W strukturze nowego rządu pojawił się resort do spraw klimatu, na czele którego stanął minister Michał Kurtyka, a my pytamy, jakiego klimatu wobec górnictwa należy oczekiwać od kolejnego gabinetu sformowanego przez Prawo i Sprawiedliwość? Niepokój może budzić sytuacja, w której PGE, polski potentat energetyczny, dystansuje się od węgla i rusza z kampanią promującą odnawialne źródła energii, zwłaszcza że w tym samym czasie rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, iż nie będzie wnosił sprzeciwu wobec planów budowy pierwszej od 30 lat głębinowej kopalni węgla, a Japonia przymierza się do budowy nowych elektrowni węglowych. Zachęcamy do lektury barbórkowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza (aby pobrać wersję cyfrową, kliknij tutaj).

- Jedynym sposobem na trwałe uchronienie polskiej gospodarki przed katastrofalnymi skutkami przyjęcia propozycji [Komisji Europejskiej - przyp. red. SG] dotyczącej neutralności klimatycznej jest gruntowne przebudowanie tej koncepcji tak, aby była ona zgodna z ustaleniami zapisanymi w Porozumieniu Paryskim - pisze przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda do premiera Mateusza Morawieckiego, apeluje o stanowczą postawę podczas zbliżającego się unijnego szczytu i ostrzega, że zgoda rządu na niekorzystną dla Polski propozycję "spotka się z radykalnymi działaniami ze strony związku".

Realizując społeczny obowiązek wynikający z artykułu 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu Tauron Wydobycie SA. Złamanie prawa miało polegać na przyjmowaniu korzyści majątkowych i wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym.

Ponad 5 tysięcy pątników wzięło udział w zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. 24 listopada do Częstochowy przybyli górnicy węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, nafty, a także ich rodziny oraz przedstawiciele organizacji związkowych, spółek węglowych, Wyższego Urzędu Górniczego i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wydarzeniu towarzyszyło hasło "Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo".

Organizacje związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) poinformowały o efektach rozmów płacowych z Zarządem Spółki. Przeprowadzone 20 listopada rokowania dotyczyły włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. do podstawy naliczania "barbórki" i "czternastki" za rok 2019 oraz 12-procentowych podwyżek w roku 2020.

Jak co roku, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkich górników wraz z rodzinami, członków komisji zakładowych Związku oraz poczty sztandarowe do uczestnictwa w XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbędzie się 24 listopada 2019 roku.

- Jeśli ktoś twierdzi, że czemuś winne są "niektóre związki zawodowe", to niech określi, jakie związki zawodowe, które osoby, z jakiej kopalni - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA i lider Związku w ZG "Sobieski" Waldemar Sopata, komentując treść opublikowanego przez portal netTG.pl pisma Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym padają rozmaite oskarżenia pod adresem bliżej niesprecyzowanych związkowców.

- Górnicza "Solidarność" uważa, że powinniśmy dążyć do "neutralności klimatycznej", ale definiowanej tak, jak ją rozumiał świętej pamięci profesor Jan Szyszko (...): że gospodarka może wyemitować za darmo tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie pochłonąć drzewostan danego kraju - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek. Oczekuje też, że ministrowie rządu spotkają się ze związkowcami, by przedyskutować sytuację sektora przed grudniowymi szczytami: unijnym i klimatycznym. Zachęcamy do lektury felietonu.

W październikowym wydaniu Solidarności Górniczej pytamy, czy węgiel jest paliwem nowoczesnym? Przyglądamy się sprawności budowanych i modernizowanych bloków energetycznych. Próbujemy oszacować, jak długo jeszcze "czarne złoto" będzie podstawą polskiej energetyki. Ponadto zastanawiamy się nad przyszłością małych reaktorów jądrowych, nawiązując do projektu budowy reaktora typu BWRX-300 przez Synthos Michała Sołowowa, a także wracamy do tematu montażu kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 na dole KWK "Budryk". Polecamy lekturę miesięcznika (aby pobrać wersję cyfrową, kliknij tutaj).

