- Spółki węglowe mają problem, bo w obliczu drastycznego spadku zapotrzebowania na prąd koncerny energetyczne ograniczą produkcję energii i nie będą potrzebowały tyle węgla, co do tej pory. (...) Zachowanie płynności finansowej przez spółki węglowe oraz utrzymanie miejsc pracy będzie teraz prawdziwym wyzwaniem - zwraca uwagę przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w tekście poświęconym sytuacji sektora wydobywczego. Branża już zaczyna odczuwać konsekwencje pandemii koronawirusa, tymczasem rząd przyjął strategię pomocy wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw, "zapominając" o górnictwie. Polecamy lekturę felietonu.

Zamiast skupić się na skutecznej walce z zagrażającej zdrowiu i życiu milionów ludzi pandemii koronawirusa, w pierwszych dniach marca wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Frans Timmermans ogłosił treść projektu rozporządzenia, które nazywane jest "prawem klimatycznym", "europejskim paktem klimatycznym" i "kamieniem milowym polityki klimatycznej UE". To pierwszy z około 40 aktów prawnych, które ujrzą światło dzienne w ramach tak zwanego Nowego Zielonego Ładu, czyli nowej odsłony unijnej kampanii antywęglowej.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne cele tak zwanej tarczy antykryzysowej to ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" domaga się jednak, by propozycje rządu uwzględniły spółki z sektora paliwowo-energetycznego. Związkowcy wskazują, że pozostawienie tej gałęzi przemysłu samej sobie może zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i władze powiatu gliwickiego kolejny rocznik absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2 będzie miał zagwarantowaną pracę w kopalniach JSW. Podpisany 6 marca dokument dotyczy odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji Krajowej Związku Piotr Duda. Wezwał struktury "Solidarności" wszystkich szczebli do monitorowania sytuacji i informowania o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakładach pracy. - Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców (...) obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników - napisał. - W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym - podkreślił.

Niepokój społeczny związany z pandemią koronawirusa przeniósł się do Internetu. W jednym z opublikowanych wpisów "żona górnika" domaga się radykalnych działań na rzecz powstrzymania ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród górników i krytykuje władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) za już podjęte kroki. Pisze też, że "prawdopodobnie czeka się", aż "będzie pierwszy przypadek wirusa na kopalni". Na tak sformułowaną sugestię zareagowało oburzone kierownictwo JSW.

Smutna wiadomość z KWK "Bobrek-Piekary" Ruch "Bobrek" dotarła do nas w poniedziałkowy wieczór: wskutek załamania się fragmentów chodnika i obwału skał stropowych podczas wykonywania prac związanych z demontażem i wymianą elementów rurociągu odwadniającego na poziomie 840 śmierć poniósł 40-letni górnik. Dwie osoby zostały ranne. Opuściły one zagrożony rejon o własnych siłach.

Górnicza "Solidarność" zwróciła się do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o "podjęcie działań wraz z zarządami spółek energetycznych w sprawie faktycznego rozpoczęcia realizacji przyjętego przez rząd »Programu dla Śląska« w zakresie szeroko pojętej energetyki". Chodzi głównie o rewitalizację bloków węglowych elektrowni w Rybniku i Łaziskach Górnych, od czego zależy przyszłość znaczącej części górnictwa węglowego na Śląsku.

3 marca związkowcy z czterech organizacji reprezentujących załogę Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA i przedstawiciele Zarządu podpisali porozumienie regulujące tegoroczny poziom wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych w Spółce. Ustalono, że z dniem 1 marca stawki płacy zasadniczej pracowników "Bogdanki" wzrosną o 6 procent. Pozostałe zapisy dotyczą między innymi wzrostu opłacanej przez Spółkę składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i wysokości odpisu dodatkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15 lutego na antenie telewizji TVN24 wyemitowano program "Superwizjer", w którym znalazły się rozmaite sugestie dotyczące NSZZ "Solidarność" i jego działaczy. Słowo "sugestie" ma tutaj duże znaczenie, bo twardych danych było tam niewiele, pojawiły się natomiast kwoty bez pokrycia.

Medialna dyskusja na temat przyszłości elektrowni "Ostrołęka C", której budowa stanęła pod znakiem zapytania, zatacza coraz szersze kręgi. 24 lutego Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" wezwała rząd do dalszej realizacji inwestycji jako istotnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Trzy dni później KSGiE skierował pismo do wicepremiera Jacka Sasina, domagając się pilnego spotkania ze stroną rządową poświęconego między innymi przyszłości "Ostrołęki".

