JSW: Realizacja postulatu albo spór zbiorowy

Sty 10, 2024

Przedstawiciele "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i "Kadry" spotkali się z Zarządem JSW. Tematem rozmów były założenia tegorocznej polityki płacowej. Strona społeczna chce podwyżek dla pracowników Spółki. Zdaniem związkowców, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powinien wynieść tyle, ile wyniosła inflacja za rok 2023 plus 1 punkt procentowy.

Podczas rokowań wiceprezes JSW do spraw handlu Sebastian Bartos omówił aktualną sytuację rynkową, wskazując na ryzyka i zagrożenia, z którymi Spółka będzie musiała się zmierzyć w roku bieżącym.

Przedstawiono zestawienie obrazujące średnioroczny poziom inflacji w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń na przestrzeni lat 2016-2024.

Następnie Zarząd poinformował trzy reprezentatywne organizacje związkowe, że postulowane wpisanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń do Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na dzień dzisiejszy jest niemożliwe.

- Plan ten z uwagi na brak akceptacji Rady Nadzorczej będzie weryfikowany. Obecnie trwają konsultacje w tym zakresie z Kierownictwami Zakładów JSW S.A. - czytamy w notatce ze spotkania.

Pracodawca zaznaczył, iż "w ramach prowadzonej polityki płacowej monitorowana będzie sytuacja związana z wpływem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziom płacy realnej w JSW S.A. i o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki na to pozwoli, realizowany będzie w porozumieniu z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, wzrost wynagrodzeń niwelujący negatywny skutek inflacji".

Związkowcy jednak zdania nie zmienili.

- Reprezentatywne Organizacje Związkowe nawiązując do wcześniejszych pism skierowanych do Zarządu JSW S.A. w sprawie ustalenia polityki płacowej na rok 2024 wnioskują o podpisanie porozumienia obowiązującego od dnia 01.01.2024 r. zawierającego wzrost wynagrodzeń uwzględniający poziom wykonanej inflacji za rok poprzedni + 1 punkt procentowy. Realizacja tego żądania pozwoli uniknąć spadku płacy realnej pracowników JSW S.A. - podkreślili.

Zapowiedzieli też, że oczekują podpisania porozumienia płacowego do 24 stycznia.

- W razie braku podpisania porozumienia Reprezentatywne Organizacje Związkowe wejdą w spór zbiorowy z Zarządem JSW S.A. na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - oświadczyli.

O komentarz poprosiliśmy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

- Skupiamy się na tym, by zapobiec spadkowi realnej wartości wynagrodzeń pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zamiast toczyć bezproduktywne spory z osobami nieustannie krytykującymi otaczającą nas rzeczywistość, przedstawiliśmy postulat wpisania wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie niższym niż wskaźnik inflacji plus 1 proc. do tegorocznego PTE poszczególnych zakładów oraz całej Spółki, a następnie doprowadziliśmy do rozpoczęcia rozmów na ten temat. Teraz czekamy na decyzję Zarządu. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie uda nam się zawrzeć porozumienia, podejmiemy działania wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - podsumował przewodniczący.