JSW: Porozumienie kończy spór

Lut 08, 2023

Zawarcie porozumienia i podpisanie protokołu uzgodnień zakończyło trwający od 3 stycznia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) spór zbiorowy na tle płacowym. Trzecia runda mediacji z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - Zarządu Spółki oraz senatora Wojciecha Piechy (Prawo i Sprawiedliwość) jako mediatora okazała się przełomowa. Pracodawca przedstawił nową propozycję wzrostu wynagrodzeń, którą związkowcy zaakceptowali.

Ustalono, że tegoroczny fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 15,4 procent wobec funduszu płac za rok 2022 (z uwzględnieniem skutków porozumień zawartych w latach poprzednich). Realizacja wzrostu nastąpi poprzez wdrożenie nowych tabel płac zasadniczych od 1 stycznia 2023 r. i obejmie wszystkich pracowników JSW według załączonych tabel stawek płac zasadniczych.

Zgodnie z treścią porozumienia, po pierwszym półroczu "strony (...) przystąpią do przeglądu sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej Spółki, zostanie dokonana ocena wyników Spółki, która będzie podstawą do realizacji ustalonego funduszu płac".

Odwołano planowaną na 10 lutego manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Po zakończeniu rozmów związkowcy opublikowali komunikat, odnosząc się do wynegocjowanych warunków.

- Podpisany protokół określa ogólną całościową politykę płacową JSW w 2023 r. Natomiast szczegóły realizacji wzrostu wynagrodzeń są przedstawione w załącznikach jakim są tabele płac zasadniczych. Tabele te są do wglądu w siedzibach Reprezentatywnych Organizacji Związkowych oraz dla transparentności w naszych związkowych gablotach. Co prawda nie uzyskaliśmy wnioskowanego wzrostu stawek płac zasadniczych o 25,0% ale uzyskany wzrost wynagrodzeń w stosunku do poprzednich propozycji zarządu ( 0,0% i 12,0%) uznaliśmy na dzień dzisiejszy za w miarę dobry i akceptowalny. Wiemy, że niektóre organizacje związkowe znowu wniosą swoje zastrzeżenia i uwagi. Jak takie mają to niech przedstawią chociaż jeden podpisany protokół zawierający korzystne rozwiązania dla pracowników a my natychmiast go zaakceptujemy i zaparafujemy. Dziś zawarte porozumienie nie blokuje w żaden sposób działań pozostałych organizacji związkowych - oświadczyli.

Podziękowali też wszystkim pracownikom JSW za "zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie".

- Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace - zaznaczyli.