Przedstawiciele grup politycznych w Parlamencie Europejskim (PE) wypracowali kompromisową treść unijnego rozporządzenia metanowego. Z informacji uzyskanych przez stronę związkową wynika, że zapisy stawiające dalsze funkcjonowanie kopalń pod znakiem zapytania znacznie złagodzono.

Liderzy górniczej i śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG) oraz Porozumienia Związków Zawodowych "Kadra" zwrócili się do ponad 700 europarlamentarzystów z listem otwartym, w którym zaapelowali o "przeciwstawienie się nieprzemyślanym i niesprawiedliwym zapisom" rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej (UE).

Sejm wyraził negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej (UE). Specjalną uchwałę poparło 444 posłów, 5 było "przeciw", a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przypomnijmy, że jeśli prawo forsowane przez Brukselę zacznie obowiązywać, na spółki węglowe zostaną nałożone gigantyczne kary z tytułu nadmiernej emisji metanu przez kopalnie. W konsekwencji większość polskich zakładów górniczych wydobywających węgiel trzeba będzie zamknąć już za kilka lat, a podpisana przez rząd i związki zawodowe umowa społeczna, zakładająca stopniowe wygaszanie kopalń do roku 2049, stanie się "martwa".

Dzięki porozumieniu zawartemu przez jedenaście organizacji związkowych i Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) 7 kwietnia załodze PGG wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne. To kolejny element realizacji wynegocjowanego wcześniej przyrostu płac.

Delegaci reprezentujący członków NSZZ "Solidarność" z zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wybrali władze Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA na kolejną pięcioletnią kadencję. Zdecydowano, że pracami największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW pokieruje jego dotychczasowy lider Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek").

- Jako Związek cały czas działamy na rzecz uświadamiania ludziom i politykom zagrożeń wynikających z rozporządzenia metanowego. Mam nadzieję, że posłowie do Parlamentu Europejskiego z całej Polski podobne działania podejmą w Brukseli. Wkrótce raz jeszcze spotkamy się z europosłami, aby dowiedzieć się, co ustalili w swoich frakcjach parlamentarnych. Liczę też na aktywność rządu - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Kiedy politycy będą walczyć tam, na unijnych salonach, my musimy ich w sposób jednoznaczny wesprzeć - być może organizując manifestacje, być może w inny sposób. Jedno jest pewne: dziś trzeba działać wspólnie. Inaczej Polskę spotka katastrofa energetyczna - przekonuje. Polecamy lekturę felietonu.

W świątecznym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o wciąż odsuwanej reformie polskiej energetyki i przygotowywanej przez rząd aktualizacji "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku". Przyglądamy się również sprzecznościom, jakie można usłyszeć z ust polityków Platformy Obywatelskiej (PO). Przewodniczący PO Donald Tusk stwierdził, że powinniśmy wydobywać polski węgiel i modernizować bloki w elektrowniach węglowych, choć nie tak dawno inni politycy tej partii mówili o konieczności rezygnacji z węgla do roku 2040. Które deklaracje są prawdziwe? Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Delegaci na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów (ZZKD) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA zdecydowali, że przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA w kadencji 2023-2028 będzie Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze"). Nowy lider zastąpił wieloletniego szefa ZOK Waldemara Sopatę (ZG "Sobieski"). Ponadto uczestnicy zwołanego do Libiąża ZZKD dokonali wyboru Zakładowej Komisji Koordynacyjnej (ZKK) oraz Komisji Rewizyjnej.

W Katowicach obradowało Sprawozdawczo-Wyborcze Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów (ZKZD) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG). Przedstawiciele struktur Związku z kopalń i zakładów specjalistycznych PGG wybrali władze Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA na kolejnych pięć lat. Decyzją ZKZD szefem ZOK pozostał jej dotychczasowy lider Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"). Otrzymał 20 z 34 oddanych głosów ważnych. Jego kontrkandydata, Artura Braszkiewicza (KWK "Ruda" Ruch "Halemba"), poparło 14 delegatów.

Podczas spotkania zorganizowanego 25 marca w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" przedstawiciele związków zawodowych, spółek węglowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) dyskutowali o możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz zablokowania najbardziej szkodliwych zapisów unijnej "dyrektywy metanowej". Jeśli nowe prawo zacznie obowiązywać, już za kilka lat większość polskich kopalń węgla zostanie zlikwidowana.

13 marca, po długiej i ciężkiej chorobie, na "wieczną szychtę" odszedł Bogusław Mączka, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica". Publikujemy wspomnienie nadesłane przez kolegów Zmarłego.

