji wiceprezesa Tauron Wydobycie SA do spraw technicznych Tomasza Dudy oraz składanych przezeń deklaracji zamiaru łamania prawa poskutkowały - 4 października wiceprezes złożył rezygnację, a zaplanowane na 7 października manifestacje organizowane przez reprezentatywne związki zawodowe funkcjonujące w Tauron Wydobycie SA zostały odwołane.

27 września Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko, w którym poparła działania Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA dotyczące odwołania w trybie pilnym wiceprezesa Tauron Wydobycie SA do spraw technicznych Tomasza Dudy. Według "Solidarności" wiceprezes nie wprowadza w życie ministerialnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w zakresie pomiarów klimatycznych na dole i choć dawno powinien wydać stosowne rozporządzenia, otwarcie deklaruje, że przepisów przestrzegać nie zamierza.

Kornel Morawiecki - wybitny działacz opozycji antykomunistycznej, poseł oraz marszałek senior Sejmu RP VIII kadencji - nie żyje. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. W imieniu Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego złożył przewodniczący KSGWK Bogusław Hutek.

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) poinformowały, że 23 września przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty "jednorazówki" jako rekompensaty za dni robocze z listopada i grudnia.

Członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" uczcili pamięć uczestników strajku z 1980 roku oraz sygnatariuszy zawartego wówczas Porozumienia Jastrzębskiego. Wśród gości tegorocznych obchodów, które odbyły się 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, byli między innymi premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Bożena Borys-Szopa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek śląski Jakub Chełstowski.

Czwartkowe rozmowy związków zawodowych z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) na temat realizacji przedstawionych postulatów płacowych nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Pracodawca przyjął postawę wymijającą, zasłaniając się umową z inwestorami, wedle której wszelkie decyzje dotyczące wynagrodzeń muszą posiadać akceptację stron umowy. Organizacje związkowe wezwały ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do objęcia osobistym nadzorem prowadzonych rokowań. Na odpowiedź czekają do 4 września.

Koniec sierpnia i początek września to dla członków NSZZ "Solidarność" czas świąteczny. W 1980 roku, na przełomie tych właśnie miesięcy, komitetom strajkowym robotników ze Szczecina, Gdańska, Jastrzębia-Zdroju i Dąbrowy Górniczej udało się zmusić władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do ustępstw, co wkrótce umożliwiło rejestrację Związku.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przychylił się do wyrażonego w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej do rozmów na temat realizacji przedstawionych postulatów. Pierwsza runda negocjacji odbędzie się 29 sierpnia.

Pracownicy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" mogą odetchnąć z ulgą: powołany na wniosek NSZZ "Solidarność" zespół roboczy mający przeanalizować przyszłość funkcjonowania "Halemby" ustalił, że zakład będzie funkcjonował w obecnym kształcie, co trzy lata temu stanęło pod znakiem zapytania. O okolicznościach powołania zespołu, jego pracach i przyjętych wnioskach końcowych rozmawiamy z szefem zakładowej "Solidarności" Arturem Braszkiewiczem.