Trwa uzgadnianie szczegółów dotyczących planowanego przejęcia należącego do koncernu Enea Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA przez Skarb Państwa. Tymczasem organizacje związkowe reprezentujące załogę "Bogdanki" wynegocjowały ze stroną rządową umowę społeczną, dzięki której interesy pracownicze będą odpowiednio zabezpieczone, również na wypadek przyszłych prób prywatyzacji LW "Bogdanka" SA. Ze strony ekipy rządzącej padają przy tym deklaracje, iż nie kupuje Spółki po to, aby ją w przyszłości ponownie prywatyzować.

O sytuacji płacowej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w kontekście działań podejmowanych przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA, sporze zbiorowym dotyczącym nagrody dla załogi i jakości państwowego nadzoru nad Spółką rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

Wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły zadeklarował chęć poprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem firmy. Podczas spotkania z udziałem ministra związkowcy zaakceptowali tę propozycję, odwołując planowaną na 29 września manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) analizują opracowany przez Zespół Polityki Płacowej JSW projekt roboczy zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP) i przygotowują się do rozmów na jego temat, tak by zawarte tam regulacje były możliwie korzystne dla załogi. Związkowcy z "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" złożyli wniosek o ujednolicenie wynagrodzeń w kopalniach JSW już na początku bieżącego roku. 24 sierpnia otrzymali od pracodawcy projekt ZUZP.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA skierowała pismo do prezesa Zarządu Tauron Polska Energia SA Pawła Szczeszka, wyrażając zaniepokojenie informacją o braku odbioru zakontraktowanego węgla przez Grupę Tauron. Według strony związkowej takie postępowanie Grupy łamie porozumienia zawarte 16 grudnia 2022 r. i stawia spółkę Tauron Wydobycie w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W najnowszym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza sporo miejsca poświęcamy obchodom 43. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Ponadto pytamy o przyszłość polskiej energetyki węglowej - Ministerstwo Aktywów Państwowych wprost przyznało, że nie będzie rozbudowy konwencjonalnych elektrowni, a jedynie modernizacje i remonty jednostek już istniejących. Piszemy o oszczędnościach, jakie Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA przyniesie program kompensacji mocy biernej. Wspominamy też o nielegalnej akcji aktywistów Greenpeace, którzy wspięli się na szyb wydobywczy KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice", stwarzając zagrożenie dla siebie i zakładu. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

4 września odbyły się rozmowy przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - oraz Zarządu firmy w ramach sporu zbiorowego dotyczącego wypłaty nagrody dla załogi. Związkowcy chcą, by pracownicy JSW otrzymali do podziału 15 procent netto kwoty przeznaczonej na podatek od "nadmiernych zysków" za rok 2022. Po przedstawieniu stanowisk strony sporu uzgodniły, że kolejna tura rokowań zostanie przeprowadzona 11 lub 12 września.

Związkowcy, pracodawcy, przedstawiciele rządu, samorządowcy i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju uczcili 43. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i 35. rocznicę górniczych strajków z sierpnia 1988 roku. Na miejscu obecni byli dawni działacze związkowi, uczestnicy historycznych protestów, a wśród gości znaleźli się między innymi przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odniosły się do niespójnego stanowiska Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", który zaakceptował pomniejszenie jednorazowej premii motywacyjnej o dniówki chorobowe w Polskiej Grupie Górniczej SA, choć nieco wcześniej głośno protestował przeciwko wprowadzeniu takiego samego rozwiązania w JSW. Polecamy lekturę tekstu publicystycznego.

Cztery organizacje związkowe reprezentujące pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA poinformowały, że podczas dwóch spotkań - z Zarządem Spółki i z politykami partii rządzącej, między innymi wiceministrem finansów Arturem Soboniem - przyjęto "kilka konkretnych i wiążących ustaleń na temat przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa oraz związanego z tym Pakietu Pracowniczego".

- W odpowiedzi na składkę solidarnościową chcemy, aby 15 procent od tej kwoty przeznaczyć na jednorazową wypłatę pieniężną, która miałaby zostać wypłacona pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA podczas ostatnich rozmów z pracodawcą.

Wakacyjne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy problemowi coraz większej ilości nieodebranego węgla, który zalega na kopalnianych zwałowiskach. Do pewnego stopnia odpowiada za to spadająca produkcja energii w elektrowniach węglowych, ale swój wpływ ma również nadmierny import surowca przez państwowe spółki energetyczne, co sprawia, że nie chcą one odbierać węgla z polskich kopalń. Piszemy też o unijnych propozycjach zakładających rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Technologią CCS w Polsce interesuje się nie tylko górnictwo, ale również branża paliwowa (Orlen), chemiczna (Grupa Azoty) czy cementowa. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Dotarły do nas informacje, że w miesiącach styczeń-maj bieżącego roku sprowadzono kolejne 9 milionów ton węgla z zagranicy, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 było to "tylko" 5 milionów ton - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w swoim comiesięcznym felietonie. - Jeśli pan premier nie zareaguje i nie wstrzyma importu węgla realizowanego przez państwowe spółki, zaprosimy go na górniczy "piknik", tylko że wtedy już spokojnie nie będzie - przestrzega. Zachęcamy do lektury tekstu.

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przeanalizowały sytuację związaną z rozdziałem jednorazowej nagrody motywacyjnej przez dyrektorów kopalń JSW. Uznały, że "popełniono szereg błędów w decyzjach o podziale tej nagrody" i zażądały "natychmiastowego skorygowania niedopatrzeń dyrekcji kopalń". Ponadto przedstawiły postulat wypłacenia załodze 15 procent netto wartości kwoty, jaką miałaby odprowadzić JSW do budżetu państwa z tytułu tak zwanej składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu za rok 2022.

Miesiąc temu Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie. W odpowiedzi siedzibę śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" odwiedził pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły, aby porozmawiać o bieżących problemach branży, zwłaszcza zaś o powracającym problemie braku odbioru zakontraktowanego węgla przez państwowe koncerny energetyczne.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA wystąpiła do Zarządu Spółki z wnioskiem o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów w sprawie pełnej realizacji tegorocznego funduszu wynagrodzeń poprzez wypłatę trzech premii jednorazowych. Pieniądze miałyby trafić na górnicze konta przed końcem lipca, października i grudnia.

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" spotkali się z prezesem Suwerennej Polski, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Tematem rozmów była sytuacja sektora wydobywczego w kontekście zagrożeń wynikających z wciąż zaostrzanej "polityki klimatycznej" Unii Europejskiej. Ponadto omówiono propozycje wspólnych działań na rzecz obrony branży węglowej przed przyspieszoną likwidacją.

21 lipca załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzyma motywacyjną nagrodę jednorazową za "zaangażowanie i osiągnięte wyniki finansowe Spółki". To efekt porozumienia zawartego przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA z Zarządem firmy.

Czerwcowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy między innymi kwestii odprowadzania wód kopalnianych do rzek. Wszystko w kontekście ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze i oskarżeń kierowanych pod adresem spółek węglowych. - Trudno się zgodzić z tezą, którą można usłyszeć, że kopalnie są główną przyczyną tego co się wydarzyło na Odrze. Wisła jest dobitnym przykładem, że tak nie jest. Czy na Wiśle są algi? Znamy ilość odprowadzanej wody z kopalni do tej rzeki, a przecież tam algi nie wystąpiły - zwraca uwagę wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej SA do spraw produkcji Rajmund Horst. Piszemy o kolejnej próbie przyspieszenia likwidacji KWB "Turów" i przyglądamy się organizacjom, które złożyły skargę na decyzję środowiskową dotyczącą przedłużenia koncesji dla zakładu. Pytamy też, kto zyska, jeśli "Turów" zniknie? Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Spółki, które w zimie sprowadziły olbrzymie ilości węgla energetycznego z całego świata, wkrótce zaczną "lokować" surowiec z importu na rynku krajowym. To będzie olbrzymi cios dla polskich kopalń. Płynność finansowa spółek węglowych może zostać poważnie zachwiana, pojawi się widmo utraty miejsc pracy... - przestrzega przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w swoim felietonie. - Skoro premier Morawiecki podjął decyzję o imporcie węgla, teraz powinien się zastanowić, co zrobić z jego nadmiarem. Być może najlepszym rozwiązaniem byłby skup surowca przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - sugeruje związkowiec. Polecamy lekturę tekstu.