Podczas spotkania zorganizowanego 25 marca w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" przedstawiciele związków zawodowych, spółek węglowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) dyskutowali o możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz zablokowania najbardziej szkodliwych zapisów unijnej "dyrektywy metanowej". Jeśli nowe prawo zacznie obowiązywać, już za kilka lat większość polskich kopalń węgla zostanie zlikwidowana.

13 marca, po długiej i ciężkiej chorobie, na "wieczną szychtę" odszedł Bogusław Mączka, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica". Publikujemy wspomnienie nadesłane przez kolegów Zmarłego.

O "straconej dekadzie" lat osiemdziesiątych XX wieku i strajku podjętym przez pracowników KWK "Borynia" w sierpniu 1988 roku rozmawiamy z Romanem Chwastykiem, wtedy przewodniczącym komitetu strajkowego, a dziś - szefem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia". To trzecia i ostatnia część wywiadu. Pierwsza poświęcona była wydarzeniom roku '80 (kliknij tutaj), druga - protestowi górników z "Boryni" przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego (kliknij tutaj).

16 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń w związku z planami pozyskania 1,65 miliarda złotych finansowania dłużnego. Chodzi między innymi o hipoteki na nieruchomościach JSW i zastawy rejestrowe na wybranych aktywach oraz poręczenia udzielone przez niektóre spółki zależne. Zadłużaniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konsekwentnie sprzeciwia się strona społeczna. - Aktualnie nasza spółka posiada prawie 10 miliardów środków i należy nimi rozsądnie zarządzać bez potrzeby zaciągania dodatkowych długów - uważają przedstawiciele "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry".

Po tym, jak stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" - materiał będący próbą ustalenia, co kardynał Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży - Komisja Krajowa (KK) NSZZ "Solidarność" wyraziła oburzenie z powodu ataków na późniejszego papieża i zaprotestowała przeciwko "zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia". - Uważamy, że jest to element szerszej akcji skierowanej przeciwko katolikom w Polsce - oświadczyły władze Związku, przyjmując specjalne stanowisko.

Trzy organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadra" - wystosowały petycję do wicepremiera Jacka Sasina, w której ostro krytykują pomysł pozyskania 1,65 miliarda złotych finansowania dłużnego przez JSW i zwracają się z wnioskiem, "by wstrzymać działania Biura Finansów JSW w zakresie zaciągania nowych, niekorzystnych zobowiązań przez (...) spółkę". - Spółka nasza posiada środki płynne w wysokości kilku miliardów złotych! (...) Nie widzimy żadnego sensu ekonomicznego, by JSW zaciągała takie zobowiązania - argumentują.

Przedstawiciele jedenastu organizacji związkowych i Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) podpisali porozumienie, zgodnie z którym załoga PGG otrzyma trzy premie jednorazowe. Pieniądze trafią na górnicze konta 10 marca, 10 maja i 10 lipca br. Ponadto uzgodniono, że wartość "jednorazówek" stanie się częścią podstawy służącej do wyliczania wysokości nagrody barbórkowej oraz dodatkowej nagrody rocznej ("czternastki").

Lutowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy wydarzeniom bieżącym. Wskazujemy na zagrożenia, jakie niesie ze sobą "dyrektywa metanowa" Unii Europejskiej. Po jej wdrożeniu większość polskich kopalń przestanie istnieć, bo branży górniczej nie będzie stać na płacenie kar za przekraczanie niemożliwych do spełnienia norm emisji metanu. Ponadto piszemy o serii wynegocjowanych przez związkowców porozumień płacowych, dzięki którym tegoroczny wzrost funduszów płac we wszystkich spółkach węglowych wyniesie 15,4 procent. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Zapotrzebowanie na węgiel nie zniknie (...) z dnia na dzień. Jeśli przestanie istnieć branża wydobywcza, zarobią importerzy, którzy nie będą obciążeni parapodatkiem z tytułu emisji metanu. Być może taki jest ukryty cel pomysłodawców "dyrektywy metanowej" oraz tych, którzy jej się nie przeciwstawiają, kto wie... - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek, kontynuując temat "dyrektywy metanowej" Unii Europejskiej i jej potencjalnego wpływu na polskie górnictwo. Polecamy lekturę felietonu.

- Reprezentatywne organizacje związkowe po raz kolejny dotrzymały słowa, bo myśmy zawsze mówili, że przy tak dużych zyskach firmy realna wartość wynagrodzeń załogi nie ma prawa spaść. I nie spadnie, tylko wzrośnie, mimo wysokiego poziomu inflacji - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, komentując treść porozumienia kończącego spór zbiorowy reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA z pracodawcą.

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) wynegocjowały z Zarządem PGG porozumienie ustalające wysokość tegorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce. Będzie ono wyliczone na podstawie kwoty bazowej stanowiącej średnie wynagrodzenie za rok 2022 w spółkach węglowych objętych umową społeczną dotyczącą transformacji sektora oraz nowym systemem wsparcia powiększone o 14,4 procent (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 - równowartość inflacji) plus 1 punkt procentowy. Wzrost wyniesie zatem 15,4 proc.

