Jasna Góra: Wyjątkowy to zawód i wprost rycerski

Lis 21, 2021

Na dwie niedziele przed Barbórką - jak co roku - górnicy, energetycy, elektrycy i elektronicy dziękowali Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosili o dalsze błogosławieństwa podczas zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" XXXI Pielgrzymki Górników na Jasną Górę.

Pielgrzymka rozpoczęła się w położonym kilkaset metrów od jasnogórskiego wzgórza kościele pod wezwaniem świętej Barbary. Pątników przywitał ojciec Ryszard Bortkiewicz, proboszcz parafii.

Następnie pielgrzymi wraz z pocztami sztandarowymi utworzyli pochód, który skierował się ku Jasnej Górze. Tam - na klasztornych wałach - odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przez jego rozpoczęciem obecne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku błogosławionego ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Centralnym punktem XXXI Pielgrzymki Górników na Jasną Górę była msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji opolskiej księdza Pawła Stobrawy, któremu towarzyszyli duchowni związani z sektorem wydobywczym, wśród nich kapelan KSGiE NSZZ "Solidarność" ks. prałat Bernard Czernecki oraz kapelan Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Kamiennego w Bytomiu ks. dziekan Dariusz Pietraś. Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) szczelnie wypełnili górnicy wydobywający węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, sól, siarkę, kruszywa, ropę naftową i gaz. Nie zabrakło energetyków, elektryków i elektroników.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz NSZZ "Solidarność", między innymi pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Bogdan Biś, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński, przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik i przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego Bogusław Hutek. Rząd reprezentował wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo Piotr Pyzik, zaś Wyższy Urząd Górniczy - drugi wiceprezes Piotr Wojtacha.

- Królowo Polski i Matko nasza, różne stany i różni ludzie, ludzie różnych zawodów przychodzą do Ciebie na audiencję. Przychodzą przede wszystkim dzisiaj (...) polscy górnicy, górnicy różnych sektorów przemysłu wydobywczego. (...) Na początku dziejów ludzkich Bóg powiedział do ludzi - "czyńcie sobie ziemię poddaną". I złożył Bóg w ziemi różnego rodzaju kopaliny. Wydobywa je i przekształca człowiek, którego nazywamy "górnikiem". Wyjątkowy to zawód i wprost rycerski. Świadczy o tym szabla u boku wielu górników. Patronką tego zawodu jest święta Barbara, męczennica za wiarę, wytrwała w swym postępowaniu i mężna w wyznawaniu Chrystusa aż do śmierci. I może dlatego właśnie patronuje temu zawodowi, bo trzeba mieć dużo siły i wiary w tym zawodzie, w tym podziemnym świecie - stwierdził o. Jan Zinówko w słowie wstępnym.

Postaci świętej Barbary i jej postawie wobec wartości głoszonych przez Jezusa Chrystusa poświęcił swoją homilię bp Paweł Stobrawa. Treść kazania stanowiła odniesienie do przypadającego na ostatnią niedzielę roku kościelnego święta Chrystusa Króla.

- Z wypowiedzi Jezusa wynika, iż Jego królestwo jest zupełnie inne niż te, które ludzie ustanawiali i o które zbrojnie walczyli. Królestwo Chrystusa jest królestwem serc, a jego bogactwa nie mierzy się wartościami materialnymi, a więc wielkością terytorium, siłą armii, zasobem bogactw materialnych, dobrą gospodarką, wysokimi płacami, silnym pieniądzem. Wielkość i siłę tego królestwa mierzy się wielkością wartości duchowych, a więc wielkością dobra, prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju, zdolnością do poświęcenia, zdolnością do ofiary, bezinteresowną służbą, wytrwałością w cierpieniu, zdolnością do przebaczenia. Tak Chrystusowe królestwo i w takie królestwo wpisała swoje życie patronka górników i energetyków święta Barbara. (...) Nie przeraziła się groźbą śmierci, którą miała ponieść dla Chrystusa, bo była przekonana, że ta śmierć daje wieczne szczęście u Boga - zauważył duchowny. -  I tę niezwykłą świętą górnicy, ludzie ciężkiej pracy, obrali sobie jako patronkę i orędowniczkę przed Bożym majestatem - dodał.

Przypomniał, jak wielkie znaczenie dla pracowników sektora wydobywczego ma kult świętej Barbary.

- Jej wizerunki, figury spotykamy w kopalniach - na ziemi i pod ziemią. Przed figurą świętej Barbary zatrzymują się górnicy, udając się na szychtę i po jej zakończeniu, a jej wspomnienie co roku obchodzą bardzo uroczyście - ze szczególnym nabożeństwem i szacunkiem. Dzisiaj, podczas XXXI Pielgrzymki na Jasną Górę, w uroczystość Chrystusa Króla i z okazji zbliżającego się wspomnienia Waszej patronki, wpatrzeni w świętą Barbarę, która pozwoliła, by Jezus był Królem jej serca, chcemy tutaj, na Jasnej Górze, wyśpiewać dziękczynne "Te deum laudamus" za łaski, które towarzyszyły Wam w kolejnym roku Waszej ciężkiej pracy - wskazał biskup Stobrawa.

Podkreślił rolę górnictwa i energetyki w gospodarce i życiu codziennym.

- Zgromadzeni razem z Wami na tym dziękczynieniu i modlitwie dziękujemy za dobro, które dzięki Waszej pracy staje się udziałem nas wszystkich - za nasze ogrzane mieszkania, za surowce niezbędne dla współczesnego człowieka i za to wszystko, co istnieje dzięki energetyce - powiedział.

Wspomniał również, że modli się za górników, którzy odeszli na "wieczną szychtę", zwłaszcza tych, którzy ponieśli śmierć podczas pracy oraz za ich rodziny.

Część homilii została poświęcona obawom związanym z rozpoczynającą się transformacją górnictwa węglowego i temu, by bez względu na okoliczności pamiętać o Bogu.

- Z niepokojem myślimy o przyszłości. Razem z Wami niesiemy w sercu niepewność, którą rodzi zapowiedź zmian strukturalnych w sektorze górniczym i energetyce. (...) W radościach, które przeżywacie, ale również w troskach i niepokojach, które Wam towarzyszą, starajcie się jednak pamiętać o sprawie najważniejszej - o sobie, o inwestowaniu w siebie, w swoje życie duchowe. O tym obowiązku przypomina nam dzisiejsza uroczystość. (...) Chrystus wcale nie oczekuje od nas jakichś wielkich, heroicznych czynów, ale konieczne jest, aby Pan Bóg zajął w naszym życiu pierwsze miejsce. Ważną sprawą jest troska, aby swoją codzienność przeżywać w jedności z Bogiem, oprzeć się na wierze. Potrzebna jest zwykła ludzka uczciwość, życzliwość, dobroć, poszanowanie i te wartości (...) chciejcie pielęgnować w sobie, w swoich rodzinach - nadmienił biskup.

Akt zawierzenia górników i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej odczytał szef KSGiE Jarosław Grzesik.

Oprawę muzyczną tegorocznej pielgrzymki zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" imienia Józefa Słodczyka pod dyrekcją Dariusza Kasperka.