Po kilkumiesięcznym maratonie negocjacyjnym przedstawicielom rządu i związków zawodowych udało się uzgodnić treść umowy społecznej. Dokument ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki. Po parafowaniu oraz podpisaniu zostanie przesłany do Brukseli, gdzie rozpocznie się jego proces prenotyfikacyjny w Komisji Europejskiej (KE). Prowadzący rozmowy z ramienia rządu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyraził przekonanie, że KE zaakceptuje program i zgodzi się na zapisane w nim instrumenty wsparcia finansowego.

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA (TPE) wydała oświadczenie, przedstawiając swoje stanowisko na temat napiętej sytuacji w koncernie. Dokument doprecyzowuje cele strony związkowej i wskazuje na zagrożenia wynikające z planowanego przez rząd wydzielenia "aktywów węglowych" poza Grupę. Zawiera również podsumowanie dotychczasowych działań.

- Wyszły na jaw zakusy rządu, być może inspirowanego przez kogoś z Polskiej Grupy Energetycznej, by podzielić (i zlikwidować) Grupę Tauron. (...) Dla Warszawy miejsca pracy na Śląsku są nieistotne i jeśli dojdzie do rozbicia Grupy Tauron, pod byle pretekstem - "optymalizacji kosztów" czy jakimkolwiek innym - zostaną one zlikwidowane. Takiej perspektywie się przeciwstawiamy - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. Jednocześnie zapowiada wsparcie dla kolegów z Grupy Tauron, którzy podejmują "dramatyczną walkę o ocalenie 26 tysięcy miejsc pracy". Polecamy lekturę felietonu z 29 marca.

Wielkanocne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy sprawom bieżącym. Wskazujemy na przyczyny spowolnienia tempa rozmów dotyczących treści umowy społecznej. Nie zapominamy o napiętej sytuacji w zagrożonej likwidacją Grupie Tauron i o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, gdzie postępowanie nowej pani prezes (zaskakujące decyzje kadrowe oraz brak decyzji w kluczowych sprawach) wywołało powszechną konsternację. Odnotowujemy też fakt symboliczny, jakim jest rozpoczęcie wyburzania obiektów, które miały wchodzić w skład bloku na węgiel kamienny elektrowni "Ostrołęka". Zachęcamy do lektury. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

W toku trwających od kilku miesięcy rządowo-związkowych rozmów na temat treści umowy społecznej, która ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki, udało się uzgodnić około 90 procent treści dokumentu. Tymczasem tempo negocjacji znacznie spadło, bo kwestie sporne, choć jest ich zaledwie kilka, są z perspektywy załóg niezwykle istotne. Chodzi o gwarancje zatrudnienia, system indeksacji płac oraz odsunięcie groźby wcześniejszej od założonej w ustalonym harmonogramie likwidacji zakładów górniczych.

- W jednej z ostatnich korespondencji z Radą Nadzorczą JSW pani prezes [Barbara Piontek - przyp. red. SG] poddała w wątpliwość zasadność dalszego funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Zastanawiała się, czy w świetle wyników za rok 2020 (...) nie należy zwołać Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, by dyskutować o istnieniu JSW! - alarmuje Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Publikujemy tekst poświęcony sytuacji w JSW po objęciu funkcji prezesa przez panią Barbarę Piontek.

O pracach zespołu mającego ocenić możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice" oraz perspektywach stojących przed całą kopalnią "Ruda" rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Ruda" Ruch "Halemba" Arturem Braszkiewiczem.

Przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" z podmiotów wchodzących w skład koncernu Tauron wezwali przewodniczących krajowych i branżowych struktur Związku do podjęcia wspólnych działań na rzecz ratowania 26 tysięcy zagrożonych miejsc pracy. Według strony społecznej likwidacja Grupy Tauron może stać się faktem, jeśli Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zmieni założeń procesu transformacji energetycznej kraju.

Członkowie Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA wyrazili zaniepokojenie przebiegiem konkursu na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). O tym, że jego zwycięzcą będzie pani Barbara Piontek, wiadomo było na miesiąc przed oficjalnym werdyktem Rady Nadzorczej JSW. Związkowcy mają obawy, iż podobne praktyki mogą mieć miejsce podczas procesu wyłaniania prezesa koncernu Tauron. Swoje uwagi przedstawili w liście skierowanym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

- Właśnie dotarły do nas wieści, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołano zespół, który ma opracować nowelizację rozporządzenia o jakości paliw. Celem nowelizacji ma być wyeliminowanie ekogroszków z rynku - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Politycy PiS nieustannie powtarzają słowa o tym, że nie możemy od węgla odejść w sposób błyskawiczny, że powinno się to odbywać w sposób uporządkowany, a jednocześnie robią wszystko, żeby państwowe kopalnie węgla kamiennego przestały istnieć możliwie szybko - stwierdza. Polecamy lekturę felietonu.

