- Musimy być zjednoczeni, silni i musimy wspierać się nawzajem, a w szczególności Rodziny, które straciły swoich ukochanych bliskich. Dajmy im nasze wsparcie emocjonalne i duchowe. Pomóżmy przeżyć godnie ten trudny okres, ten ból jaki w sobie noszą. Pomódlmy się za nich i ich Bliskich - piszą reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, odnosząc się do kwietniowych katastrof w KWK "Pniówek" i KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka". Zwracają też uwagę na postawę osób, które - ich zdaniem - "postanowiły budować swoją dalszą karierę zawodową na ludzkiej tragedii, na płaczu Rodzin, na braku uszanowania żałoby". O kogo chodzi? Polecamy lekturę opublikowanego oświadczenia.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) odpowiedział na pismo w sprawie dostępności węgla dla klientów, jakie 19 maja wystosowali przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz i Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek. Przedstawiciele Spółki zapowiedzieli, że propozycje rozwiązań w obszarze zasad sprzedaży surowca przedstawią stronie związkowej podczas spotkania zaplanowanego na 2 czerwca.

W związku z trudną sytuacją na rynku węgla, Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) zwróciły się do prezesa PGG Tomasza Rogali o "niezwłoczne wprowadzenie w kanałach bezpośredniej sprzedaży węgla w PGG instrumentów zwiększających dostępność surowca dla mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń". Za "głęboko krzywdzący" uznano fakt, że emeryci górniczy nie mogą kupować opału na zasadach komercyjnych od firmy, której są byłymi pracownikami.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wydała oświadczenie w sprawie kontrowersyjnych - jej zdaniem - słów byłego dyrektora do spraw pracy w KWK "Pniówek" Grzegorza Kaczmarczyka. - W ostatnim czasie, wypowiadając się dla Gazety Wyborczej, [Grzegorz Kaczmarczyk - przyp. red. SG] zarzucił reprezentatywnym organizacjom związkowym JSW SA, że jego nieudana kariera na tym stanowisku to ich zasługa, zwłaszcza zaś liderów tychże organizacji. Zaskakująca postawa byłego już dyrektora jest dla nas całkowicie nierozumiała - piszą związkowcy i przytaczają treść pisma, jakie Grzegorz Kaczmarczyk skierował do jednego z liderów związkowych dwa miesiące temu. Oświadczenie ZOK publikujemy w całości.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wybrali swoich przedstawicieli do Zarządu i Rady Nadzorczej (RN) JSW. Decyzją głosujących miejsce w Zarządzie JSW utrzymał dotychczasowy wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków. Jeśli chodzi o Radę Nadzorczą, największe poparcie załogi uzyskali: Paweł Nieradzik (KWK "Budryk"; 2999 głosów), Robert Kudelski (KWK "Borynia-Zofiówka"; 2493 głosy), Robert Łazarczyk (KWK "Knurów-Szczygłowice"; 1989 głosów) i Arkadiusz Wypych (KWK "Borynia-Zofiówka"; 1800 głosów); wszyscy czterej wejdą w skład nowej RN.

- Napaść Rosji na Ukrainę i gwałtowny wzrost cen nośników energii stanowią "ostatni dzwonek", aby podjąć odważne decyzje odnośnie przyszłości polskiego węgla. Skoro da się zainwestować 60 miliardów złotych w pierwszy etap budowy farm wiatrowych, to można też przeznaczyć 6-7 mld zł na budowę instalacji umożliwiających czyste spalanie węgla - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Nieśmiało przypomnę o jednym z punktów umowy społecznej, gdzie realizację tego typu projektów wprost zapisano - dodaje. Zachęcamy do lektury felietonu.

"Święta Barbaro, dopomóż tym, co odeszli w ciemność, co już na szychcie w niebie są dziś. Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią, z czarnej głębiny pozwól im wyjść". Kwietniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy wydarzeniom, które wstrząsnęły Górnym Śląskiem i całym górniczym światem. Dwie katastrofy, w KWK "Pniówek" i KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka", pochłonęły co najmniej kilkanaście ofiar - górników oraz idących im na pomoc ratowników. Cześć Ich pamięci! Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

O specyfice funkcjonowania Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP), specjalistycznego oddziału Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) świadczącego usługi remontowe, modernizacyjne i produkcyjne na rzecz kopalń PGG oraz o ostatniej próbie rozbicia jedności załogi poprzez powołanie "konkurencyjnego" wobec NSZZ "Solidarność" związku zawodowego rozmawiamy z Tomaszem Kliszem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZRP.

Reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przedstawiły nazwiska popieranych przez siebie kandydatów w zaplanowanych na 28 kwietnia wyborach do Zarządu i Rady Nadzorczej (RN) JSW: to Artur Wojtków jako kandydat do Zarządu JSW oraz Paweł Bieszczad (KWK "Pniówek"), Robert Kudelski (KWK "Borynia-Zofiówka"), Robert Łazarczyk (KWK "Knurów-Szczygłowice") i Paweł Nieradzik (KWK "Budryk") jako kandydaci do RN. Wybierać będą sami pracownicy.

W KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" (przodek D4a, poziom 900) doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego o energii 4x106 J połączonego z intensywnym wypływem metanu. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 3.40 podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. Na miejscu przebywało 52 pracowników. 42 opuściło rejon o własnych siłach. Sztab akcji utracił kontakt z dziesięcioma pracownikami.