Mając na uwadze doniesienia o możliwej zmianie struktury rządu i planach powołania Ministerstwa Skarbu Państwa, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się pozostawienia nadzoru nad branżą górniczo-energetyczną Ministerstwu Energii.

Zajmująca się przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń i odzyskiwaniem węgla, kamienia łamanego oraz innych kruszyw Haldex SA świętuje 60-lecie swojej działalności. O przeszłości, teraźniejszości i perspektywach rozwoju rysujących się przed firmą rozmawiamy z jej prezesem Bogdanem Leśniowskim.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały porozumienie z Zarządem JSW, na mocy którego dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe zostaną zastąpione przez karty płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbliżony do systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

Józef Słodczyk, legendarny kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej "Bytom" i wielki pasjonat tradycji górniczych, nie żyje. Był wyjątkowym człowiekiem, osobą wielkiej kultury i równie wielkiej skromności. Smutek z powodu śmierci Józefa Słodczyka oraz wyrazy najgłębszego współczucia dla najbliższych Zmarłego wyraziła Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

O szczegółach porozumienia płacowego, jakie 23 września udało się zawrzeć w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG), perspektywach dalszych rozmów na temat podwyżek płac i stanie negocjacji nad zakładowym układem zbiorowym pracy rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusławem Hutkiem.

- Węgiel to ważna karta, której nie zamierzamy pozbywać się na początku rozgrywki w tym nowym rozdaniu energetycznym, jakie kształtuje się w Europie - zapewnia premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z redaktorem naczelnym Solidarności Górniczej Krzysztofem Leśniowskim. Polecamy lekturę wywiadu.

O przyszłości polskiego węgla pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, wyzwaniach stojących przed sektorem wydobywczym, polityce zatrudnieniowej i wynagrodzeniach w górnictwie oraz toczących się rokowaniach płacowych w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) rozmawiamy z wiceministrem energii Adamem Gawędą.

- Prawo i Sprawiedliwość, czego by o tej partii nie sądzić, wyprowadziło polskie górnictwo na prostą, mimo niedociągnięć i popełnionych błędów. Obecnie jest to chyba jedyne ugrupowanie, które gwarantuje, że pod koniec przyszłej kadencji górnictwo węglowe w Polsce nadal będzie istniało - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Inne partie mówią przecież wprost - dni górnictwa są policzone i należy je systematycznie likwidować, tak jak tego chce Unia Europejska - wyjaśnia. Polecamy lekturę felietonu opublikowanego na łamach miesięcznika Solidarność Górnicza.

Wrześniowo-październikowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza zdominowała polityka. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych polecamy dwa wywiady: z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceministrem energii Adamem Gawędą. Jeśli chodzi o tematy górnicze, piszemy między innymi o wynegocjowanym przez związki zawodowe i korzystnym dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA porozumieniu, skutecznej batalii strony związkowej na rzecz odwołania niekompetentnego wiceprezesa Tauron Wydobycie SA oraz negatywnych konsekwencjach bezrefleksyjnego forsowania odnawialnych źródeł energii. Zachęcamy do lektury.

- Zwycięstwo sił liberalnych, żeby nie rzec - lewackich, oznaczałoby postawienie wielkiego znaku zapytania nad przyszłością całej branży. Przypomnijmy sobie, co robili, kiedy rządzili - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski i apeluje, by w zbliżających się wyborach parlamentarnych głosować na osoby gwarantujące rozwój sektora wydobywczego. Polecamy lekturę wywiadu udzielonego miesięcznikowi Solidarność Górnicza.

Groźba protestów oraz stanowcza postawa Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" wobec arogancji wiceprezesa Tauron Wydobycie SA do spraw technicznych Tomasza Dudy oraz składanych przezeń deklaracji zamiaru łamania prawa poskutkowały - 4 października wiceprezes złożył rezygnację, a zaplanowane na 7 października manifestacje organizowane przez reprezentatywne związki zawodowe funkcjonujące w Tauron Wydobycie SA zostały odwołane.