- Spółki, które w zimie sprowadziły olbrzymie ilości węgla energetycznego z całego świata, wkrótce zaczną "lokować" surowiec z importu na rynku krajowym. To będzie olbrzymi cios dla polskich kopalń. Płynność finansowa spółek węglowych może zostać poważnie zachwiana, pojawi się widmo utraty miejsc pracy... - przestrzega przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w swoim felietonie. - Skoro premier Morawiecki podjął decyzję o imporcie węgla, teraz powinien się zastanowić, co zrobić z jego nadmiarem. Być może najlepszym rozwiązaniem byłby skup surowca przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - sugeruje związkowiec. Polecamy lekturę tekstu.

- Nie dajmy się zmanipulować fałszywą troską "Sierpnia 80" o los pracowników JSW SiG, bo działaczom tego związku zawodowego wcale nie chodzi o czyjekolwiek dobro. (...) Marzy im się, żeby to od nich zależało łaskawe rozdawanie zgód na zatrudnienie w kopalniach JSW SA. Na szczęście, póki my funkcjonujemy, dzięki poparciu licznej reprezentacji związkowej w JSW SiG, możemy marzenia "Sierpnia 80" uznać za nocne mary - piszą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ("Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry"), nawiązując do akcji ulotkowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" poświęconej funkcjonowaniu spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Nadesłany tekst publikujemy poniżej.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, minister klimatu i środowiska pani Anny Moskwy oraz pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marka Wesołego. Miałoby ono dotyczyć kwestii braku odbioru węgla zakontraktowanego w polskich spółkach węglowych przez koncerny energetyczne. Ponadto związkowcy chcieliby omówić realizację umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego w Komisji Europejskiej oraz problem derogacji (wyłączenia) producentów węgla koksowego spod zapisów rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej (UE).

Czym jest działająca w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) komisja bhp i jak podejmowane przez nią działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy załóg kopalń PGG - pytamy członka komisji oraz wiceprzewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Artura Braszkiewicza.

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" skrytykował postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej umożliwiającej kontynuację eksploatacji węgla brunatnego przez KWB "Turów". - "Niezawisły" polski Sąd (...) orzeka o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej "Decyzji", uderzając w polską gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, sprzyjając tym samym i wspierając gospodarki naszych sąsiadów. (...) Nie możemy pozwolić i nie pozwolimy na takie nieuczciwe, polityczne podejście do sprawy Turowa - czytamy w stanowisku przyjętym przez Radę KSGiE.

Najnowsze wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy Walnemu Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność". 29 maja przedstawiciele członków Związku z wszystkich kopalń wybrali nowe władze KSGWK. Bierzemy "pod lupę" politykę surowcową Brukseli. Unia Europejska coraz bardziej uzależnia się od importu pierwiastków ziem rzadkich, koniecznych do rozwoju energetyki odnawialnej, ale "zapomina", że eksploatacja tych pierwiastków szkodzi środowisku naturalnemu. Czy to ma sens? Piszemy też o interesującym projekcie tłoczenia czystych wód kopalnianych z KWK "Bolesław Śmiały" do miejskich wodociągów na potrzeby mieszkańców Łazisk Górnych. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

O roli związkowego lidera, dialogu społecznym i wyzwaniach, jakie stoją przed Lubelskim Węglem (LW) "Bogdanka" SA, rozmawiamy z nowym przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA Mariuszem Romańczukiem.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów (WZD) Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" obradowało w Katowicach. Przedstawiciele członków Związku z wszystkich kopalń omówili kluczowe problemy sektora wydobywczego i wybrali władze górniczej "Solidarności" na kolejnych pięć lat. Funkcję przewodniczącego kolejny raz powierzono Bogusławowi Hutkowi (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"). Dotychczasowy lider KSGWK otrzymał 73 z 74 oddanych głosów ważnych.

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zorganizowały masówki informacyjne w związku ze zbliżającym się terminem przejęcia Spółki przez Skarb Państwa. Podczas masówek omówiono przebieg rozmów przedstawicieli strony społecznej i pracodawcy na temat gwarancji, jakie mieliby otrzymać górnicy po przeprowadzeniu zmian właścicielskich. Obecnie większościowy pakiet udziałów "Bogdanki" posiada Grupa Enea.

Parlament Europejski (PE) przyjął stanowisko w sprawie nowego prawa mającego na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Akceptację eurodeputowanych zyskała kompromisowa wersja rozporządzenia. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, od 2027 roku limit emisji metanu wyniesie 5 ton na 1000 t węgla wydobytego przez operatora (spółkę węglową), a nie kopalnię. Początkowo Komisja Europejska (KE) chciała ograniczenia emisji do 0,5 t na 1000 t wydobytego węgla. Wprowadzenie tak wyśrubowanego limitu połączonego z wysokimi karami za jego przekroczenie byłoby wyrokiem śmierci dla większości polskich zakładów górniczych eksploatujących węgiel kamienny.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy batalii o złagodzenie zapisów rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej. Przyjęcie pierwotnej wersji dokumentu groziło błyskawiczną likwidacją większości polskich kopalń. Dzięki zaangażowaniu związkowców, pracodawców i europosłów udało się doprowadzić do wypracowania kompromisu. Poruszamy temat zapadlisk gruntu w Trzebini, gdzie przez niemal 200 lat wydobywano węgiel. Choć ruszyły prace mające zapobiec dalszemu zapadaniu się ziemi, sprawa jest daleka od rozwiązania. Opisujemy również niebezpieczną dla zdrowia i życia górników akcję organizacji Greenpeace: "ekoaktywiści" zatamowali wylot kolektora wód kopalnianych z KWK "Ruda" Ruch "Halemba", narażając zakład na poważną awarię. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Myślę, że w Polsce mogą funkcjonować obok siebie dwie silne spółki wydobywające węgiel energetyczny - Polska Grupa Górnicza oraz przedsiębiorstwo złożone z pozostałych zakładów eksploatujących ten typ surowca - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA Stanisław Kłysz, odnosząc się do pomysłu połączenia spółek Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Z nowym liderem ZOK rozmawiamy o wyzwaniach stojących przed Związkiem w kadencji 2023-2028.

Przedstawiciele grup politycznych w Parlamencie Europejskim (PE) wypracowali kompromisową treść unijnego rozporządzenia metanowego. Z informacji uzyskanych przez stronę związkową wynika, że zapisy stawiające dalsze funkcjonowanie kopalń pod znakiem zapytania znacznie złagodzono.

Liderzy górniczej i śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG) oraz Porozumienia Związków Zawodowych "Kadra" zwrócili się do ponad 700 europarlamentarzystów z listem otwartym, w którym zaapelowali o "przeciwstawienie się nieprzemyślanym i niesprawiedliwym zapisom" rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej (UE).

Sejm wyraził negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej (UE). Specjalną uchwałę poparło 444 posłów, 5 było "przeciw", a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przypomnijmy, że jeśli prawo forsowane przez Brukselę zacznie obowiązywać, na spółki węglowe zostaną nałożone gigantyczne kary z tytułu nadmiernej emisji metanu przez kopalnie. W konsekwencji większość polskich zakładów górniczych wydobywających węgiel trzeba będzie zamknąć już za kilka lat, a podpisana przez rząd i związki zawodowe umowa społeczna, zakładająca stopniowe wygaszanie kopalń do roku 2049, stanie się "martwa".

Dzięki porozumieniu zawartemu przez jedenaście organizacji związkowych i Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) 7 kwietnia załodze PGG wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne. To kolejny element realizacji wynegocjowanego wcześniej przyrostu płac.

Delegaci reprezentujący członków NSZZ "Solidarność" z zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wybrali władze Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA na kolejną pięcioletnią kadencję. Zdecydowano, że pracami największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW pokieruje jego dotychczasowy lider Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek").

- Jako Związek cały czas działamy na rzecz uświadamiania ludziom i politykom zagrożeń wynikających z rozporządzenia metanowego. Mam nadzieję, że posłowie do Parlamentu Europejskiego z całej Polski podobne działania podejmą w Brukseli. Wkrótce raz jeszcze spotkamy się z europosłami, aby dowiedzieć się, co ustalili w swoich frakcjach parlamentarnych. Liczę też na aktywność rządu - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Kiedy politycy będą walczyć tam, na unijnych salonach, my musimy ich w sposób jednoznaczny wesprzeć - być może organizując manifestacje, być może w inny sposób. Jedno jest pewne: dziś trzeba działać wspólnie. Inaczej Polskę spotka katastrofa energetyczna - przekonuje. Polecamy lekturę felietonu.

W świątecznym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o wciąż odsuwanej reformie polskiej energetyki i przygotowywanej przez rząd aktualizacji "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku". Przyglądamy się również sprzecznościom, jakie można usłyszeć z ust polityków Platformy Obywatelskiej (PO). Przewodniczący PO Donald Tusk stwierdził, że powinniśmy wydobywać polski węgiel i modernizować bloki w elektrowniach węglowych, choć nie tak dawno inni politycy tej partii mówili o konieczności rezygnacji z węgla do roku 2040. Które deklaracje są prawdziwe? Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Delegaci na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów (ZZKD) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA zdecydowali, że przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA w kadencji 2023-2028 będzie Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze"). Nowy lider zastąpił wieloletniego szefa ZOK Waldemara Sopatę (ZG "Sobieski"). Ponadto uczestnicy zwołanego do Libiąża ZZKD dokonali wyboru Zakładowej Komisji Koordynacyjnej (ZKK) oraz Komisji Rewizyjnej.