20 kwietnia, kwadrans po północy, w pawłowickiej kopalni "Pniówek" doszło do wybuchu metanu. Zdarzenie miało miejsce na poziomie 1000 (ściana N-6). W rejonie zagrożenia przebywało 42 górników. Natychmiast podjęto akcję ratowniczą, jednak w jej trakcie nastąpił wybuch wtórny. Wtedy sztab akcji utracił kontakt z częścią ratowników. Już teraz wiadomo, że śmierć poniosło 5 osób. - Czterech górników zginęło na dole i jeden zmarł w szpitalu. Tak wygląda stan obecny - powiedział Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), właściciela KWK "Pniówek". Około 20 poszkodowanych trafiło do szpitali w Rybniku, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim oraz do siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń (najciężej ranni).

Wielkanocny numer miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy związkowej pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji. Na szczególną uwagę zasługuje relacja ze zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" wyprawy do Lwowa. Ponadto zastanawiamy się, jak będzie wyglądała zapowiedziana przez premiera Mateusza Morawieckiego operacja odejścia od importu rosyjskiego węgla w obliczu dalszego braku perspektyw dla węgla polskiego? A przy okazji bierzemy "pod lupę" postawę Niemiec - państwa, które skutecznie blokuje próby wprowadzenia surowcowego embarga na obszarze całej Unii Europejskiej. Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Rząd chce nałożyć embargo na ropę, gaz i węgiel z Rosji. To dobrze. Ale trzeba pamiętać, że takie posunięcia będą dla nas korzystne tylko wtedy, kiedy równocześnie postawimy na rozwój własnego sektora surowcowego, w tym - na rozwój górnictwa - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Choć czasy są trudne, oczekujemy jasnej deklaracji rządzących, jak ma wyglądać polityka paliwowo-energetyczna kraju w kolejnych latach. Od tego zależy, czy górnicy będą widzieli sens w większym angażowaniu się na rzecz produkcji węgla - zaznacza. Polecamy lekturę felietonu.

Kiedy w maju ubiegłego roku Tauron ogłosił wstrzymanie budowy kluczowego dla przyszłości spółki Tauron Wydobycie i ZG "Sobieski" szybu "Grzegorz", w środowisku górniczym panowało dość powszechne przekonanie, iż jest to krok ku całkowitej rezygnacji z projektu. Sam koncern mówił o "zamrożeniu" inwestycji, ale deklarację tę uznawano za "wybieg dyplomatyczny". Powrotu do prac, bez względu na okoliczności, domagała się natomiast Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA. Dziś już wiemy, że budowa "Grzegorza" zostanie dokończona.

O efektach pracy Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Artura Wojtkowa, członka Zarządu z wyboru załogi, w dobiegającej końca kadencji, nadchodzących wyborach, które odbędą się najprawdopodobniej 28 kwietnia i sytuacji, w jakiej dziś znajduje się JSW, rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim (na zdjęciu).

- Rosnące ceny węgla koksującego od kilku ostatnich kwartałów mogą napawać Jastrzębską Spółkę Węglową optymizmem (...), jednak powyżej pewnego poziomu odbiorcy końcowi stali, do produkcji której zużywany jest koks, mogą nie być w stanie kupować dalej takich ilości stali, jakie zakładali - piszą związkowcy z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i zastanawiają się nad krokami, jakie należałoby podjąć, by firma jak najlepiej wykorzystała obecną sytuację na rynku surowcowym. Polecamy lekturę tekstu publicystycznego.

- Apelujemy o porzucenie koncepcji dalszego uzależniania się od surowców energetycznych z importu i o zintensyfikowanie działań, które w kilkuletniej perspektywie czasowej umożliwią zwiększenie wolumenu wydobycia polskiego węgla - pisze Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" w stanowisku będącym reakcją na słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który wyraził wolę zastąpienia sprowadzanego do Polski węgla rosyjskiego węglem australijskim. - Polska natychmiast chce przestać (...) importu węgla rosyjskiego i o tym rozmawiałem (...) z premierem Australii, żeby także stamtąd transportować węgiel do Polski - ten, który jest potrzebny jeszcze do różnych celów, przede wszystkim do ciepłownictwa - oświadczył szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z przebywającym wówczas w Polsce przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem.

Równo za miesiąc, 22 kwietnia, w bytomskiej hali "Na Skarpie" odbędzie się widowiskowa gala boksu zawodowego Tymex Boxing Night 21: Śląskie Uderzenie, podczas której Damian Jonak (41-1-2, 21 KO) po raz trzeci skrzyżuje rękawice z Brytyjczykiem Andrew Robinsonem (26-5-2, 7 KO). Pięściarz z "Solidarności" liczy na doping ze strony górnośląskiej widowni, która już niejednokrotnie dowiodła, że potrafi być dużym wsparciem dla zawodnika. - To (...) ważny pojedynek, który chcę zakończyć wygraną przez KO i zamknąć trylogię walk z tym przeciwnikiem efektownym zwycięstwem - mówi Damian.

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w sposób kompleksowy uruchamia program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze - poinformował Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego Piotra Dudy. Utworzenia konta domagali się członkowie Związku, o czym kilka dni temu w naszym serwisie mówił szef "Solidarności" w Lubelskim Węglu "Bogdanka" SA Antoni Pasieczny.

Związkowcy z Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" odnieśli się do głosowania nad rezolucją Parlamentu Europejskiego popierającą mechanizm zamrażania funduszy Unii Europejskiej dla wybranych państw i do postawy części polskich europosłów, którzy tę rezolucję poparli. W specjalnym stanowisku ocenili, że "przyjęcie przez Parlament Europejski (...) rezolucji to znaczący krok ku odebraniu Polsce należnych jej środków, co bezpośrednio uderzy we wszystkich obywateli (...) kraju". Głosy "za" ze strony dziesięciorga europarlamentarzystów określili mianem "całkowitego skandalu".