27 września Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko, w którym poparła działania Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA dotyczące odwołania w trybie pilnym wiceprezesa Tauron Wydobycie SA do spraw technicznych Tomasza Dudy. Według "Solidarności" wiceprezes nie wprowadza w życie ministerialnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w zakresie pomiarów klimatycznych na dole i choć dawno powinien wydać stosowne rozporządzenia, otwarcie deklaruje, że przepisów przestrzegać nie zamierza.

Kornel Morawiecki - wybitny działacz opozycji antykomunistycznej, poseł oraz marszałek senior Sejmu RP VIII kadencji - nie żyje. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. W imieniu Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego złożył przewodniczący KSGWK Bogusław Hutek.

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) poinformowały, że 23 września przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty "jednorazówki" jako rekompensaty za dni robocze z listopada i grudnia.

Członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" uczcili pamięć uczestników strajku z 1980 roku oraz sygnatariuszy zawartego wówczas Porozumienia Jastrzębskiego. Wśród gości tegorocznych obchodów, które odbyły się 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, byli między innymi premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Bożena Borys-Szopa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek śląski Jakub Chełstowski.

Czwartkowe rozmowy związków zawodowych z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) na temat realizacji przedstawionych postulatów płacowych nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Pracodawca przyjął postawę wymijającą, zasłaniając się umową z inwestorami, wedle której wszelkie decyzje dotyczące wynagrodzeń muszą posiadać akceptację stron umowy. Organizacje związkowe wezwały ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do objęcia osobistym nadzorem prowadzonych rokowań. Na odpowiedź czekają do 4 września.

Koniec sierpnia i początek września to dla członków NSZZ "Solidarność" czas świąteczny. W 1980 roku, na przełomie tych właśnie miesięcy, komitetom strajkowym robotników ze Szczecina, Gdańska, Jastrzębia-Zdroju i Dąbrowy Górniczej udało się zmusić władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do ustępstw, co wkrótce umożliwiło rejestrację Związku.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przychylił się do wyrażonego w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej do rozmów na temat realizacji przedstawionych postulatów. Pierwsza runda negocjacji odbędzie się 29 sierpnia.

Pracownicy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" mogą odetchnąć z ulgą: powołany na wniosek NSZZ "Solidarność" zespół roboczy mający przeanalizować przyszłość funkcjonowania "Halemby" ustalił, że zakład będzie funkcjonował w obecnym kształcie, co trzy lata temu stanęło pod znakiem zapytania. O okolicznościach powołania zespołu, jego pracach i przyjętych wnioskach końcowych rozmawiamy z szefem zakładowej "Solidarności" Arturem Braszkiewiczem.

- Zarobek górnika przestał być w jakimkolwiek stopniu atrakcyjny, zwłaszcza w odniesieniu do ogromu pracy, którą pracownik kopalni musi wykonać i tego, w jak trudnych warunkach pracuje. Już teraz młodzi ludzie wybierają inne zawody, a klasy górnicze są puste - alarmuje przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w tekście opublikowanym na łamach miesięcznika Solidarność Górnicza. - Sytuacja jest poważna, dlatego zarządy muszą nam powiedzieć, na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy w roku 2019, 2020, 2021 - pisze. Polecamy lekturę felietonu.

Lipcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy obradom branżowego Zespołu Trójstronnego. Piszemy o coraz większych wątpliwościach wobec biernej polityki rządu, który zdaje się nie dostrzegać poważnych problemów wynikających chociażby ze zbyt niskich płac w górnictwie. Ponadto komentujemy irracjonalne pomysły polityków postulujących całkowitą likwidację kopalń węgla kamiennego i piszemy o potencjale naziemnych składów materiałów wybuchowych przy kopalniach na przykładzie wciąż tworzonego projektu spółki JSW Innowacje dla KWK "Budryk". Zachęcamy do lektury.

Po długotrwałych i niełatwych rokowaniach reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Tauron Wydobycie SA wynegocjowały porozumienie, zgodnie z którym pracownicy zatrudnieni według stanu na dzień 18 lipca i będący w stanie zatrudnienia według stanu na dzień wypłaty najpóźniej do 31 lipca otrzymają "jednorazówkę" wynoszącą 1000 złotych brutto w przeliczeniu na pełny etat według stanu zatrudnienia z dnia 30 czerwca.

