Przedstawiciele dwunastu central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) i Zarządu PGG podpisali porozumienie dotyczące wypłaty dwóch premii jednorazowych dla załogi. Pierwszą "jednorazówkę" otrzymają osoby zatrudnione w PGG według stanu z 31 maja 2024 roku, drugą - zatrudnieni na dzień 30 września bieżącego roku.

Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi. Uczestnicy protestu przemaszerowali ulicami Warszawy, wyrażając swoją dezaprobatę wobec dalszego zaostrzania "polityki klimatycznej" Unii Europejskiej (UE). - To bowiem sprawa, która dotyczy wszystkich obywateli, a nie tylko związkowców i poszczególnych grup zawodowych - pisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda jeszcze przed demonstracją.

- W kopalniach JSW płaci się za określone normy i zadania na poszczególnych frontach. Krótko mówiąc, płaci się za określoną robotę - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, komentując słowa wiceprezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych Adama Rozmusa. Odniósł się też do opinii wyrażonej przez Jakuba Szkopka, analityka Erste Securities, który stwierdził, że "obecnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie ma miejsca na żadne podwyżki płac". Polecamy lekturę wywiadu z liderem największej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników JSW.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik wyraził zaniepokojenie przyjęciem "Rozporządzenia w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942". Zdaniem związkowego lidera, podczas negocjacji dotyczących ostatecznej treści unijnych uregulowań odnośnie emisji metanu "ograniczona została skala oraz zakres możliwości negocjacyjnych" dla górnictwa węgla koksowego, przez co nie zabezpieczono interesów producentów tego rodzaju surowca. Mało tego, decyzję określającą warunki i poziomy emisji metanu dla kopalń wydobywających węgiel koksowy ma określić arbitralnie sama Komisja Europejska (KE). Lider KSGiE skierował pismo do premiera Donalda Tuska, domagając się reakcji na zaistniałą sytuację.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy tematom związanym z przygotowywaną przez Związek wielką demonstracją przeciwko Zielonemu Ładowi, który wkrótce może pogrążyć gospodarkę całego kontynentu. Według profesora Władysława Mielczarskiego, eksperta do spraw energetyki, Unii Europejskiej (UE) będzie bardzo trudno zrobić krok w tył i wycofać się z forsowanych regulacji. - Miliony ludzi bowiem dały się zindoktrynować. (...) Upiliśmy się (...) całym tym Europejskim Zielonym Ładem. I jesteśmy jak alkoholik. On nie przestanie pić, dopóki sobie czegoś nie zrobi. (...) W UE ludzie przez Europejski Zielony Ład mocno zbiednieją. Może dopiero wtedy do nich dotrze, że coś jest nie tak - obrazowo stwierdza naukowiec. Poruszamy również kwestię braku rządowego planu dotyczącego funkcjonowania górnictwa. Choć od wyborów parlamentarnych minęło pół roku, wciąż nie wiemy, jaką politykę wobec branży zamierza prowadzić obecna koalicja. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Struktury NSZZ "Solidarność" z całego kraju przygotowują się do zaplanowanej na 10 maja manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi. Tego dnia członkowie Związku przyjadą do Warszawy, by powiedzieć głośne "nie" wciąż zaostrzanej "polityce klimatycznej" Unii Europejskiej (UE). Uderza ona w kolejne gałęzie gospodarki: ostatnio najgłośniej protestują rolnicy, jednak dodatkowe opłaty wynikające z systemu handlu emisjami od lat niszczą konkurencyjność europejskiego górnictwa, hutnictwa, branży transportowej, spożywczej, chemicznej i wielu innych. W najbliższej przyszłości "polityka klimatyczna" UE uderzy także bezpośrednio w obywateli, na przykład poprzez ograniczenia związane z samochodami, lotami czy ogrzewaniem domów.

W reakcji na doniesienia o planach likwidacji tygodnika Trybuna Górnicza oraz ograniczenia funkcjonowania portalu górniczego netTG.pl, Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wyraziła swój sprzeciw wobec takich działań. Przyjęte stanowisko przesłano na ręce minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej i ministra aktywów państwowych Borysa Budki.

Rząd przekazał do Komisji Europejskiej aktualizację "Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r." (KPEiK) bez wcześniejszego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie jej treści. Tymczasem - zdaniem górniczej "Solidarności" - przyjęcie dokumentu może zagrozić realizacji podpisanej 28 maja 2021 roku umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. Pismo w tej sprawie skierowano na ręce minister klimatu i środowiska pani Pauliny Hennig-Kloski.

17 kwietnia Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zdecydowała, że nowym prezesem JSW będzie Ryszard Janta. Rozstrzygnięto również konkurs na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu do spraw ekonomicznych, które powierzono Remigiuszowi Krzyżanowskiemu, zaś Jarosław Kluczniok będzie nowym wiceprezesem ds. rozwoju. Od 15 marca w składzie Zarządu są także Adam Rozmus, zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych oraz pani Jolanta Gruszka, zastępca prezesa ds. handlu. Jak strona związkowa ocenia podjęte decyzje kadrowe i czy powołanie Zarządu w takim składzie przyspieszy rozstrzygnięcie toczącego się sporu zbiorowego na tle płacowym, pytamy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

