Górnicy tracą na Polskim Ładzie, "Solidarność" interweniuje

Lut 27, 2022

Wprowadzenie w życie niedopracowanej reformy podatkowej, tak zwanego Polskiego Ładu, uderzyło bezpośrednio w górników. Wypłacone w lutym niższe wynagrodzenia za miesiąc styczeń i "czternastki" są tego najlepszym dowodem. 9 lutego Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o rozpatrzenie nowelizacji ustaw w sposób uwzględniający szczególne zasady wynagradzania pracowników w górnictwie.

Górnicza "Solidarność" podkreśliła, iż świadczenia szczególne - nagroda roczna ("czternastka"), deputat węglowy za cały rok, nagroda barbórkowa - są stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę w branży górniczej od kilkudziesięciu lat i wynikają z układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień.

 

Przepisy, które krzywdzą

- Zasady wynagradzania w górnictwie pozostają niezmienne od lat 90. ubiegłego wieku. Zostały one wynegocjowane w ramach rokowań partnerów społecznych nad zakładowymi układami zbiorowymi pracy i wynikają z potrzeby dowartościowania trudu osób, które każdego dnia narażają się na ryzyko pracy w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Stanowią one swoisty ekwiwalent za niebezpieczeństwo i ciężar świadczonej pracy, od której zwłaszcza w dobie palącej potrzeby zabezpieczenia dostaw surowców energetycznych zależy bezpieczeństwo energetyczne kraju - zaznaczyła KSGWK.

Wskazała na specyfikę świadczeń, które nie są realizowane wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem za pracę.

- Ich wypłata [w dni inne niż wynagrodzenia comiesięczne - przyp. red. SG] prowadzi do kumulacji wypłat, wskutek czego pracownicy branży górniczej nie mogą skorzystać z ulgi przewidzianej zapisami art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - podkreśliła.

Według górniczej "Solidarności" Ministerstwo Finansów, dokonując korekty ustawy wprowadzającej Polski Ład, powinno uwzględnić specyfikę wynagradzania pracowników sektora wydobywczego w taki sposób, aby "wprowadzenie w życie nowych przepisów nie było dla nikogo krzywdzące".

W ostatnim akapicie pisma skierowanego do premiera pada wniosek dotyczący "zmiany art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych", dzięki której górnicy nie zostaną pozbawieni ulg z uwagi na kumulację wypłat wymienionych świadczeń oraz comiesięcznych wynagrodzeń.

 

Niechlujstwo legislacyjne

Ponadto 18 lutego KSGWK skierowała pismo do wiceministra finansów Artura Sobonia z prośbą o pilne spotkanie "celem omówienia negatywnych konsekwencji reformy systemu podatkowego w ramach tak zwanego Polskiego Ładu dla pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego".

- Zwracamy uwagę, że nowe rozwiązania podatkowe uderzają w liczne grupy społeczne czy zawodowe, jednak górnicy są tą grupą, która odczuwa je w sposób szczególny. Pracownicy kopalń ciężko pracują w soboty i niedziele przede wszystkim po to, by utrzymać swoje rodziny, ale z nich pracy, polegającej na produkcji surowca wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, korzystają także elektrownie oraz cała gospodarka. Tymczasem Polski Ład sprawia, że ich wynagrodzenia są niższe, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Środowisko górnicze jest oburzone tym, iż za aktywność, za ciężką pracę w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, otrzymuje od rządzących finansową "karę". Rządzący potraktowali górników jak podatników o najwyższych dochodach w kraju, którzy mają odprowadzać do budżetu państwa największe daniny - zauważyli związkowcy.

Ponownie poruszyli temat kumulacji specyficznych elementów górniczego wynagrodzenia i comiesięcznych płac, co nie zostało uwzględnione przez autorów Polskiego Ładu. Wskutek niedopatrzenia górnicy otrzymali kolejny cios finansowy.

- Twórcy wprowadzonej reformy wykazali się całkowitym niechlujstwem legislacyjnym, co zaowocowało kolejnymi obciążeniami podatkowymi i znaczącym zmniejszeniem wymiaru wspomnianych elementów płacowych. W ostatnim czasie mogliśmy się o tym przekonać, kiedy wielu pracowników otrzymało znacząco niższą niż dotąd nagrodę roczną ("czternastkę") - ocenili.

Podczas spotkania z ministrem górnicza "Solidarność" chciałaby "podjąć próbę wypracowania zmian, które skutecznie zapobiegną kolejnym przypadkom niesprawiedliwego obniżenia wymiaru górniczych wynagrodzeń".

 

Kiedy rekompensaty?

O tym, że Polski Ład wpłynie na znaczący spadek płac wśród pracowników kopalń, jako pierwsze alarmowały struktury zrzeszające górników z dwóch największych spółek węglowych: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz ZOK NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

W wydanym komunikacie ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA oświadczyła, że "zrobi wszystko, by każdy poszkodowany pracownik odzyskał swoje pieniądze".

- 14 lutego przedstawiliśmy projekt wniosku do kierownictwa PGG o przedstawienie wyliczeń dotyczących średnich strat poniesionych przez poszczególne grupy pracownicze na Polskim Ładzie oraz wypłatę rekompensat. Brak jednolitego zdania wszystkich związków zawodowych sprawił, że jako NSZZ "Solidarność" zwróciliśmy się do Zarządu PGG, by rekompensaty zostały wypłacone w miesiącu marcu - podkreślili przedstawiciele ZOK.

Zachęcili też wszystkich zaniepokojonych pracowników kopalń PGG, by zgłaszali się do biur NSZZ "Solidarność" celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących wyliczania wynagrodzeń w oparciu o przepisy Polskiego Ładu.