- Tu i ówdzie kopalniane zwałowiska są wypełnione węglem w ponad stu procentach, gdzie indziej do tych stu procent niewiele brakuje. (...) Zwracam uwagę, że mamy luty - miesiąc, w którym zwykle zapotrzebowanie na węgiel było największe i w którym go na ogół brakowało. Gdzie będziemy składować to, co wydobędziemy za miesiąc lub dwa? - pyta szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Elektrownie muszą zacząć wykorzystywać w pierwszej kolejności węgiel polski, a dopiero potem zastanawiać się nad importem brakującego wolumenu - wskazuje. Polecamy lekturę felietonu.

W lutowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o Zielonym Ładzie, jego zgubnym wpływie na całą europejską gospodarkę, a także rolniczych protestach, które od kilku tygodni przelewają się przez kontynent. - Protesty rolników to dopiero początek. Skutki "polityki klimatycznej" [Unii Europejskiej - przyp. red. SG] zaczynają być coraz bardziej odczuwalne i dotykają coraz więcej grup społecznych i zawodowych - twierdzi śląski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski. Nie zapominamy o negocjacjach płacowych w poszczególnych spółkach węglowych. Po raz kolejny wspominamy też o przeciągającym się procesie notyfikacyjnym umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa i województwa śląskiego. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zwróciła się do minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań, które umożliwiłyby sprzedaż węgla zalegającego na kopalnianych zwałowiskach elektrowniom, elektrociepłowniom i ciepłownictwu. W wystosowanym piśmie związkowcy przypomnieli, że brak odbioru zakontraktowanego węgla z kopalń przez państwowe koncerny energetyczne oraz brak nowych kontraktów na wydobyty surowiec doprowadził branżę do sytuacji "skrajnie trudnej".

- W przestrzeni publicznej od kilkunastu lat trwa dyskusja na temat dekarbonizacji, podczas gdy mało kto zastanawia się, jak skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. (...) Niech nikt nie myśli, że w sytuacji krytycznej łatwo sprowadzimy energię z zagranicy, z Europy Zachodniej. Tam zużycie prądu też rośnie, a nikt o zdrowych zmysłach nie sprzedaje czegoś, czego sam bardzo potrzebuje - przestrzega przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" Waldemar Sopata. Polecamy lekturę wywiadu.

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz zwrócił się do minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej z wnioskiem o zorganizowanie spotkania stron umowy społecznej regulującej transformację górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. - W maju miną trzy lata od podpisania tego dokumentu, tymczasem w kwestii jego realizacji nie zrobiono wiele - zwrócił uwagę.

Rokowania dotyczące sporu zbiorowego wszczętego przez reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarność", Federację Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - zakończyły się fiaskiem. Strona społeczna podtrzymała żądanie wzrostu wynagrodzeń dla załogi na poziomie średniorocznej inflacji za rok ubiegły plus 1 punkt procentowy, tymczasem Zarząd dopuszcza ewentualne zmiany w polityce płacowej po dokonaniu oceny ekonomicznej Spółki, na podstawie porozumienia stron.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" wystosował pismo do premiera Donalda Tuska, wzywając szefa rządu, by ten przedstawił "jednoznaczną deklarację" co do stanowiska polskiego rządu w sprawie propozycji ustanowienia nowego celu klimatycznego dla Unii Europejskiej (UE) i odpowiedział na pytanie, czy zamierza ją zawetować. 6 lutego Komisja Europejska oficjalnie przedstawiła pomysł zaostrzenia "polityki klimatycznej" UE. Redukcja emisji gazów cieplarnianych miałaby wynieść 90 procent do roku 2040 (w odniesieniu do poziomu z roku 1990).

Członkowie Zespołu Monitorującego w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) reprezentujący stronę społeczną domagają się od Zarządu PGG rozpoczęcia rozmów na temat wysokości tegorocznego i przyszłorocznego wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uzasadniając złożony wniosek, przywołują treść umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa oraz podpisanego 18 maja 2022 r. aneksu numer 1 do umowy.

Cztery organizacje zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA - "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, "Kadra" i "Przeróbka" - zwróciły się do pracodawcy w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żądając spełnienia dwóch postulatów: wzrostu wynagrodzeń dla załogi o 15 procent i zwiększenia odpisu na tegoroczny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Termin realizacji żądań ustalono na 14 lutego.