O nadziejach związanych z zażegnaniem kryzysu w relacjach pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) a resortem energii, oczekiwaniach strony społecznej wobec nowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej JSW i szczegółach porozumienia, które pozwoliło wypłacić pracownikom Spółki dodatkową nagrodę pieniężną rozmawiamy z liderem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

Górnicza "Solidarność" chce, by w najbliższym zebraniu Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników osobiście wziął udział premier Mateusz Morawiecki i po raz kolejny zwraca się do szefa rządu z wnioskiem "o zainteresowanie się sytuacją w spółkach górniczych oraz szeroko pojętej branży górniczej". 17 lipca Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zażądała od ministra energii pilnego zwołania Zespołu "w związku z rosnącymi niepokojami społecznymi w spółkach węglowych".

Wobec rosnących niepokojów społecznych wśród pracowników spółek węglowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zażądała pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Stosowny wniosek skierowano na ręce ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Według górniczej "Solidarności" Zespół powinien się zebrać najpóźniej 25 lipca. - W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do podjęcia radykalnych działań - napisali związkowcy.

Na kontrowersyjne stwierdzenia Mariana Kostempskiego odnośnie sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW), jakie 10 lipca opublikował portal WNP.pl, zareagowały reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA. - Związkowcy z JSW uważają się chyba za "pępek świata" - powiedział były prezes Kopeksu. - Jeżeli związki zawodowe przesadnie chwalą prezesa [Daniela Ozona - przyp. red. SG], może to oznaczać, że coś nie gra. (...) Nie dziwię się odwołaniu prezesa Ozona - ocenił. Odpowiedź strony społecznej publikujemy poniżej.

1 lipca o godzinie 14.12 w pokładzie 510 na poziomie 720 KWK "Murcki-Staszic", w rejonie drążonego wyrobiska chodnikowego, doszło do wysokoenergetycznego wstrząsu o magnitudzie 2,66 w skali Richtera. Zdarzenie miało tragiczne konsekwencje: trzech naszych kolegów zginęło, a sześciu odniosło obrażenia. Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" składa rodzinom poległych najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia, zaś rannym kolegom życzy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Święta Barbaro - zaopiekuj się nimi.

W czerwcowym wydaniu Solidarności Górniczej sporo miejsca poświęcamy Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i ostatnim roszadom kadrowym. Omawiamy także niejasną kwestię ewentualnej sprzedaży Zakładu Górniczego "Janina" przez Tauron Wydobycie SA, która budzi spory niepokój wśród załogi libiąskiej kopalni. Na koniec zaś analizujemy przyjęty przez rząd projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, czego od dawna domagała się "Solidarność". Polecamy lekturę miesięcznika.

- Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej się zaostrzyła. (...) Poważne problemy ma też Polska Grupa Górnicza. (...) Pytanie zasadnicze: gdzie w tym wszystkim jest rząd? - retorycznie pyta przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - W najbliższym zebraniu górniczego Zespołu Trójstronnego muszą wziąć udział osoby posiadające realny wpływ na politykę rządu, czyli sami ministrowie, być może nawet sam premier. W przeciwnym wypadku "dyskusja" - tak jak w roku 2015 - przeniesie się na ulice, a tego chyba nikt by nie chciał - pisze. Zachęcamy do lektury felietonu.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął stanowisko, w którym wyraził aprobatę dla odrzucenia wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej przez polską delegację. Gdyby zapisy o dojściu do neutralności klimatycznej do roku 2050 nie zostały zablokowane przez część państw Europy Środkowo-Wschodniej, wkrótce czekałoby nas kolejne zaostrzenie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (UE), a więc uderzenie w branże energochłonne - między innymi w energetykę węglową.

Zamieszanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) trwa. O kulisach odwołania Daniela Ozona z funkcji prezesa JSW oraz skutkach działań podejmowanych przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i podporządkowaną mu Radę Nadzorczą Spółki rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Romanem Brudzińskim. Wywiad ukaże się również na łamach czerwcowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza.