PGG: Ocalić wynagrodzenia przed zgubnym wpływem inflacji

Gru 02, 2023

Członkowie Pomocniczego Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) reprezentujący stronę społeczną - czyli liderzy pięciu największych związków zawodowych zrzeszających pracowników PGG ("Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, "Kadra", "Sierpień 80", Związek Zawodowy Pracowników Dołowych) - zwrócili się do Zarządu Spółki z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów dotyczących wysokości przyszłorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Twierdzą, że przewidziany w Planie Techniczno-Ekonomicznym PGG SA wskaźnik wynoszący 3,4 procent nie zrekompensuje górnikom utraty wartości płac, bo inflacja za rok 2023 prawdopodobnie osiągnie wynik dwucyfrowy, dlatego proponują podwyżkę na poziomie inflacji plus jeden punkt procentowy - "jak to miało miejsce w latach 2022-2023".

Podstawę złożonej propozycji płacowej stanowi punkt VII, podpunkt 3 umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego: "Strony są zgodne, że w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, które będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie podmiotów sektora węgla kamiennego, zostaną podjęte odpowiednie działania w celu uzgodnienia ewentualnych zmian w planowanym systemie wsparcia, o ile będzie to konieczne".

Wśród osób podpisanych pod wnioskiem skierowanym na ręce pracodawcy jest przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek, który odniósł się do treści dokumentu.

- Mając na uwadze fakt, że 2023 rok powoli dobiega końca, zdecydowaliśmy o przedstawieniu Zarządowi PGG własnych postulatów płacowych, tak by był czas na przeprowadzenie rozmów i podjęcie decyzji co do wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku przyszłym. Nasz wskaźnik jest, co prawda, uregulowany aż do roku 2025 w umowie społecznej, ale uważamy - podobnie, jak dwa lata temu i rok temu - że poziom 3,4 procent wobec wciąż wysokiej inflacji nie gwarantuje utrzymania realnej wartości płac pracowników PGG na dotychczasowym poziomie. Nie chcemy dopuścić do tego, by ta wartość spadła, a tak by się stało, gdybyśmy pozostawili wskaźnik bez zmian. W roku ubiegłym, chyba po raz pierwszy w historii, udało nam się doprowadzić do jednakowego poziomu wzrostu wynagrodzeń we wszystkich spółkach węglowych objętych umową społeczną, co było sporym sukcesem. Teraz podchodzimy do tego podobnie i też wnioskujemy, by podnieść wskaźnik o wartość inflacji plus jeden punkt procentowy, bo to daje pewność, że pracownik finansowo nie straci - skomentował związkowiec.