O "straconej dekadzie" lat osiemdziesiątych XX wieku i strajku podjętym przez pracowników KWK "Borynia" w sierpniu 1988 roku rozmawiamy z Romanem Chwastykiem, wtedy przewodniczącym komitetu strajkowego, a dziś - szefem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia". To trzecia i ostatnia część wywiadu. Pierwsza poświęcona była wydarzeniom roku '80 (kliknij tutaj), druga - protestowi górników z "Boryni" przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego (kliknij tutaj).

16 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń w związku z planami pozyskania 1,65 miliarda złotych finansowania dłużnego. Chodzi między innymi o hipoteki na nieruchomościach JSW i zastawy rejestrowe na wybranych aktywach oraz poręczenia udzielone przez niektóre spółki zależne. Zadłużaniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konsekwentnie sprzeciwia się strona społeczna. - Aktualnie nasza spółka posiada prawie 10 miliardów środków i należy nimi rozsądnie zarządzać bez potrzeby zaciągania dodatkowych długów - uważają przedstawiciele "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry".

Po tym, jak stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" - materiał będący próbą ustalenia, co kardynał Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży - Komisja Krajowa (KK) NSZZ "Solidarność" wyraziła oburzenie z powodu ataków na późniejszego papieża i zaprotestowała przeciwko "zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia". - Uważamy, że jest to element szerszej akcji skierowanej przeciwko katolikom w Polsce - oświadczyły władze Związku, przyjmując specjalne stanowisko.

Trzy organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadra" - wystosowały petycję do wicepremiera Jacka Sasina, w której ostro krytykują pomysł pozyskania 1,65 miliarda złotych finansowania dłużnego przez JSW i zwracają się z wnioskiem, "by wstrzymać działania Biura Finansów JSW w zakresie zaciągania nowych, niekorzystnych zobowiązań przez (...) spółkę". - Spółka nasza posiada środki płynne w wysokości kilku miliardów złotych! (...) Nie widzimy żadnego sensu ekonomicznego, by JSW zaciągała takie zobowiązania - argumentują.

Przedstawiciele jedenastu organizacji związkowych i Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) podpisali porozumienie, zgodnie z którym załoga PGG otrzyma trzy premie jednorazowe. Pieniądze trafią na górnicze konta 10 marca, 10 maja i 10 lipca br. Ponadto uzgodniono, że wartość "jednorazówek" stanie się częścią podstawy służącej do wyliczania wysokości nagrody barbórkowej oraz dodatkowej nagrody rocznej ("czternastki").

Lutowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy wydarzeniom bieżącym. Wskazujemy na zagrożenia, jakie niesie ze sobą "dyrektywa metanowa" Unii Europejskiej. Po jej wdrożeniu większość polskich kopalń przestanie istnieć, bo branży górniczej nie będzie stać na płacenie kar za przekraczanie niemożliwych do spełnienia norm emisji metanu. Ponadto piszemy o serii wynegocjowanych przez związkowców porozumień płacowych, dzięki którym tegoroczny wzrost funduszów płac we wszystkich spółkach węglowych wyniesie 15,4 procent. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Zapotrzebowanie na węgiel nie zniknie (...) z dnia na dzień. Jeśli przestanie istnieć branża wydobywcza, zarobią importerzy, którzy nie będą obciążeni parapodatkiem z tytułu emisji metanu. Być może taki jest ukryty cel pomysłodawców "dyrektywy metanowej" oraz tych, którzy jej się nie przeciwstawiają, kto wie... - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek, kontynuując temat "dyrektywy metanowej" Unii Europejskiej i jej potencjalnego wpływu na polskie górnictwo. Polecamy lekturę felietonu.

- Reprezentatywne organizacje związkowe po raz kolejny dotrzymały słowa, bo myśmy zawsze mówili, że przy tak dużych zyskach firmy realna wartość wynagrodzeń załogi nie ma prawa spaść. I nie spadnie, tylko wzrośnie, mimo wysokiego poziomu inflacji - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, komentując treść porozumienia kończącego spór zbiorowy reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA z pracodawcą.

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) wynegocjowały z Zarządem PGG porozumienie ustalające wysokość tegorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce. Będzie ono wyliczone na podstawie kwoty bazowej stanowiącej średnie wynagrodzenie za rok 2022 w spółkach węglowych objętych umową społeczną dotyczącą transformacji sektora oraz nowym systemem wsparcia powiększone o 14,4 procent (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 - równowartość inflacji) plus 1 punkt procentowy. Wzrost wyniesie zatem 15,4 proc.