Pracownicy zdecydowali. Kandydat "S" w RN JSW

Lut 05, 2024

Kandydat reprezentatywnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Paweł Bieszczad zwyciężył w przeprowadzonych 1 lutego wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej (RN) JSW SA XI kadencji. Otrzymał poparcie 5084 (52,84 procent) głosujących.

Rywalami Pawła Bieszczada byli Adam Kamyk i Tadeusz Malkiewicz, na których zagłosowało - odpowiednio - 2303 (23,93 proc.) i 2235 (23,23 proc.) osób.

Do urn poszło 10027 uprawnionych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych. Oddano 405 głosów nieważnych.

- Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej JSW. Szczególne podziękowania kieruję do tych z Państwa, którzy oddali Swój głos na moją kandydaturę. Nie zawiodę Waszego zaufania - napisał Paweł Bieszczad w oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu rezultatów głosowania.

Rozpisanie wyborów uzupełniających do RN było konieczne ze względu na rezygnację Roberta Łazarczyka, jednego z przedstawicieli załogi w RN, który objął funkcję dyrektora technicznego KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów".

Obecnie w RN JSW zasiada trzech przedstawicieli załogi. Są nimi wybrani pod koniec kwietnia 2022 r. Robert Kudelski, Paweł Nieradzik i Arkadiusz Wypych.

Paweł Bieszczad jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: automatyka i robotyka). W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration organizowane przez Akademię WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.

Zawodowo związany z JSW. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 2005 r. w KWK "Pniówek" - najpierw jako stażysta, później jako dozorca i sztygar zmianowy w Oddziale Teletechnicznym, a także dyspozytor energomechaniczny. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara urządzeń teletechnicznych i automatyki. W 2007 r. zdał egzamin i uzyskał dyplom wydany przez Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, co pozwoliło mu pełnić funkcję przedstawiciela załogi w RN JSW SA X kadencji (2018-2022).