Władze Sekcji

Cze 09, 2018

Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" w kadencji 2018-2023:

- Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast") - przewodniczący,
- Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Centrum") - wiceprzewodniczący,
- Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze") - wiceprzewodniczący,
- Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek") - wiceprzewodniczący,
- Jarosław Szawerna (KWK "ROW" Ruch "Rydułtowy") - sekretarz,
- Artur Braszkiewicz (KWK "Ruda" Ruch "Halemba") - skarbnik,
- Roman Brudziński (KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka") - członek prezydium,

- Roman Chwastyk (KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia"),
- Krzysztof Duda (KWK "Piekary"),
- Dariusz Dudek (PG "Silesia"),
- Tomasz Klisz (Zakład Remontowo-Produkcyjny),
- Grzegorz Kuźnicki (KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice"),
- Mariusz Marcinkiewicz (KWK "Jastrzębie-Bzie" Ruch "Jastrzębie"),
- Henryk Naras (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"),
- Antoni Pasieczny (Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA),
- Ryszard Skiba (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń),
- Waldemar Sopata (ZG "Sobieski"),
- Waldemar Stelmach (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice"),
- Bogdan Syposz (KWK "Bolesław Śmiały"),
- Bogusław Trendel (JSW Koks SA),
- Wojciech Trybuchowski (Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA),
- Krzysztof Urban (KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Mysłowice").

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" w kadencji 2018-2023:

- Maciej Kania (ZG "Janina"),
- Marian Krupa (KWK "Piekary"),
- Krzysztof Leśniowski (KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów"),
- Andrzej Moryl (KWK "Wieczorek"),
- Jarosław Witek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Ziemowit").

 

* * *

 

Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" na zakończenie kadencji 2014-2018:

- Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Centrum") - przewodniczący,
- Piotr Bienek (KWK "Wujek" Ruch "Śląsk") - wiceprzewodniczący i sekretarz,
- Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze") - wiceprzewodniczący,
- Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek") - wiceprzewodniczący,
- Waldemar Sopata (ZG "Sobieski") - skarbnik,
- Roman Brudziński (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka") - członek prezydium,
- Piotr Czypionka (KWK "Murcki-Staszic") - członek prezydium,
- Kazimierz Grajcarek (PG "Silesia") - członek prezydium,
- Jarosław Szawerna (KWK "ROW" Ruch "Rydułtowy") - członek prezydium,

- Artur Braszkiewicz (KWK "Ruda" Ruch "Halemba"),
- Roman Chwastyk (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia"),
- Tomasz Klisz (Zakład Remontowo-Produkcyjny),
- Krzysztof Leśniowski (KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów"),
- Mariusz Marcinkiewicz (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos"),
- Henryk Nakonieczny (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń),
- Antoni Pasieczny (Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA),
- Ryszard Skiba (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń),
- Waldemar Stelmach (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice"),
- Grzegorz Sułkowski (KWK "Kazimierz-Juliusz"),
- Bogdan Syposz (KWK "Bolesław Śmiały"),
- Bogusław Trendel (JSW Koks SA),
- Wojciech Trybuchowski (Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA),
- Krzysztof Urban (KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Mysłowice").

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" na zakończenie kadencji 2014-2018:

- Krzysztof Duda (KWK "Piekary"),
- Grzegorz Garus (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos"),
- Andrzej Moryl (KWK "Wieczorek"),
- Andrzej Twardowski (KWK "Sośnica"),
- Robert Węgrzyn (KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice").

 

* * *

 

Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" na zakończenie kadencji 2010-2014:

- Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Centrum") - przewodniczący,
- Piotr Bienek (KWK "Wujek" Ruch "Śląsk") - wiceprzewodniczący,
- Stanisław Kłysz (KWK "Brzeszcze") - wiceprzewodniczący,
- Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek") - wiceprzewodniczący,
- Marek Ostrowski (KWK "Rydułtowy-Anna") - skarbnik,
- Waldemar Sopata (ZG "Sobieski") - sekretarz,
- Roman Brudziński (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka") - członek prezydium,
- Kazimierz Grajcarek (PG "Silesia") - członek prezydium,

- Czesław Brzyski (Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA),
- Roman Chwastyk (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia"),
- Andrzej Ciok (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos"),
- Marek Klementowski (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Józef Kowalczyk (KWK "Halemba-Wirek"),
- Krzysztof Leśniowski (KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów"),
- Henryk Nakonieczny (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń),
- Jan Olszewski (KWK "Rydułtowy-Anna"),
- Ryszard Skiba (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń),
- Grzegorz Sułkowski (KWK "Kazimierz-Juliusz"),
- Zbigniew Szewczyk (KWK "Ziemowit"),
- Bogusław Trendel (Koksownia "Przyjaźń" SA),
- Wojciech Trybuchowski (Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA),
- Krzysztof Urban (KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Mysłowice").

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" na zakończenie kadencji 2010-2014:

- Krzysztof Duda (KWK "Piekary"),
- Grzegorz Garus (KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos"),
- Grzegorz Kuźnicki (KWK "Bielszowice"),
- Wojciech Szwed (KWK "Wujek" Ruch "Wujek"),
- Robert Węgrzyn (KWK "Bielszowice").