PGG: Postulaty spełnione, spór zakończony

Sty 15, 2022

Piątkowe rozmowy związkowców z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) zakończyły się podpisaniem porozumienia przewidującego realizację postulatów stanowiących przedmiot sporu zbiorowego. Niniejszym spór dobiegł końca. Odwołana została zapowiadana na 17 stycznia bezterminowa blokada dostaw węgla dla energetyki.

Ustalono, że rekompensaty dla załóg kopalń PGG za soboty i niedziele przepracowane od września do grudnia zeszłego roku zostaną wypłacone 1 marca 2022 roku.

- Termin ten wynika z faktu wprowadzenia przez rząd nowych skal podatkowych. Gdyby pieniądze zostały wypłacone w lutym, pracownicy "wpadliby" w wyższe opodatkowanie - wyjaśnił przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek.

Świadczenie jednorazowe wyniesie:
- 1600 zł dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 1350 zł dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym,
- 1100 zł dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach robotniczych i na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (na powierzchni),
- 1000 zł dla pracowników administracji.

"Jednorazówki" nie otrzymają pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. Ponadto kwota nie zostanie wliczona do podstawy, od której wyliczana będzie nagroda z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna ("czternastka"), a także nagroda jubileuszowa.

Jeśli chodzi o żądanie dotyczące podwyższenia wysokości średniego wynagrodzenia, strony ustaliły, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok 2021 było wykonane na poziomie 8200 zł (o takiej kwocie od początku mówiła strona związkowa). Poziom ten stanowić ma podstawę przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2022.

Pod porozumieniem podpisali się członkowie Zarządu PGG oraz przedstawiciele wszystkich trzynastu central związkowych tworzących Sztab Protestacyjno-Strajkowy w PGG SA: NSZZ "Solidarność", Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra", Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Związku Zawodowego "Kontra", Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla "Przeróbka", NSZZ "Solidarność 80", Związku Zawodowego Jedności Górniczej, Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, "Kadry XXI" i NSZZ "Solidarność 80" RP.

Choć spór zbiorowy dobiegł końca, Sztab pozostaje w "gotowości do dalszych działań". To efekt stanowiska Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego odnośnie braku realizacji przez rząd umowy społecznej podpisanej 28 maja ub.r.