Zdaniem Dariusza Dudka, szefa Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o., rząd powinien uregulować kwestię tworzenia spółek pracowniczych, dzięki czemu załogi zyskałyby możliwość wzięcia współodpowiedzialności za swoje firmy. W czechowickiej kopalni zbliżona formuła własnościowa już funkcjonuje, mimo braku ustawy. - Nie ma lepszego gospodarza od tego, który gospodaruje na swoim - twierdzi przewodniczący.

Cztery reprezentatywne organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) kolejny raz wsparły działania związków zawodowych reprezentujących pracowników KWK "Krupiński", formułując stanowisko dotyczące przyszłości zakładu. Przypomnijmy, że decyzją Zarządu JSW kopalnia ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), gdzie rozpocznie się proces jej likwidacji. Związkowcy krytykują pracodawcę i wskazują na korzyści płynące z dalszego funkcjonowania "Krupińskiego".

Ukazał się wrześniowy numer Solidarności Górniczej, a w nim teksty poświęcone między innymi: walce załóg o dalsze funkcjonowanie kopalń "Krupiński" i "Makoszowy", przyjęciu "Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego" przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach oraz nowelizacji ustawy "górniczej", zakładającej zwiększenie kwoty na realizację programu restrukturyzacji branży węglowej z 3 do 7 miliardów złotych.

(-)

- W górnictwie zapanował swoisty stan zawieszenia. (...) O ile poprzednia władza prowadziła politykę obliczoną na likwidację górnictwa, obecna ma inny problem: odwleka decyzje, które muszą zostać podjęte, by sektor zaczął normalnie funkcjonować. Przeciągający się brak decyzji może natomiast sprawić, że (...) zaniedbane górnictwo szybko znajdzie się w sytuacji co najmniej tak dramatycznej jak kilka czy kilkanaście miesięcy temu - pisze szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Polecamy lekturę felietonu.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" Krzysztof Leśniowski ostro skrytykował obecny Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), zarzucając mu nieudolność i brak rzeczywistego zaangażowania w rozwiązywanie problemów trapiących firmę. Na celowniku szefa zakładowej "Solidarności" z "Knurowa" znalazła się między innymi przynosząca straty JSW polityka cenowa oraz zagrażająca bezpieczeństwu pracy polityka zatrudnieniowa.

Osiem lat temu elektrycy z zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK "Bolesław Śmiały" utracili prawo do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych. Dzięki zaangażowaniu "Solidarności" od 1 lipca 2016 roku znów przysługują im "pomostówki". O zakończonej pełnym sukcesem związkowej batalii rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Bolesław Śmiały" Bogdanem Syposzem (na zdjęciu).

Podczas czwartkowego spotkania z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego organizacje związkowe funkcjonujące w KWK "Krupiński" sprzeciwiły się przekazaniu zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), o czym półtora miesiąca temu zdecydował Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Strona społeczna chce, by ostateczna decyzja w sprawie przyszłości "Krupińskiego" zapadła po analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na koniec 2017 roku.

- Symulacje, wedle których kopalnia "Krupiński" jest stale nierentowna, były tworzone na przełomie 2015 i 2016 roku przy założeniu średniej ceny zbytu węgla w okolicy 50 dolarów za tonę. (...) Bez opracowań dostosowanych do aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku węgla nie powinno być mowy o likwidacji "Krupińskiego" - pisze przewodniczący NSZZ "Solidarność" KWK "Krupiński" Mieczysław Kościuk, przytaczając argumenty uzasadniające utrzymanie zakładu "przy życiu".

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zaopiniowała projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". W przyjętym stanowisku związkowcy wskazali, że jednym z elementów "Strategii" powinna być strategia rozwoju górnictwa, sprzeciwili się budowie elektrowni jądrowej i wymienili istotne problemy sektora wydobywczego, których wstępna wersja dokumentu nie uwzględnia. Chcieliby również stworzenia wieloletniej strategii rozwoju polskiej energetyki.

- My, jako "Solidarność" śląsko-dąbrowska, jesteśmy na Śląsku od tego, aby dbać o każde miejsce pracy i proszę o to, aby nie podejmować pochopnych decyzji o tym, aby zamykać jakiekolwiek kopalnie - zaapelował do rządu szef regionalnych struktur NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym przez związki zawodowe społecznym wiecu poparcia dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i czekającej na inwestora KWK "Makoszowy". Przed kopalnią pojawili się górnicy z rodzinami, byli też jednak pracownicy innych branż, przedstawiciele partii politycznych oraz mieszkańcy Zabrza. "Nie oddamy kopalni walkowerem", "Nie oszukujcie narodu, że dokładacie do Śląska" - to tylko niektóre hasła, które można było przeczytać na transparentach.

