JSW: Jest odpowiedź Zarządu i reakcja związkowców

Sty 10, 2023

Odpowiadając na pismo reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z dnia 3 stycznia w sprawie 25-procentowych podwyżek dla załogi, Zarząd JSW poinformował, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. Wkrótce potem zaprosił stronę społeczną do rozmów. Termin spotkania wyznaczono na 12 stycznia.

- Informujemy, że w ramach prowadzonej polityki płacowej monitorowana będzie sytuacja związana z wpływem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziom płacy realnej w JSW S.A.. Wzrost wynagrodzeń niwelujący negatywny skutek inflacji realizowany będzie, o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki na to pozwoli, w porozumieniu z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW SA - stwierdził pracodawca w piśmie przesłanym na ręce przedstawicieli Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW SA.

Związkowcy odnieśli się do tych słów.

- Z treści pisma wynika, że ze strony Zarządu brak jest rzeczywistej woli do prowadzenia negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników naszej Spółki. Pisanie, że w ramach prowadzonej polityki płacowej Zarząd będzie monitorował sytuację związaną z inflacją, która ma wpływ na poziom płacy realnej i podejmie działania niwelujące negatywny skutek inflacji w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową Spółki jest nieporozumieniem i próbą wprowadzenia pracowników w błąd. Przypominamy, że wynik finansowy JSW S.A. za 9 miesięcy 2022r. wyniósł 5 miliardów 900 milionów złotych, a inflacja jest znana. A więc czas na decyzje, nie monitorowanie - piszą w opublikowanym oświadczeniu. - Można stwierdzić, że czeka nas kolejna batalia o nasze wynagrodzenia i musimy się do tej batalii już teraz przygotować - dodają.

Zastanawiają się też nad znaczeniem podziękowań umieszczonych przez posła Grzegorza Matusiaka (Prawo i Sprawiedliwość) w mediach społecznościowych.

- Na swoim profilu na Facebook'u poseł Grzegorz Matusiak dziękuje Prezesowi Tomaszowi Cudnemu oraz Wiceprezesowi Arturowi Wojtków za merytoryczną dyskusję i ustalenia w sprawie wynagrodzeń w 2023 roku w JSW S.A. To może będzie łaskaw i ujawni pracownikom jakie ustalenia zostały poczynione? - dopytują.