W JSW chcą podwyżek. Grożą sporem zbiorowym

Sty 03, 2023

Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacja Związku Zawodowego Górników (ZZG) JSW SA i Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA - domagają się 25-procentowych podwyżek dla załogi. Chcą wprowadzenia nowych tabel stawek płac zasadniczych (stanowiskowych), które obowiązywałyby od 1 stycznia 2023 roku. Postulat zawarto w piśmie skierowanym do Zarządu JSW.

Związkowcy oczekują odpowiedzi na swoje żądanie w ciągu trzech dni roboczych od dnia doręczenia pisma.

- Brak spełnienia żądania oznacza wszczęcie sporu zbiorowego z Pracodawcą i upoważnia Stronę Społeczną do podjęcia wszelkich kroków przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do strajku włącznie - poinformowali kierownictwo Spółki.

Pod dokumentem widnieją podpisy Sławomira Kozłowskiego, Romana Brudzińskiego (obydwaj NSZZ "Solidarność"), Pawła Kołodzieja (Federacja ZZG JSW SA) i Marka Płocharskiego ("Kadra").