Cztery organizacje zrzeszające związki zawodowe - Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), IndustriALL Global Union, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i IndustriALL - European Trade Union - skierowały do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej (KE) pani Margrethe Vestager oraz polskiej minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej list, w którym apelują o realizację umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego.

Kandydat reprezentatywnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Paweł Bieszczad zwyciężył w przeprowadzonych 1 lutego wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej (RN) JSW SA XI kadencji. Otrzymał poparcie 5084 (52,84 procent) głosujących.

- Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" miała okazję porozmawiać z panią minister Marzeną Czarnecką, szefową świeżo powołanego resortu przemysłu. (...) Resort ma się zajmować nie tylko sprawami sektora wydobywczego, ale również tym, co związane z wytwarzaniem energii. (...) Byłaby to zmiana korzystna. Wszak to, by nadzór rządowy nad górnictwem i energetyką pozostawał w jednym ręku, sami jakiś czas temu postulowaliśmy - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. Jednocześnie przestrzega przed konsekwencjami przedłużającego się stanu "zawieszenia" w górnictwie. - Niektórych decyzji o zakupach czy inwestycjach nie można nieustannie odkładać. A od tempa, w jakim zostaną podjęte, zależy przyszłość kopalń - wskazuje. Polecamy lekturę felietonu.

W styczniowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o spotkaniu Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" z minister przemysłu panią Marzeną Czarnecką. Ponadto zwracamy uwagę na narastające kontrowersje wokół cen węgla oferowanego przez Polską Grupę Górniczą SA i na przygotowywane przez Komisję Europejską plany redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2040. Wstępne plany mówią, że za 16 lat unijna energetyka ma być niemal zeroemisyjna, co oznacza odejście od węgla w produkcji prądu. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadra" - poinformowały Zarząd JSW o wszczęciu sporu zbiorowego. To efekt braku odpowiedzi na żądanie dotyczące podwyżek dla pracowników Spółki. Według strony społecznej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w JSW powinien wynieść tyle, ile wyniosła inflacja za rok 2023 plus 1 punkt procentowy.

26 stycznia związkowcy reprezentujący Radę Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" spotkali się w Katowicach z minister przemysłu panią Marzeną Czarnecką. Przez dwie godziny dyskutowano o problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed branżą.

1 lutego odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (RN) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). To efekt rezygnacji Roberta Łazarczyka, jednego z przedstawicieli załogi w RN, który objął funkcję dyrektora technicznego KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów". Reprezentatywna Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA zdecydowała, że poprze kandydaturę Pawła Bieszczada z KWK "Pniówek". Głosować będą sami pracownicy.

Na cmentarzu w podkrakowskiej Rudawie spoczął ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski - historyk, poeta, działacz opozycji antykomunistycznej, kapelan nowohuckiej "Solidarności", prezes Fundacji imienia Brata Alberta. Wybitny duchowny katolicki obrządków łacińskiego i ormiańskiego zmarł 9 stycznia po walce z ciężką chorobą. Miał 67 lat.

Przedstawiciele "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i "Kadry" spotkali się z Zarządem JSW. Tematem rozmów były założenia tegorocznej polityki płacowej. Strona społeczna chce podwyżek dla pracowników Spółki. Zdaniem związkowców, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powinien wynieść tyle, ile wyniosła inflacja za rok 2023 plus 1 punkt procentowy.

14 grudnia delegacja reprezentująca rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętej Barbary w Bieruniu odwiedziła kardynała Stanisława Dziwisza. Do Krakowa, oprócz proboszcza parafii, księdza Andrzeja Kubata, udali się między innymi przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, dyrektor KWK "Piast-Ziemowit" Krzysztof Krasucki, starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica oraz członkowie NSZZ "Solidarność" KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast". Na miejscu wspólnie podziękowali osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II za dar relikwii krwi papieża-Polaka. Uroczystość wprowadzenia relikwii do kościoła pw. św. Barbary miała miejsce 4 grudnia, w Dniu Świętej Barbary, patronki górników.

- Jako związkowcy jesteśmy gotowi do rozmów. Jeśli natomiast ktoś wykona zamach na to, co już zostało uzgodnione i zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu społecznego, na przykład na umowę społeczną gwarantującą górnikom pracę do emerytury, to spotkamy się na ulicy, choć bardzo bym tego nie chciał. Wszystko zależy od kroków, jakie podejmie druga strona - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek, komentując sytuację sektora w obliczu zmiany układu rządzącego. Polecamy lekturę felietonu.