JSW: Spór na tle płacowym zaostrza się. Będą protesty

Sty 12, 2023

Dobiegły końca rokowania z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW w sprawie tegorocznych podwyżek. Stronom nie udało się porozumieć. - W związku z brakiem realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony Zarządu JSW S.A. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego etapu jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych - czytamy w stanowisku opublikowanym przez związkowców po zakończeniu rozmów.

Przypomnijmy: reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA - żądają 25-procentowego wzrostu stawek płacy zasadniczej dla pracowników Spółki od 1 stycznia 2023 roku. Przekonują, że wynik finansowy JSW za rok ubiegły umożliwia realizację tak sformułowanego postulatu.

Efekty rokowań zawarto w podpisanym 12 stycznia protokole rozbieżności.

- Strona Społeczna podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii "Podniesienia stawek płac zasadniczych pracowników o 25%" od 01.01.2023 r. argumentując to osiągniętym wynikiem finansowym JSW SA za IX m-cy 2022 r. na poziomie 5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem finansowym za 2022 r. na poziomie 7 -7,5 mld zł - brzmi fragment poświęcony żądaniu wysuniętemu przez związki zawodowe.

Poruszono również kwestię zagadkowych słów umieszczonych przez posła Grzegorza Matusiaka (Prawo i Sprawiedliwość) w mediach społecznościowych. Parlamentarzysta podziękował Związkowi Zawodowemu "Jedność", prezesowi JSW Tomaszowi Cudnemu oraz wiceprezesowi Arturowi Wojtkowowi "za merytoryczną dyskusję i ustalenia ws. wynagrodzeń w 2023 roku w JSW".

- Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW SA przytaczając artykuł Posła RP Pana Grzegorza Matusiaka zwracają się z wnioskiem o przedstawienie ustaleń jakie zawarto w trakcie spotkania mediacyjnego. Strona Społeczna oświadcza, że żadne Porozumienie podpisane z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW SA nie blokuje żadnych korzystniejszych rozwiązań w kwestii wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych - zapisano w protokole.

Ustosunkowując się do wniosku strony społecznej, Zarząd JSW oświadczył, że "w trakcie spotkania mediacyjnego z ZZ »Jedność« nie doszło do żadnych ustaleń odnośnie wzrostu wynagrodzeń, nie padły żadne deklaracje, a Prezes Zarządu poinformował, że żądanie ZZ »Jedność« (...) jest nie do przyjęcia".

Jeśli chodzi o postulat zgłoszony przez organizacje reprezentatywne, "Zarząd przyjął do wiadomości stanowisko Strony Społecznej i jest otwarty na prowadzenie rozmów w temacie wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.".

- Jednocześnie Zarząd JSW SA poinformował Stronę Społeczną, że przy wzroście wynagrodzeń o 25 %, szacunkowy roczny koszt [podwyżek - przyp. red. SG] wyniósłby ok. 910 mln zł. (726 mln + koszty ZUS) - zaznaczono w punkcie poświęconym stanowisku pracodawcy.

Kierownictwo JSW zaakceptowało propozycję związków zawodowych, by mediatorem w sporze zbiorowym został senator Wojciech Piecha (PiS). Spotkanie mediacyjne ma się odbyć 25 stycznia.

Ustalenia te nie wpływają na związkowe plany przeprowadzenia protestów.

- Do wszystkich pracowników zwracamy się o kontakt z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi na swoich zakładach w celu uzyskania informacji dotyczących akcji protestacyjnych. Uważamy, że brak propozycji dotyczących wynagrodzeń ze strony Zarządu jest postawą skandaliczną wyrażającą brak szacunku wobec pracowników naszej Spółki. Natomiast w związku z brakiem odpowiedzi ze strony właściciela tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych na wniosek w sprawie spotkania ze stroną społeczną - właśnie tam przeprowadzimy I etap akcji protestacyjnej. Nie pominiemy też siedziby JSW S.A. - zapowiadają reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA.