- Nie może być tak, że polityka rządu wobec górnictwa ma się nijak do prowadzonej w tym samym czasie polityki wobec branży energetycznej. To wszystko musi stanowić logiczną całość - przypomina przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w tekście poświęconym umowie społecznej i zagrożeniom, które mogą sprawić, iż nie zostanie ona zrealizowana. - Co z tego, że mamy zapisane daty wygaszania zakładów górniczych, jeśli spółki energetyczne nagle "przestawią się" na inne paliwo, więc nie będzie komu tego węgla spalać? - retorycznie pyta. Polecamy lekturę felietonu.

Majowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy napiętej sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym. Piszemy o przyczynach zaplanowanej na 9 czerwca manifestacji pracowników kopalń, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Ponadto próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy elektrownie węglowe można zastąpić energetyką odnawialną? Tradycyjnie też zaglądamy do spółek węglowych, gdzie dzieją się rzeczy niepokojące. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

24 maja Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" zdecydował o przeprowadzeniu manifestacji pracowników kopalń, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik wezwał do udziału w proteście również osoby z innych branż, bo pogłębiające się problemy sektora paliwowo-energetycznego wkrótce mogą wpłynąć na kondycję całej gospodarki.

- Mam nadzieję, że nie powtórzy się historia z lat 2016-2018, kiedy ceny węgla wzrosły do 200 dolarów za tonę, zapotrzebowanie na nasz węgiel było w zasadzie nieograniczone, a JSW nie miała czego sprzedawać - mówi lider Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, z którym rozmawiamy o bieżącej sytuacji w firmie, potencjalnych skutkach polityki prowadzonej przez Zarząd i relacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz liderzy związków zawodowych z przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" Bogusławem Hutkiem, reprezentującym Prezydium KSGWK Arturem Braszkiewiczem i liderem śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominikiem Kolorzem podpisali umowę społeczną dla górnictwa.

O wciąż pozorowanym dialogu w Grupie Tauron i niepewnej przyszłości kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie wobec zaskakującej dla załogi decyzji dotyczącej wstrzymania budowy szybu "Grzegorz" rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA Waldemarem Sopatą.

Sztab protestacyjno-strajkowy Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" zdecydował o przeprowadzeniu manifestacji, która 9 czerwca przejdzie ulicami Warszawy. Wśród przyczyn protestu związkowcy wymienili brak dialogu społecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych w spółkach energetycznych, groźbę utraty setek tysięcy miejsc pracy oraz wizję utraty bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej kraju.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" upoważniła kierownictwo górniczej "Solidarności" do podpisania umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki. Jej treść wypracowano w toku siedmiomiesięcznych negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli związków zawodowych oraz strony rządowej. Po podpisaniu dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, która będzie musiała wyrazić zgodę zwłaszcza na zastosowanie instrumentów wsparcia finansowego dla likwidowanych kopalń.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy parafowaniu umowy społecznej. Treść dokumentu zabezpieczającego pracowników kopalń przed negatywnymi skutkami transformacji sektora udało się uzgodnić po siedmiomiesięcznym maratonie negocjacyjnym z udziałem przedstawicieli rządu i strony związkowej. Innym ważnym tematem jest rosnące napięcie w zagrożonej likwidacją Grupie Tauron. Krajowe, regionalne oraz branżowe struktury NSZZ "Solidarność" wsparły załogę, która protestuje przeciwko planom wydzielenia "aktywów węglowych" poza koncern. Nie zapominamy też o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, gdzie zawarte rok temu porozumienie płacowe wciąż czeka na realizację. Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Bez względu na wszystko, czy to się komuś podoba, czy nie, żyjemy w sytuacji, gdy Unia Europejska prowadzi antywęglową krucjatę. Podpisanie umowy społecznej zabezpiecza pracowników sektora przed najbardziej negatywnymi skutkami wymuszonej przez Brukselę transformacji - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Nie podoba mi się sam fakt, że taki dokument w ogóle musimy podpisywać, ale gdyby nie umowa społeczna, wszyscy zostaliby pozostawieni na pastwę losu: bez jakichkolwiek gwarancji - zwraca uwagę. Polecamy lekturę felietonu.

Po siedmiomiesięcznym maratonie negocjacyjnym przedstawicielom rządu i związków zawodowych udało się uzgodnić treść umowy społecznej. Dokument parafowany 28 kwietnia ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki. Po parafowaniu oraz podpisaniu zostanie przesłany do Brukseli, gdzie rozpocznie się jego proces prenotyfikacyjny w Komisji Europejskiej (KE). Prowadzący rozmowy z ramienia rządu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyraził przekonanie, że KE zaakceptuje program i zgodzi się na zapisane w nim instrumenty wsparcia finansowego.