Zachęcamy do lektury miesięcznika Solidarność Górnicza, w którym analizujemy treść rządowego dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r." - zawiera on wiele kosztownych i utopijnych pomysłów prowadzących do całkowitego uzależnienia kraju od importu energii. Raz jeszcze piszemy o skutkach tegorocznych mrozów dla państw, które postawiły na odnawialne źródła energii. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała ich politykę. Surowa zima spowodowała, że szwedzkie władze musiały sprowadzać prąd z państw, gdzie produkuje się go w oparciu o węgiel. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Prace nad ostateczną treścią umowy społecznej, która ma umożliwić przeprowadzenie transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, przyspieszyły. Od momentu przedstawienia przez związkowców własnego projektu tego dokumentu stronom udało się uzgodnić sporą część jego ostatecznej treści. Wciąż jednak istnieją kwestie nieuzgodnione - dotyczą między innymi szczegółów gwarancji zatrudnienia do emerytury dla górników dołowych oraz pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

W środowe przedpołudnie około 200 pracowników kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) pikietowało przed mikołowskim biurem posłanki do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc. Domagali się, by politycy przestali wpływać na wewnętrzne sprawy firmy. Według związkowców taka ingerencja, za którą idą nadzwyczaj częste rotacje na najwyższych stanowiskach kierowniczych, uniemożliwia skuteczne zarządzanie JSW.

- Walczące na Śląsku o wpływy i o obsadzenie kluczowych stanowisk w spółce giełdowej frakcje Prawa i Sprawiedliwości pogrążają i destabilizują i tak już trudną, pocovidową sytuację ekonomiczną JSW S.A. - twierdzą związkowcy z reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i publikują kolejne oświadczenie. Podkreślają, że już miesiąc temu było wiadomo, iż konkurs na stanowisko prezesa wygra pani Barbara Piontek, co podważa sens przeprowadzania selekcji kandydatów w takiej właśnie formie.

W liście do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina przedstawiciele pięciu organizacji związkowych zrzeszających pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG), członkowie Pomocniczego Komitetu Sterującego PGG, wskazali na niezwykle trudną sytuację Spółki. - Stoimy wobec groźby, że zanim negocjacje polskiego rządu z reprezentantami UE dotyczące planu transformacji polskiego górnictwa węglowego zostaną zakończone (...) Polska Grupa Górnicza może utracić płynność finansową - podkreślili.

- Polski rząd uzależnił nasz kraj od każdego źródła energetycznego, które nie jest polskim węglem. To może być węgiel kolumbijski, węgiel rosyjski, ale nie może być polski. Bardzo ciekawy przykład rozumienia patriotyzmu... - zwraca uwagę przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Jak tu ma być dobrze, skoro polski rząd wspiera obce firmy, a więc utrzymuje miejsca pracy za granicą, dołując zarazem przedsiębiorstwa krajowe? - retorycznie pyta. Polecamy lekturę felietonu opublikowanego w styczniowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza.

W styczniowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza przyglądamy się fenomenowi "górniczej" spółki Prairie Mining, która niegdyś kupiła koncesję na złoża po byłej kopalni "Dębieńsko". Eksploatacji węgla nigdy nie rozpoczęła, a dziś próbuje zarobić na kombinacjach prawnych, domagając się od polskiego rządu wypłaty "odszkodowania" rzędu 10-12 miliardów złotych. Piszemy o problemach niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, które uzależniły się od "odnawialnych źródeł energii". Dziś mają problem z dostawami tejże energii, a przyczyną jest nieco mroźniejsza - niż zazwyczaj - zima. Analizujemy również dobre i złe strony metanu. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) skierowały list otwarty do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, krytykując dotychczasową politykę nieustannych rotacji personalnych w JSW, co - ich zdaniem - uniemożliwia sprawne zarządzanie Spółką. O zawartości listu i reakcjach na jego publikację rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

O zaletach związkowego projektu umowy społecznej, która ma umożliwić transformację górnictwa węgla kamiennego w Polsce na określonych zasadach, przyczynach odrzucenia przez związki zawodowe projektu rządowego i bieżącej sytuacji Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) rozmawiamy z przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusławem Hutkiem.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) napisali list otwarty do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Krytykują w nim nieustanne zmiany kadrowe dokonywane przez polityków sprawujących nadzór nad Spółką, co wynika z personalnych, wewnątrzpartyjnych sporów, a uniemożliwia stabilne zarządzanie firmą. Przypominają o decyzjach podejmowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat, które przyczyniły się do osłabienia pozycji JSW. Niepokoją ich także sygnały związane z ogłoszonym konkursem na funkcję prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podobno jego zwycięzca jest już znany...