Według ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) ocieplenie klimatu osiągnie maksimum prawdopodobnie pod koniec tego stulecia; po nim zacznie się kolejne ochłodzenie. Naukowcy twierdzą, że obecnie temperatura na Ziemi jest niższa niż w maksimach poprzednich ociepleń, zaś wpływ zwiększonej emisji gazów cieplarnianych na klimat wskutek spalania paliw kopalnych przez człowieka - przeszacowany, ponieważ nie uwzględnia roli równolegle postępującego ocieplenia spowodowanego przez czynniki naturalne. Informację Instytutu w związku z przypadającym na 22 kwietnia Dniem Ziemi opublikowała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Rada górniczej "Solidarności" przyjęła stanowisko, w którym wyraża wsparcie dla działań Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz "innych organizacji polskich i zagranicznych" domagających się całkowitej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto sama chce "natychmiastowej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaniechania uchwalania i wdrażania kolejnych regulacji prawnych stanowiących jego elementy, takich jak podatek węglowy widoczny w opodatkowaniu praktycznie wszystkich towarów i usług", zaś od rządu oczekuje "przedstawienia (...) analiz skutków wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, które stanowiły podstawę wyrażenia zgody na jego wprowadzenie".

W poniedziałek, 8 kwietnia, przedstawiciele Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" spotkali się z minister przemysłu panią Marzeną Czarnecką, aby omówić problemy dotykające Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW), Lubelski Węgiel (LW) "Bogdanka" SA, Polską Grupę Górniczą SA (PGG) i Południowy Koncern Węglowy SA (PKW). Szefowie struktur Związku z poszczególnych spółek pytali między innymi o stan zaawansowania prac nad wnioskiem notyfikacyjnym dla branży i nad modelem powiązania dostaw węgla oraz wytwórców energii tak, aby polski węgiel miał zapewnione stabilne odbiory.

- Jeśli miałbym wskazać temat, o którym mówiło się ostatnio najwięcej, to byłby nim bez wątpienia Europejski Zielony Ład. (...) Wielu dopiero teraz zdało sobie sprawę, że nowe unijne przepisy spowodują upadek całych sektorów i gospodarek, że dotkną rolnictwo, hutnictwo, motoryzację i zwykłych mieszkańców - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Jeśli nie powstrzymamy tego szaleństwa, wkrótce staniemy się uzależnionym od innych skansenem z wysokim bezrobociem, biedą i niewydolnym, niestabilnym, bo opartym na źródłach odnawialnych, systemem wytwarzania energii - przestrzega. Polecamy lekturę felietonu.

Wielkanocne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza, które trafiło do kopalń, poświęcamy tematyce związanej z Zielonym Ładem. "Solidarność" wsparła rolnicze protesty przeciwko unijnym przepisom, zapowiadając złożenie wniosku w sprawie ogólnokrajowego referendum dotyczącego ich wdrożenia. Piszemy też o spotkaniu minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej z sygnatariuszami umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i o możliwych konsekwencjach uchylenia decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w kopalni "Turów" przez warszawski sąd. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA pikietowali siedzibę Zarządu Spółki, domagając się wzrostu wynagrodzeń o 15 procent i zwiększenia odpisu na tegoroczny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To postulaty, z jakimi już ponad miesiąc temu zwrócili się do pracodawcy związkowcy reprezentujący załogę kopalni. O sytuację w zakładzie pytamy przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA Mariusza Romańczuka.

O opinię na temat procesu wyłaniania nowych władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i skutki, jakie wywołuje przeciągający się brak odpowiednio umocowanego kierownictwa firmy, pytamy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

- Tu i ówdzie kopalniane zwałowiska są wypełnione węglem w ponad stu procentach, gdzie indziej do tych stu procent niewiele brakuje. (...) Zwracam uwagę, że mamy luty - miesiąc, w którym zwykle zapotrzebowanie na węgiel było największe i w którym go na ogół brakowało. Gdzie będziemy składować to, co wydobędziemy za miesiąc lub dwa? - pyta szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Elektrownie muszą zacząć wykorzystywać w pierwszej kolejności węgiel polski, a dopiero potem zastanawiać się nad importem brakującego wolumenu - wskazuje. Polecamy lekturę felietonu.

W lutowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o Zielonym Ładzie, jego zgubnym wpływie na całą europejską gospodarkę, a także rolniczych protestach, które od kilku tygodni przelewają się przez kontynent. - Protesty rolników to dopiero początek. Skutki "polityki klimatycznej" [Unii Europejskiej - przyp. red. SG] zaczynają być coraz bardziej odczuwalne i dotykają coraz więcej grup społecznych i zawodowych - twierdzi śląski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski. Nie zapominamy o negocjacjach płacowych w poszczególnych spółkach węglowych. Po raz kolejny wspominamy też o przeciągającym się procesie notyfikacyjnym umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa i województwa śląskiego. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zwróciła się do minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań, które umożliwiłyby sprzedaż węgla zalegającego na kopalnianych zwałowiskach elektrowniom, elektrociepłowniom i ciepłownictwu. W wystosowanym piśmie związkowcy przypomnieli, że brak odbioru zakontraktowanego węgla z kopalń przez państwowe koncerny energetyczne oraz brak nowych kontraktów na wydobyty surowiec doprowadził branżę do sytuacji "skrajnie trudnej".

- W przestrzeni publicznej od kilkunastu lat trwa dyskusja na temat dekarbonizacji, podczas gdy mało kto zastanawia się, jak skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. (...) Niech nikt nie myśli, że w sytuacji krytycznej łatwo sprowadzimy energię z zagranicy, z Europy Zachodniej. Tam zużycie prądu też rośnie, a nikt o zdrowych zmysłach nie sprzedaje czegoś, czego sam bardzo potrzebuje - przestrzega przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" Waldemar Sopata. Polecamy lekturę wywiadu.