O efektach szczytu Unii Europejskiej (UE), potencjalnych konsekwencjach ustaleń przywódców UE dla Polski i zagrożeniach, jakie wciąż wiszą nad wszystkimi branżami energochłonnymi rozmawiamy z przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusławem Hutkiem.

- Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wezwała polski rząd do zablokowania na najbliższym szczycie Rady Europejskiej propozycji klimatycznych KE [Komisji Europejskiej - przyp. red. SG] zmierzających do wprowadzenia neutralności klimatycznej do roku 2050 - poinformował portal Tysol.pl.

JSW Innowacje SA we współpracy z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego SA (CSRG) i gliwickim Instytutem Techniki Górniczej (ITG) "Komag" opracowuje pionierski projekt mobilnego punktu medycznego dla podziemnych zakładów górniczych. - Stworzenie miejsc sanitarnych w standardzie XXI wieku w warunkach dołowych jest dziś kwestią palącą i niezbędną. Musimy zdawać sobie sprawę, że obecny system udzielania pierwszej pomocy w zakładach górniczych to jest system sprzed lat kilkudziesięciu - przekonuje wiceprezes do spraw technicznych CSRG Andrzej Kleszcz.

- Patrząc na przebieg wszystkich dotychczasowych odgórnych działań restrukturyzacyjnych, (...) wiemy doskonale, że nie przyniosły one ani powstania nowych branż, ani nowych miejsc pracy, przyniosły za to dramaty i tragedie wielu śląskim rodzinom - pisze szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Jeśli polski rząd zaakceptuje unijny plan dążenia do "neutralności klimatycznej", nie pozostanie nam zatem nic innego, jak bardzo ostro walczyć (...) o nasze miejsca pracy i dalsze funkcjonowanie zagrożonych gałęzi przemysłu - podkreśla. Polecamy lekturę felietonu.

W strukturze nowego rządu pojawił się resort do spraw klimatu, na czele którego stanął minister Michał Kurtyka, a my pytamy, jakiego klimatu wobec górnictwa należy oczekiwać od kolejnego gabinetu sformowanego przez Prawo i Sprawiedliwość? Niepokój może budzić sytuacja, w której PGE, polski potentat energetyczny, dystansuje się od węgla i rusza z kampanią promującą odnawialne źródła energii, zwłaszcza że w tym samym czasie rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, iż nie będzie wnosił sprzeciwu wobec planów budowy pierwszej od 30 lat głębinowej kopalni węgla, a Japonia przymierza się do budowy nowych elektrowni węglowych. Zachęcamy do lektury barbórkowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza (aby pobrać wersję cyfrową, kliknij tutaj).

- Jedynym sposobem na trwałe uchronienie polskiej gospodarki przed katastrofalnymi skutkami przyjęcia propozycji [Komisji Europejskiej - przyp. red. SG] dotyczącej neutralności klimatycznej jest gruntowne przebudowanie tej koncepcji tak, aby była ona zgodna z ustaleniami zapisanymi w Porozumieniu Paryskim - pisze przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda do premiera Mateusza Morawieckiego, apeluje o stanowczą postawę podczas zbliżającego się unijnego szczytu i ostrzega, że zgoda rządu na niekorzystną dla Polski propozycję "spotka się z radykalnymi działaniami ze strony związku".

Realizując społeczny obowiązek wynikający z artykułu 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu Tauron Wydobycie SA. Złamanie prawa miało polegać na przyjmowaniu korzyści majątkowych i wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym.

Ponad 5 tysięcy pątników wzięło udział w zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. 24 listopada do Częstochowy przybyli górnicy węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, nafty, a także ich rodziny oraz przedstawiciele organizacji związkowych, spółek węglowych, Wyższego Urzędu Górniczego i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wydarzeniu towarzyszyło hasło "Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo".