Zawarcie porozumienia i podpisanie protokołu uzgodnień zakończyło trwający od 3 stycznia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) spór zbiorowy na tle płacowym. Trzecia runda mediacji z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - Zarządu Spółki oraz senatora Wojciecha Piechy (Prawo i Sprawiedliwość) jako mediatora okazała się przełomowa. Pracodawca przedstawił nową propozycję wzrostu wynagrodzeń, którą związkowcy zaakceptowali.

Bogusław Hutek i Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej i śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", chcą spotkania z szefami dwóch komisji Parlamentu Europejskiego (PE), które pracują nad projektem rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. - Ten akt prawny w proponowanym kształcie stanowi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania całego polskiego sektora górnictwa węgla energetycznego i koksowego - alarmują.

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zawarły porozumienie z Zarządem Spółki w sprawie podwyżek płac dla załogi. Uzgodniono, że jeśli kopalnia wydobędzie zakładane na ten rok 8,5 miliona ton węgla handlowego, maksymalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 11821 złotych brutto, co oznacza wzrost o 15,4 procent wobec ubiegłorocznego średniego wynagrodzenia (liczonego bez nagród motywacyjnych i świadczeń o charakterze socjalnym).

Druga tura mediacji pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem Spółki w sprawie sporu zbiorowego na tle płacowym zakończyła się fiaskiem. Pracodawca zmodyfikował swoje stanowisko, proponując 12-procentowy wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 roku oraz ewentualne rozmowy w sprawie dalszych podwyżek po pierwszym półroczu i przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej JSW. Związkowcy ocenili, że propozycja Zarządu jest lepsza od poprzedniej (0 procent), jednak nie rekompensuje pracownikom utraty realnej wartości wynagrodzeń z tytułu inflacji, dlatego podtrzymali postulat podniesienia wynagrodzeń pracowniczych o 25 proc.

- Mamy koniec stycznia 2023 roku. Umowa społeczna (...), którą podpisywaliśmy z rządem 28 maja 2021 r., wciąż nie została notyfikowana w Komisji Europejskiej. Co więcej, rząd chyba niewiele robi, by do notyfikacji doszło. Pytanie: dlaczego? - zastanawia się przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w swoim felietonie. - Taka zwłoka może oznaczać, że politycy z Warszawy już dawno "postawili krzyżyk" na górnictwie. Skoro zgodzili się na zabójczy dla gospodarki pakiet unijnych dyrektyw "Fit for 55", teraz muszą wdrażać jego elementy, więc sprawę notyfikacji umowy społecznej próbują zamilczeć i o niej zapomnieć - twierdzi. Zachęcamy do lektury tekstu.

Styczniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy tematyce bieżącej. Piszemy o sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i toczącym się tam sporze zbiorowym na tle płacowym. Wspominamy o konflikcie pomiędzy koncernem Tauron a spółką Rafako - podmioty te od kilku miesięcy przerzucają się odpowiedzialnością za to, że zasilany węglem blok energetyczny w Jaworznie nie działa poprawnie. Podsumowujemy też dotychczasowy przebieg akcji dostarczania węgla do gmin przez spółki Skarbu Państwa. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Pierwsza tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego wszczętego przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarność", Federację Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadrę" - odnośnie postulatu podniesienia wynagrodzeń pracowniczych o 25 procent nie przyniosła rozstrzygnięć. - Musimy z przykrością przekazać pracownikom, że pracodawca (Zarząd JSW) po raz kolejny nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji, które mogły by być podstawą do osiągnięcia kompromisu i podpisania protokołu uzgodnień, określającego politykę płacową (wzrost wynagrodzeń) w 2023 roku - oświadczyli przedstawiciele strony społecznej po zakończeniu rozmów.

Przedstawiciele strony społecznej w Pomocniczym Komitecie Sterującym Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) chcą rozmów z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. - Jako członkowie Pomocniczego Zespołu Sterującego PGG S.A., po przekształceniu Polskiej Grupy Górniczej w stu procentową Spółkę Skarbu Państwa, zwracamy się o pilne spotkanie z Panem Premierem w sprawie bieżącej sytuacji w PGG - piszą.

- Nie ma co siać niepokoju. Uważam, że Skarb Państwa będzie dążył do tego, by nasza firma działała na zdrowych zasadach. Mimo wszelkich zawirowań, jakie miały miejsce, kiedy wchodziliśmy w skład koncernu Tauron, poczynione zostały pewne inwestycje, które gwarantują przyszłość poszczególnym zakładom górniczym. (...) Jest potencjał, są możliwości, a światowy kryzys energetyczny udowodnił, że jednak warto dbać o własne surowce, własne paliwo, bo na to zawsze ma się wpływ - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata, z którym rozmawiamy o konsekwencjach przejęcia Tauron Wydobycie SA przez Skarb Państwa.