Znamy program obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, które odbędą się 3 września (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju. O godzinie 10., w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ("na górce"), odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po niej uczestnicy obchodów udadzą się przed Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam, w samo południe, złożą kwiaty, oddając cześć wszystkim zaangażowanym w wydarzenia z 1980 roku.

(-)

31 sierpnia 1980 roku reprezentujący pracowników kilkuset gdańskich przedsiębiorstw i instytucji Międzyzakładowy Komitet Strajkowy doprowadził do podpisania porozumienia, wymuszając na władzy szereg ustępstw, które w krótszej perspektywie pozwoliły zarejestrować NSZZ "Solidarność", w dłuższej zaś - wyzwolić Europę Środkowo-Wschodnią spod komunistycznego jarzma.

Po spotkaniu z udziałem związkowców reprezentujących pracowników KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) odstąpił od planów likwidacji zakładu. Do momentu całkowitego sczerpania udostępnionego złoża węgla decyzje w sprawie przyszłości "Śląska" nie będą podejmowane. Wcześniej pracodawca proponował, by proces "wygaszania" kopalni nastąpił wraz z zakończeniem eksploatacji ścian już funkcjonujących, czemu strona społeczna się sprzeciwiała.

Dziesiąta edycja Międzynarodowych Zawodów Ratowników Górniczych odbyła się w "wyrosłym" na eksploatacji rud niklu kanadyjskim Sudbury (Ontario). Polskie drużyny obroniły mocną pozycję sprzed dwóch lat. Ekipa KGHM White Eagles zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ponadto triumfowała w konkurencji wysokościowej. Z kolei zastęp wystawiony przez KWK "Bobrek-Piekary" najsprawniej przeprowadził akcję gaszenia pożaru podziemnego.

Publicystyka: Déjà vu?

Sie 31, 2016
1046

- W interesie całej gospodarki leży jak najszybsze opracowanie wieloletniej strategii rozwoju górnictwa oraz uwolnienie sektora od toczących go patologii. (...) Jeśli politycy PiS (...) zaczną "rozwiązywać" problemy poszczególnych kopalń, przenosząc je do SRK bez względu na okoliczności, (...) górnicy im tego nie zapomną i przy najbliższej okazji pozbawią władzy - dokładnie tak, jak ich nieudolnych poprzedników - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Polecamy lekturę felietonu.

Sierpniowe wydanie Solidarności Górniczej zdominowały wydarzenia bieżące. Zamieszanie wokół zapowiedzi przeniesienia ruchu "Śląsk" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, decyzja zakładająca błyskawiczną niemal likwidację "Krupińskiego" i nieporadność rządu, który zwleka ze znalezieniem inwestora dla KWK "Makoszowy" - to kwestie elektryzujące cały sektor wydobywczy. Po kilkunastu miesiącach spokoju górnicy znów obawiają się o przyszłość swoich miejsc pracy. Czy słusznie?

(-)

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA oprotestowała przyjętą 17 sierpnia przez Nadzwyczajne Walne Zebranie (NWZ) LW "Bogdanka" SA uchwałę dotyczącą między innymi zmian w Statucie Spółki. Związkowcy chcą cofnięcia podjętej decyzji, dlatego przygotowują się do złożenia powództwa o uchylenie uchwały. Wprowadzone zmiany odebrały pracownikom gwarancję posiadania dwóch członków Rady Nadzorczej, zmniejszając wpływ załogi na politykę firmy.

KWK "Makoszowy" może zostać wystawiona na sprzedaż w przetargu - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa (PAP) od przedstawicieli resortu energii. Byłaby to oczekiwana przez załogę próba pozyskania inwestora gwarantującego dalszy byt należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), ale wciąż wydobywającej węgiel kopalni. Szef zakładowej "Solidarności" Artur Banisz apeluje o należyte przygotowanie przetargu i chce udziału strony społecznej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami.

Trzy reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w KWK "Krupiński" zagroziły zastosowaniem "radykalnych środków oddziaływania społecznego", jeśli Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) nie wycofa się z uchwały dotyczącej rozpoczęcia procesu likwidacyjnego kopalni. Zdaniem strony społecznej decyzja kierownictwa JSW narusza Statut Spółki oraz obowiązujące przepisy górniczo-geologiczne. Komunikat zawierający stanowisko związków zawodowych przekazano pracodawcy.

Zamieszanie wokół KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" trwa, choć po spotkaniu związkowców z przedstawicielami kierownictwa Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) wydawało się, że wypracowanie rozwiązania możliwego do przyjęcia dla strony społecznej i pracodawcy jest tylko kwestią czasu. Wszystko przez wypowiedź prezesa Zarządu KHW Tomasza Cudnego na temat terminu, w jakim "Śląsk" miałby zostać przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), a potem - zlikwidowany.

- Znów usłyszeliśmy od pracodawcy, że decyzja dotycząca przeniesienia KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" do SRK nie zapadła, tyle tylko, że po zamknięciu jednej ze ścian i wycofaniu kombajnu do rozcinki górnicy już w to nie wierzą - powiedział szef Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" Piotr Bienek, komentując ubiegłotygodniowe spotkanie strony społecznej i Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW). 22 sierpnia związkowcy przeprowadzili masówki dla załogi ruchu "Śląsk".

8 sierpnia Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przeniesienia KWK "Krupiński" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), co oznaczać może tylko jedno - początek procesu likwidacyjnego. Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników kopalni uznali ten krok za nieuzasadniony i sprzeczny z deklaracjami polityków partii rządzącej. Swoją opinię zawarli w liście skierowanym na ręce pani premier Beaty Szydło.

Związkowcom z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) udało się przekonać Zarząd PGG do przyjęcia rozwiązania, dzięki któremu skazywana na likwidację KWK "Sośnica" otrzyma możliwość dalszego funkcjonowania. Jeżeli uruchomienie dwóch już rozciętych ścian przyniesie zakładany efekt, kopalnia osiągnie rentowność przed końcem stycznia przyszłego roku i pozostanie oddziałem PGG - jeśli urentownienie nie nastąpi, zostanie wygaszona po przejęciu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK).

Związkowcy z należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) kopalni "Wujek" przeprowadzili masówki, informując załogę o szczegółach rozmów z Zarządem Spółki i przedstawicielami sprawującego nadzór nad górnictwem Ministerstwa Energii. Do spotkania doszło 5 sierpnia. W jego trakcie szef resortu Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że nie ma decyzji dotyczącej likwidacji KWK "Wujek" Ruch "Śląsk", a kierownictwo KHW przygotowuje kompleksowy program naprawczy dla firmy.

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) uruchomiła system internetowej sprzedaży węgla. Oferowany w jednotonowych paletach (i pakowany po 25 kilogramów) Retopal schodzi "na pniu". PGG musiała ograniczyć liczbę sprzedawanych palet na dobę, bo nie dawała rady zrealizować wszystkich zamówień. Sukces projektu nie dziwi związkowców - oni o korzyściach ze stworzenia własnej sieci dystrybucji surowca przez państwowe spółki węglowe mówili wiele lat temu.

W lipcowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza omawiamy wyniki audytu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, piszemy o olbrzymim zainteresowaniu tak zwanymi urlopami górniczymi wśród pracowników kopalń oraz działaniach Ministerstwa Energii, które mają zapobiec trwałym niedoborom energii elektrycznej, a na koniec obalamy szerzone przez antywęglową propagandę mity robiące z Polski największego truciciela Europy. Zachęcamy do lektury.

(-)

W Katowicach, z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz rodziny, pracy i polityki społecznej - Stanisława Szweda, obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Rozmowy przedstawicieli strony społecznej, pracodawców i rządu dotyczyły bieżącej kondycji branży oraz prac nad programem dla górnictwa węgla kamiennego 2016-2030.

O dobrych wynikach osiąganych ostatnio przez czechowicką kopalnię "Silesia" informują związkowcy z NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. - Za miesiąc czerwiec ściana 101 zdołała samodzielnie wydobyć średnio na dobę blisko 9,5 tysięcy ton urobku, a postęp ściany wyniósł 184 metry - piszą w komunikacie przesłanym Solidarności Górniczej. Liczba ta robi wrażenie tym bardziej, że "po drodze" wystąpiły problemy techniczne maszyny wyciągowej.

"Urlopy górnicze" w JSW

Lip 25, 2016
2488

Wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) posiadających dostatecznie długi staż pracy dużo mówi się o rozwiązaniu zakładającym przejście do KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos", a w dalszej perspektywie - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), co dawałoby im szansę na skorzystanie z tak zwanego urlopu górniczego. Konieczne stało się wynegocjowanie dwóch porozumień zabezpieczających zarówno pracowników, jak i pracodawcę.

