JSW: Nadal bez porozumienia. Ciąg dalszy rozmów - 8 lutego

Lut 02, 2023

Druga tura mediacji pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem Spółki w sprawie sporu zbiorowego na tle płacowym zakończyła się fiaskiem. Pracodawca zmodyfikował swoje stanowisko, proponując 12-procentowy wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 roku oraz ewentualne rozmowy w sprawie dalszych podwyżek po pierwszym półroczu i przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej JSW. Związkowcy ocenili, że propozycja Zarządu jest lepsza od poprzedniej (0 procent), jednak nie rekompensuje pracownikom utraty realnej wartości wynagrodzeń z tytułu inflacji, dlatego podtrzymali postulat podniesienia wynagrodzeń pracowniczych o 25 proc.

Mediatorem w toczącym się sporze zbiorowym jest senator Wojciech Piecha (Prawo i Sprawiedliwość) i to on poprowadził kolejne spotkanie mediacyjne.

Podczas spotkania strony raz jeszcze przedstawiły swoje stanowiska.

Zarząd JSW zaproponował "wzrost stawek płac zasadniczych od 1.01.2023 r. o 12%". Zgodnie z propozycją pracodawcy, "po analizie sytuacji finansowej i produkcyjnej Spółki za I półrocze 2023 r. zostanie dokonana ocena wyników Spółki i podjęta decyzja co do ewentualnych wzrostów wynagrodzeń". Doprecyzowano, iż "wzrost stawek płac zasadniczych obejmować będzie wszystkich pracowników JSW SA wg. załączonych tabel stawek płac zasadniczych".

Reprezentatywne organizacje związkowe - "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadra" - nie zgodziły się na takie rozwiązanie.

- Strona Społeczna po wnikliwej analizie zaproponowanego przez Zarząd JSW SA wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. o 12% stwierdza, że jest nie do przyjęcia uzasadniając, że nie zrekompensuje to wzrostu inflacji w 2022 i prognozowanej inflacji w 2023 r. Strona Społeczna podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Protokole z mediacji z dnia 25.01.2023 r. tj. "Podniesienia stawek płac zasadniczych wynagrodzeń pracowników o 25% w 2023 r.", uzasadniając to wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki w 2022 r. oraz przewidywanym wynikiem Spółki w 2023 r. - czytamy w protokole mediacyjnym.

Trzecie spotkanie z udziałem mediatora odbędzie się 8 lutego. Początek o godzinie 11.

Związkowcy opublikowali oświadczenie, w którym podsumowali przebieg rozmów i odnieśli się do planowanej na 10 lutego manifestacji.

- Dobrym sygnałem jest modyfikacja poprzedniego stanowiska Zarządu z poprzednich mediacji, gdzie z propozycji 0% Zarząd przeszedł na 12 %. Natomiast ta propozycja jest nie do przyjęcia ponieważ w dalszym ciągu powoduje spadek płacy realnej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowana akcja protestacyjna będzie realizowana, a wyjazd na manifestację w Warszawie pod Ministerstwem Aktywów Państwowych jest aktualny. Przygotowania trwają pełną parą. Spotkajmy się 10 lutego w Warszawie - zaapelowali. - W ostatnim okresie podczas naszych mediacji widzimy wzrost aktywności mało znaczących organizacji związkowych... Mamy prośbę: nie przeszkadzajcie! My jak zawsze damy sobie radę! - dodali.