- Mamy własny surowiec energetyczny, mamy doświadczenie w branży węglowej, prowadzimy prace nad efektywnym wykorzystywaniem węgla - dlaczego w ogóle mielibyśmy z niego rezygnować? - retorycznie pyta szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w kontekście czerwcowego szczytu Unii Europejskiej, podczas którego Polska będzie musiała się określić, czy chce wdrażać "Nowy Zielony Ład" na zasadach ogólnych za cenę bliżej nieokreślonych rekompensat, czy też chce przesunięcia terminu, do którego miałaby zrezygnować z węgla. Polecamy lekturę felietonu opublikowanego na łamach lutowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza.

Lutowe wydanie Solidarności Górniczej poświęcamy sprawom bieżącym, w tym wynegocjowanym przez związki zawodowe podwyżkom dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA. Ponadto analizujemy zawartość oszczerczego wobec NSZZ "Solidarność" reportażu, jaki wyemitowała telewizja TVN24 i zastanawiamy się, czy nowy blok energetyczny elektrowni "Ostrołęka" będzie zasilany węglem? Istnieją poważne obawy, że zawieszenie finansowania jego budowy przez Eneę i Energę to wstęp do decyzji o przejściu na paliwo gazowe. Polecamy lekturę miesięcznika (aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj).

Uzgodnione 20 lutego, podpisane zaś następnego dnia porozumienie pomiędzy trzynastoma organizacjami związkowymi działającymi w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) a Zarządem PGG przypieczętowało kwestię podwyżek dla pracowników Spółki. Strony ustaliły formę realizacji przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzez zwiększenie kwot dodatku do dniówki przepracowanej.

Znaczna większość pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przystąpiła do zaproponowanego przez Zarząd Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Nadal jest jednak wiele osób, które mają wątpliwości, czy PPE ma sens i czy jest korzystniejszy od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA postanowiła odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące PPE.

W związku z gwałtownie rosnącą inflacją, reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników (ZZG) JSW SA i ZZ "Kadra" - zwróciły się do Zarządu Spółki o zorganizowanie spotkania poświęconego wysokości tegorocznego wskaźnika wynagrodzeń.

Po ponad trzech godzinach rozmów w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) porozumiały się z Zarządem PGG, dzięki czemu górnicy otrzymają 6-procentowe podwyżki liczone od stycznia bieżącego roku. Padły również deklaracje dotyczące odbioru zakontraktowanego węgla ze zwałów kopalń PGG przez państwowe spółki energetyczne. Jeśli chodzi o kwestie płacowe, strony uzgodniły, że kolejne rozmowy odbędą się we wrześniu.

- Liczne i rażące przypadki szkalowania reprezentatywnych organizacji związkowych JSW oraz całej Spółki, z jakimi mieliśmy do czynienia w programie "Superwizjer" wyemitowanym na antenie telewizji TVN24 w dniu 15 lutego br., nie pozostaną bez odpowiedzi. W najbliższym czasie ukaże się materiał prasowy dotyczący wszystkich kłamstw i manipulacji, jakie zawierał omawiany materiał. Kolejnym krokiem będą działania o charakterze prawnym - zapowiedziały reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Wydany przez nie komunikat publikujemy poniżej.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) odniosła się do zawartości wyemitowanego na antenie telewizji TVN24 programu "Superwizjer". - W reportażu podano nieprawdziwe informacje o naszej firmie. (...) Niedopuszczalne jest podważanie zaufania do spółki giełdowej na podstawie pomówień i fałszywych informacji. Kierownictwo firmy nie pozwoli na szkalowanie dobrego imienia JSW SA i zatrudnionych w niej pracowników. W związku z powyższym wystąpi na drogę prawną - czytamy w komunikacie wydanym przez JSW. Jego pełną treść publikujemy poniżej.

Przeprowadzony w poniedziałek rano dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG), którzy domagają się 12-procentowych podwyżek, zwrócił uwagę mediów na sytuację sektora wydobywczego. O akcji protestacyjnej i jej przyczynach, a także stanowisku Zarządu PGG oraz oczekiwaniach strony społecznej wobec rządu rozmawiamy z Bogusławem Hutkiem, przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA i szefem górniczej "Solidarności".