Związkowy świat wzywa do realizacji umowy społecznej

Lut 07, 2024

Cztery organizacje zrzeszające związki zawodowe - Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), IndustriALL Global Union, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i IndustriALL - European Trade Union - skierowały do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej (KE) pani Margrethe Vestager oraz polskiej minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej list, w którym apelują o realizację umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego.

- ITUC, IndustriALL Global Union, ETUC i industriAll European Trade Union wzywają decydentów do zapewnienia pełnego wdrożenia Umowy Społecznej w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego, podpisanej w maju 2021 r. między polskim rządem, przedstawicielami samorządów, spółkami górnictwa węgla kamiennego i polskimi związkami zawodowymi - czytamy w liście datowanym na 29 stycznia.

Według wspomnianych organizacji skala transformacji energetycznej, jaka czeka Polskę, jest nieporównywalnie większa od skali wyzwań stojących przed innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (UE).

- W obecnym kontekście rosnących napięć społeczno-gospodarczych, niezwykle ważne jest, aby stworzyć pewność, że zarówno polski rząd, jak i Komisja Europejska, pozostają wraz ze związkami zawodowymi zaangażowane w ustanowienie społecznie odpowiedzialnego procesu stopniowego wycofywania się z wydobycia węgla - podkreślono.

Centrale wezwały do jak najszybszej notyfikacji umowy społecznej, zwłaszcza zatwierdzenia przez KE pomocy publicznej przewidzianej w tym dokumencie.

ITUC, IndustriALL Global Union, ETUC i IndustriALL - European Trade Union zrzeszają łącznie kilkaset milionów pracowników z całego świata. ETUC jest jedyną centralą zawodową w UE uznawaną przez Komisję Europejską za tak zwanego ponadsektorowego europejskiego partnera społecznego.

Apel poprzedził wizytę szefowej resortu przemysłu i ministra aktywów państwowych Borysa Budki w Brukseli. 5 lutego politycy spotkali się tam z przedstawicielami KE: wiceprzewodniczącą wykonawczą do spraw Europy na miarę ery cyfrowej panią Margrethe Vestager oraz wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marošem Šefčovičem. Rozmowy dotyczyły pomocy publicznej dla sektorów wydobywczego i pocztowego.

- W odniesieniu do pomocy dla węgla kamiennego ustalono kontynuację prace nad programem i dalszym procedowaniem wniosku opartego o górniczą umowę społeczną i złożony wniosek notyfikacyjny - poinformowało dzień później Ministerstwo Aktywów Państwowych.