O gwarancjach zatrudnienia dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), zawartym ponad rok temu i pozostającym wciąż "na papierze" porozumieniu płacowym oraz trudnych relacjach pomiędzy związkami zawodowymi a panią prezes JSW Barbarą Piontek rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda skierował do premiera Mateusza Morawieckiego list poświęcony sytuacji w Grupie Tauron. - We wszystkich Spółkach Grupy TAURON (...) prowadzone są spory zbiorowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa miejsc pracy i płacy. Spory te weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat - podkreślił i zaapelował o pilne spotkanie, które pozwoliłoby uporządkować sytuację.

Mając na uwadze coraz bardziej napiętą sytuację w zagrożonym likwidacją koncernie Tauron Polska Energia SA (TPE), NSZZ "Solidarność" zorganizował konferencję prasową przed katowicką siedzibą TPE. Związkowym liderom towarzyszyło kilkudziesięciu pracowników, którzy dali wyraz swemu niezadowoleniu wobec planów podziału Grupy Tauron i wydzielenia z niej tak zwanych aktywów węglowych.

Po kilkumiesięcznym maratonie negocjacyjnym przedstawicielom rządu i związków zawodowych udało się uzgodnić treść umowy społecznej. Dokument ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki. Po parafowaniu oraz podpisaniu zostanie przesłany do Brukseli, gdzie rozpocznie się jego proces prenotyfikacyjny w Komisji Europejskiej (KE). Prowadzący rozmowy z ramienia rządu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyraził przekonanie, że KE zaakceptuje program i zgodzi się na zapisane w nim instrumenty wsparcia finansowego.

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA (TPE) wydała oświadczenie, przedstawiając swoje stanowisko na temat napiętej sytuacji w koncernie. Dokument doprecyzowuje cele strony związkowej i wskazuje na zagrożenia wynikające z planowanego przez rząd wydzielenia "aktywów węglowych" poza Grupę. Zawiera również podsumowanie dotychczasowych działań.

- Wyszły na jaw zakusy rządu, być może inspirowanego przez kogoś z Polskiej Grupy Energetycznej, by podzielić (i zlikwidować) Grupę Tauron. (...) Dla Warszawy miejsca pracy na Śląsku są nieistotne i jeśli dojdzie do rozbicia Grupy Tauron, pod byle pretekstem - "optymalizacji kosztów" czy jakimkolwiek innym - zostaną one zlikwidowane. Takiej perspektywie się przeciwstawiamy - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. Jednocześnie zapowiada wsparcie dla kolegów z Grupy Tauron, którzy podejmują "dramatyczną walkę o ocalenie 26 tysięcy miejsc pracy". Polecamy lekturę felietonu z 29 marca.

Wielkanocne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy sprawom bieżącym. Wskazujemy na przyczyny spowolnienia tempa rozmów dotyczących treści umowy społecznej. Nie zapominamy o napiętej sytuacji w zagrożonej likwidacją Grupie Tauron i o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, gdzie postępowanie nowej pani prezes (zaskakujące decyzje kadrowe oraz brak decyzji w kluczowych sprawach) wywołało powszechną konsternację. Odnotowujemy też fakt symboliczny, jakim jest rozpoczęcie wyburzania obiektów, które miały wchodzić w skład bloku na węgiel kamienny elektrowni "Ostrołęka". Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

W toku trwających od kilku miesięcy rządowo-związkowych rozmów na temat treści umowy społecznej, która ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki, udało się uzgodnić około 90 procent treści dokumentu. Tymczasem tempo negocjacji znacznie spadło, bo kwestie sporne, choć jest ich zaledwie kilka, są z perspektywy załóg niezwykle istotne. Chodzi o gwarancje zatrudnienia, system indeksacji płac oraz odsunięcie groźby wcześniejszej od założonej w ustalonym harmonogramie likwidacji zakładów górniczych.

- W jednej z ostatnich korespondencji z Radą Nadzorczą JSW pani prezes [Barbara Piontek - przyp. red. SG] poddała w wątpliwość zasadność dalszego funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Zastanawiała się, czy w świetle wyników za rok 2020 (...) nie należy zwołać Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, by dyskutować o istnieniu JSW! - alarmuje Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Publikujemy tekst poświęcony sytuacji w JSW po objęciu funkcji prezesa przez panią Barbarę Piontek.