Podczas spotkania z przedsiębiorcami kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński wypowiedział się przeciwko zmianom zasad emerytalnych obowiązujących w górnictwie. Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" pytał szefa PiS m.in. o to, czy jako prezydent podpisałby ustawę przenoszącą górników do systemu tzw. emerytur pomostowych. Odpowiedź nie była zaskakująca, za to jej forma zbiła z tropu szefa "Lewiatana".

- W naszym dziele zagospodarowania odzyskanej z takim trudem wolności wszyscy muszą mieć równe szanse. (...) Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by chronić najsłabszych i zadbać o sprawiedliwe rozłożenie ciężarów, które dziś ponoszą często najubożsi - pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński w odezwie skierowanej do ludzi pracy. Zapraszamy do lektury.

Delegaci zgromadzeni na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym tej struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej "S" otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych. To oznacza, że pokieruje najliczniejszą regionalną strukturą związkową po raz trzeci z rzędu. Planowane na dwa dni obrady udało się zakończyć już w dniu dzisiejszym.

O godz. 11. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach rozpoczęło się IX Walne Zebranie Delegatów Związku (WZD). Głównym punktem porządku zaplanowanych na dwa dni obrad jest wybór przewodniczącego najliczniejszej regionalnej struktury "Solidarności" w kraju. 180 delegatów obecnych na WZD wybierze również osoby, które będą reprezentować Region Śląsko-Dąbrowski podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.

218 delegatów reprezentujących pracowników wszystkich branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" już we wtorek przyjedzie do Katowic, aby wybrać władze najliczniejszej struktury terytorialnej Związku na lata 2010-2014. Jak informuje oficjalna strona śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", zaplanowane na dni 29-30 czerwca obrady Walnego Zebrania Delegatów rozpocznie msza święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Graniczna 29) o godz. 9.

Działająca przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy informuje, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania wyjazdów kolonijnych dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi prowadzi nabór na turnus kolonijny. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałe w województwie śląskim.

Kazimierz Grajcarek pokieruje Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) w kadencji 2010-2014. Delegaci na sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres SGiE zdecydowali, że na czele struktury zrzeszającej górnicze i energetyczne sekcje branżowe Związku, w tym Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, stanie jej dotychczasowy szef. Grajcarek był jedynym kandydatem na przewodniczącego i otrzymał 76 z 78 oddanych głosów ważnych.

Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK) Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się 24 czerwca w Katowicach. Podczas zebrania podjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatów Związku do Rady Pracowników KW w nowej kadencji i omówiono niejasną sytuację pracowników kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, którzy wciąż nie wiedzą na jakich zasadach ich zakład pracy zostanie przekazany przez KW koncernowi Tauron Polska Energia SA.

25 czerwca br. w Katowicach odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE). Delegaci ocenią sprawozdanie Rady SGiE z kadencji 2006-2010, a także dokonają wyboru przewodniczącego Rady SGiE, Rady SGiE oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu na kolejną 4-letnią kadencję. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" zrzesza dziewięć sekcji branżowych Związku z sektora paliwowo-energetycznego.

Zakończyła się górnicza pikieta katowickiej siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) w obronie KWK "Halemba-Wirek". Akcję zorganizowały organizacje związkowe działające w zagrożonej likwidacją kopalni przy czynnym wsparciu ze strony niemal 2 tysięcy pracowników innych kopalń Spółki. Podczas pikiety przedstawiciele organizacji związkowych złożyli na ręce Zarządu KW stanowisko związków zawodowych działających w rudzkiej kopalni, w którym odnoszą się do największych zagrożeń dla zakładu pracy.

W najbliższą środę, 23 czerwca, pod katowicką siedzibą Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców odbędzie się pikieta w obronie kopalni "Halemba-Wirek". Jak informuje przewodniczący "Solidarności" w Ruchu "Halemba" Józef Kowalczyk, chodzi o obronę miejsca pracy 5 tysięcy ludzi. - W 2011 roku środki na inwestycje w KWK "Halemba-Wirek" mają być zmniejszone z planowanych 107 mln zł do około 41 mln zł - komentuje zaskakujące plany kierownictwa Kompanii Kowalczyk.

Reprezentatywne Porozumienie Związków Zawodowych JSW SA (RPZZ) otrzymało projekt zasadniczej części Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przygotowanego przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Przedstawiciele największych organizacji związkowych zrzeszonych w RPZZ mówią teraz wprost: celem wprowadzenia zaproponowanego przez Zarząd nowego układu zbiorowego jest doprowadzenie do prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za wszelką cenę.

Witamy!

Maj 20, 2010

Witamy Państwa w Solidarności Górniczej, oficjalnej stronie internetowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Za kilka dni zaczną się tutaj ukazywać najświeższe informacje na temat wszelkich działań podejmowanych przez Sekcję. Będziemy Państwa informować o negocjacjach prowadzonych przez przedstawicieli górniczej "Solidarności", decyzjach podejmowanych na zebraniach związkowych oraz imprezach i uroczystościach.