SG: Metan - zabójca polskich kopalń?

Gru 24, 2022

W świątecznym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o potencjalnych skutkach wprowadzenia unijnych przepisów dotyczących emisji metanu z kopalń. Są przesłanki, by twierdzić, że nowe regulacje doprowadzą do zamknięcia dużej części polskich zakładów górniczych. Wspominamy też wizytę odpowiedzialnego za antywęglową politykę Brukseli ("Fit for 55") wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Fransa Timmermansa na Górnym Śląsku. Podczas spotkania z politykiem szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz wskazał, że środki obiecane przez KE nie wystarczą na przeprowadzenie transformacji branży i regionu. Samo zastąpienie miejsc pracy w Polskiej Grupie Górniczej SA i firmach kooperujących etatami o podobnej wartości w innych sektorach kosztowałoby około 200 miliardów złotych, tymczasem Unia oferuje... 5 mld euro (nieco ponad 20 mld zł). Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.