Organizacje związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) poinformowały o efektach rozmów płacowych z Zarządem Spółki. Przeprowadzone 20 listopada rokowania dotyczyły włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. do podstawy naliczania "barbórki" i "czternastki" za rok 2019 oraz 12-procentowych podwyżek w roku 2020.

Jak co roku, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkich górników wraz z rodzinami, członków komisji zakładowych Związku oraz poczty sztandarowe do uczestnictwa w XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbędzie się 24 listopada 2019 roku.

- Jeśli ktoś twierdzi, że czemuś winne są "niektóre związki zawodowe", to niech określi, jakie związki zawodowe, które osoby, z jakiej kopalni - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA i lider Związku w ZG "Sobieski" Waldemar Sopata, komentując treść opublikowanego przez portal netTG.pl pisma Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym padają rozmaite oskarżenia pod adresem bliżej niesprecyzowanych związkowców.

- Górnicza "Solidarność" uważa, że powinniśmy dążyć do "neutralności klimatycznej", ale definiowanej tak, jak ją rozumiał świętej pamięci profesor Jan Szyszko (...): że gospodarka może wyemitować za darmo tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie pochłonąć drzewostan danego kraju - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek. Oczekuje też, że ministrowie rządu spotkają się ze związkowcami, by przedyskutować sytuację sektora przed grudniowymi szczytami: unijnym i klimatycznym. Zachęcamy do lektury felietonu.

W październikowym wydaniu Solidarności Górniczej pytamy, czy węgiel jest paliwem nowoczesnym? Przyglądamy się sprawności budowanych i modernizowanych bloków energetycznych. Próbujemy oszacować, jak długo jeszcze "czarne złoto" będzie podstawą polskiej energetyki. Ponadto zastanawiamy się nad przyszłością małych reaktorów jądrowych, nawiązując do projektu budowy reaktora typu BWRX-300 przez Synthos Michała Sołowowa, a także wracamy do tematu montażu kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 na dole KWK "Budryk". Polecamy lekturę miesięcznika (aby pobrać wersję cyfrową, kliknij tutaj).

Mając na uwadze doniesienia o możliwej zmianie struktury rządu i planach powołania Ministerstwa Skarbu Państwa, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się pozostawienia nadzoru nad branżą górniczo-energetyczną Ministerstwu Energii.

Zajmująca się przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń i odzyskiwaniem węgla, kamienia łamanego oraz innych kruszyw Haldex SA świętuje 60-lecie swojej działalności. O przeszłości, teraźniejszości i perspektywach rozwoju rysujących się przed firmą rozmawiamy z jej prezesem Bogdanem Leśniowskim.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały porozumienie z Zarządem JSW, na mocy którego dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe zostaną zastąpione przez karty płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbliżony do systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

Józef Słodczyk, legendarny kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej "Bytom" i wielki pasjonat tradycji górniczych, nie żyje. Był wyjątkowym człowiekiem, osobą wielkiej kultury i równie wielkiej skromności. Smutek z powodu śmierci Józefa Słodczyka oraz wyrazy najgłębszego współczucia dla najbliższych Zmarłego wyraziła Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

O szczegółach porozumienia płacowego, jakie 23 września udało się zawrzeć w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG), perspektywach dalszych rozmów na temat podwyżek płac i stanie negocjacji nad zakładowym układem zbiorowym pracy rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusławem Hutkiem.

- Węgiel to ważna karta, której nie zamierzamy pozbywać się na początku rozgrywki w tym nowym rozdaniu energetycznym, jakie kształtuje się w Europie - zapewnia premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z redaktorem naczelnym Solidarności Górniczej Krzysztofem Leśniowskim. Polecamy lekturę wywiadu.

O przyszłości polskiego węgla pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, wyzwaniach stojących przed sektorem wydobywczym, polityce zatrudnieniowej i wynagrodzeniach w górnictwie oraz toczących się rokowaniach płacowych w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) rozmawiamy z wiceministrem energii Adamem Gawędą.