Szereg bezzasadnych wydatków, przerost zatrudnienia jeśli chodzi o kadrę zarządzającą oraz zbyt mało inwestycji - to podstawowe wnioski płynące z audytu podsumowującego funkcjonowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w latach 2005-2016. Krytyczne uwagi dotyczą przede wszystkim lat 2012-2014. Współtworzony przez związkowców zespół audytorski zakończył pracę.

- Zarząd JSW S.A., biorąc pod uwagę stanowisko związków zawodowych (...), podjął decyzję o odstąpieniu od planowanego przejścia w trybie art. 23.1 Kodeksu Pracy pracowników ZPMW [Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - przyp. red. SG] KWK "Knurów-Szczygłowice" oraz pracowników ZPMW KWK "Budryk" do JZR [Jastrzębskich Zakładów Remontowych - przyp. red. SG] Sp. z o.o. - pismo zawierające oświadczenie tej treści otrzymały związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW).

Brak pozytywnej odpowiedzi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) na związkowe pismo w sprawie wypłaty "czternastej pensji" pracownikom administracji KWK "Knurów-Szczygłowice" sprawił, że dwie organizacje - NSZZ "Solidarność" i Związek Zawodowy "Kadra" - zdecydowały o wsparciu osób chcących wywalczyć świadczenie na drodze sądowej. Członkowie związków podpisują deklaracje przekazania pełnomocnictw kancelarii prawnej, która będzie ich reprezentować przed wymiarem sprawiedliwości.

- To dobra decyzja i pierwszy krok w dobrym kierunku - powiedział przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) Bogusław Hutek, komentując fakt zatrudnienia 170 absolwentów szkół górniczych przez PGG z początkiem lipca. 110 absolwentów podjęło pracę w KWK "ROW" Ruch "Jankowice", a 60 - w KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice". Będą tam wykonywać zadania, które do tej pory wykonywali pracownicy firm zewnętrznych.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" informuje, że 13 lipca (środa), w związku z przejazdem uczestników międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne przez Katowice i znacznymi utrudnieniami komunikacyjnymi na obszarze centrum miasta, biuro SKGWK będzie nieczynne.

(-)

Gazeta Polska Codziennie (GPC) dotarła do projektu raportu podsumowującego audyt Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Dokument potwierdza zarzuty, jakie wobec Zarządu kierowanego przez prezesa Jarosława Zagórowskiego formułowali związkowcy: z firmy wyprowadzono miliony złotych na usługi doradcze oraz ekspertyzy prawne i techniczne, remont głównej siedziby JSW kosztował więcej niż postawienie nowego budynku, a nakłady przeznaczone na remont hotelu "Różany Gaj" zwrócą się za 30 lat.

Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) sprzeciwiły się próbie przeniesienia pracowników zakładów przeróbczych z kopalń "Budryk" i "Knurów-Szczygłowice" do Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. (JZR), co zapowiedział Zarząd JSW. Strona społeczna nie widzi natomiast przeszkód, by JZR przejął same zakłady, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ich remont.

W czerwcowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza, które właśnie trafiło do kopalń, skupiamy się na dywagacjach wokół niejasnej przyszłości kopalni "Makoszowy". Piszemy też o pogarszającej się sytuacji spółek zaplecza górniczego, potencjalnych możliwościach zwiększenia eksportu polskiego węgla, rządowych planach rozwoju rynku samochodów elektrycznych oraz o tym, jak państwa Unii Europejskiej wspierają górnictwo i jakimi kwotami sektor wydobywczy zasila rodzimy budżet.

(-)

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) powołał dyrektorów kopalń zespolonych, które rozpoczną funkcjonowanie 1 lipca. To kolejny etap restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW)/PGG. Utworzenie kopalń zespolonych przewidziano w porozumieniu podpisanym przez przedstawicieli strony społecznej i Zarządu KW 19 kwietnia bieżącego roku.

- Grupa Enea jest największym odbiorcą naszego węgla, objęcie większościowego pakietu akcji przez ten podmiot w sposób naturalny wydawało nam się zatem korzystne, bo gwarantowało zbyt surowca. (...) Nadal uważamy, że innej drogi w tamtym czasie nie było, mimo niekorzystnych zmian w Statucie Spółki - mówi przewodniczący "Solidarności" w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA Antoni Pasieczny, z którym rozmawiamy o sytuacji firmy po przejęciu przez energetyczny koncern Enea.