ZOK NSZZ "S" JSW SA: Podwyżki to nie fanaberia

Sty 04, 2023

Liderzy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - zwrócili się do Rady Nadzorczej (RN) JSW z wnioskiem "o wnikliwą analizę" tegorocznego Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE), "szczególnie w aspekcie kosztów pracy na 2023r.". Brak zgody pracodawcy na postulowane podwyżki sprawił, że związkowcy chcą, by RN negatywnie zaopiniowała PTE. - Według informacji jakie posiadamy, Zarząd JSW S.A. w Planie Techniczno-Ekonomicznym na rok 2023 przyjął koszty pracy (...) na poziomie 2022r. - uzasadniają swoje stanowisko.

Przedstawiciele strony społecznej zauważają, iż koszty pracy stanowią "zasadniczą pozycję" w kosztach ogólnych JSW. Zastanawia ich, "dlaczego ta pozycja kosztowa w PTE nie została urealniona tak jak inne pozycje, np. energia, inwestycje czy usługi"?

- Tak przyjęty Plan Techniczno-Ekonomiczny będzie zawierał niewłaściwe, błędne końcowe wyniki oraz wnioski - przekonują w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej JSW SA.

Wskazują, jaką decyzję podjęli po odrzuceniu związkowego postulatu płacowego przez Zarząd Spółki.

- Jesteśmy zobowiązani poinformować Radę Nadzorczą JSW S.A., że Zarząd JSW S.A. odmówił realizacji naszych żądań związanych ze wzrostem płac w 2023 roku co sprawiło, że z dniem 3 stycznia 2023r. rozpoczynamy procedurę zgodną z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - piszą.

Na koniec ostrzegają przed konsekwencjami obecnej postawy kierownictwa firmy.

- Dalsze tego typu działania Zarządu JSW S.A. doprowadzą do poważnego konfliktu w ramach działań podjętych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. przewidzianych w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - podsumowują.

Osobny komentarz w sprawie opublikowała Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA.

- W dniu dzisiejszym [3 stycznia - przyp. red. SG] Reprezentatywne Organizacje Związkowe zwróciły się do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wnioskiem realnego wzrostu płac w 2023 roku. Decyzją Zarządu Spółki, w Planie Techniczno-Ekonomicznym na 2023 rok zaplanowano realny wzrost kosztów energii, inwestycji czy usług, a zamrożono najważniejszy koszt, czyli wynagrodzenie pracowników JSW. Rada Nadzorcza powinna negatywnie zaopiniować Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2023 rok. (...) Podwyżki wynagrodzenia nie są naszą fanaberią, ale koniecznością w dzisiejszych trudnych czasach. (...) Na zamrożenie kosztów pracy przez Zarząd JSW S.A. nie będzie naszej zgody, a odpowiedzią będzie wszczęcie procedury sporu zbiorowego, z groźbą strajku włącznie. Żądanie 25 procentowej podwyżki wynagrodzeń poprzez wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych musi obowiązywać od 1 stycznia 2023. Reprezentatywne Związki Zawodowe dają Zarządowi 3 dni na odpowiedź - podkreśliła ZOK.