"Donald, cudoku, Ty skończysz rządzić w tym roku" - to tylko jedno z haseł towarzyszących czterem tysiącom osób, które w środę manifestowały przed budynkiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protest przeciwko drożyźnie, rosnącemu bezrobociu i bezczynności rządu premiera Donalda Tuska zorganizował NSZZ "Solidarność". Polecamy galerię zdjęć z tego wydarzenia.

Minął rok od debiutu oficjalnej strony internetowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Do 10 maja, gdy obchodziliśmy pierwszą rocznicę obecności w Internecie, zanotowaliśmy 142268 wejść z wszystkich kontynentów. Podawane przez nas informacje budzą coraz większe zainteresowanie wśród mediów i osób spoza branży, dzięki czemu górnicze problemy stają się bliskie całej opinii publicznej. Najchętniej zaglądają tu jednak mieszkańcy 5 miast: Katowic, Rybnika, Warszawy, Jastrzębia i Gliwic.

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4 procent dla pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) już teraz i decyzja w sprawie kolejnych 3 procent do końca lipca - to najważniejsze ustalenia wynikające z porozumienia płacowego zawartego przez związkowców i Zarząd Spółki. Dwustronne rozmowy "ostatniej szansy" pozwoliły zakończyć toczący się od 21 marca spór zbiorowy.

Tematem głównym majowego numeru miesięcznika Solidarność Górnicza są plany obłożenia górnictwa kolejnym podatkiem i zgubny wpływ Pakietu Klimatycznego na branżę. Analizujemy także działania rządu premiera Donalda Tuska w sprawie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, opisujemy napiętą sytuację w innych spółkach, a na koniec polecamy galerię zdjęć autorstwa Zygmunta Urzędnika, członka NSZZ "Solidarność", śląskiego Fotografa Roku. Zachęcamy do lektury.

W połowie kwietnia załogę gliwicko-zabrskiej kopalni "Sośnica-Makoszowy" zelektryzowała informacja o rzekomych planach likwidacji Ruchu "Makoszowy". Jak się okazało, medialne doniesienia były nieprawdziwe. Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) zamierza jedynie przeanalizować gorsze wyniki zakładu z ostatnich lat i przygotować plan, który pozwoli kopalni wyjść "na prostą". Potwierdzenie tej informacji związkowcy uzyskali w ubiegły czwartek, podczas spotkania z kierownictwem KW.

- 25 maja przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzimy wielką demonstrację. Chcemy wyrazić nasze niezadowolenie z polityki rządu oraz zaprotestować przeciwko drastycznie pogarszającej się sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa - informują związkowcy z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w specjalnym apelu skierowanym do pracowników. Podobne manifestacje będą odbywać się równolegle we wszystkich miastach wojewódzkich w kraju.

- Jeśli do 30 maja nie będzie porozumienia z Zarządem we wszystkich interesujących pracowników sprawach, wznawiamy strajk - zapowiada Roman Brudziński, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) po piątkowym zebraniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

- Nigdy taki konflikt (jak w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - przyp. SG) nie jest winą jednej strony. Pozostaje pytanie, kto ma więcej odpowiedzialności, kto powinien poszukiwać kompromisu i studzić emocje. Problemem w Polsce, nie tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest brak dialogu oraz upublicznianie protestu daleko poza firmę - powiedział poseł Janusz Piechociński z Polskiego Stronnictwa Ludowego w wywiadzie udzielonym portalowi WNP.pl i skrytykował rząd premiera Donalda Tuska, oceniając go na "słabą tróję".

Rządowy projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego wprowadzający podatek od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych bulwersuje środowiska związane z branżą. Plany rządu popierają politycy partii Polska Jest Najważniejsza, sprzeciwiają im się związkowcy, niektóre organizacje pracodawców oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Publikujemy tekst Grzegorza Tobiszowskiego, posła PiS z Rudy Śląskiej, w którym parlamentarzysta przedstawia swój punkt widzenia.

Nie dojdzie do bezpośredniego porozumienia stron płacowego sporu zbiorowego w Kompanii Węglowej SA. Potrzebne będą mediacje, które - zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - poprowadzi Jerzy Nowak. Wcześniej przedstawiciele Zarządu Spółki i związkowcy uzgodnili kandydaturę Jerzego Krynickiego, adwokata z Mikołowa, członka Okręgowej Rady Adwokackiej, ten jednak nie potwierdził chęci prowadzenia rozmów w Kompanii.

Dominik Kolorz poinformował członków Rady górniczej "Solidarności" o rezygnacji z funkcji szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S" w związku z wyborem na lidera śląsko-dąbrowskich struktur Związku. Decyzja Kolorza nabierze mocy 1 czerwca, jednak związkowcy już dziś zdecydowali o terminie wyboru nowego przewodniczącego: wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 21 czerwca.

Sztab protestacyjny powołany przez NSZZ "Solidarność" na szczeblu krajowym zdecydował, że wielka manifestacja antyrządowa pracowników wszystkich branż przejdzie ulicami Warszawy 30 czerwca. Wcześniej, bo już 25 maja, odbędzie się 16 demonstracji w miastach wojewódzkich. Organizatorzy protestu liczą, że do pracowników zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" dołączą członkowie innych reprezentatywnych organizacji związkowych. Od dziś rozprowadzane są materiały zachęcające do udziału w demonstracjach.

Do 20 lipca potrwa akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy podnoszącej płacę minimalną. Celem ustawy jest doprowadzenie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Teraz płaca minimalna w Polsce wynosi 1386 zł. Jeśli do lipca uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, projekt ustawy trafi do Sejmu, gdzie zajmą się nim parlamentarzyści. W zbieranie podpisów od początku zaangażowane są struktury NSZZ "Solidarność".

Zakończyła się sonda, w której pytaliśmy o ulubioną formę lektury miesięcznika Solidarność Górnicza. Niemal 2/3 głosujących - 65 procent - wybiera gazetę w wersji drukowanej. 29 procent uczestników sondy przyznało, że korzysta zarówno z formy drukowanej, jak i plików PDF, które publikujemy na naszej stronie internetowej. Tylko 6 procent przegląda wyłącznie wersję cyfrową. Dziękujemy za oddane głosy i zachęcamy do odwiedzania cyfrowego archiwum SG (dział "Archiwalne wydania gazety").

Przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisali, a związkowcy parafowali dokument gwarantujący górnikom pracę i to, że do czasu podpisania nowego układu zbiorowego pracy zachowają uprawnienia z wypowiedzianych układów zbiorowych. Trwający od 4 maja strajk został zakończony, a strony przygotowują się do rozmów na temat warunków prywatyzacji JSW.

W ostatnich dniach kwietnia Kazimierz Grajcarek i Krzysztof Leśniowski z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" udali się do Moskwy, gdzie wzięli udział w sprawozdawczo-wyborczym zebraniu delegatów największego górniczego związku zawodowego. Mieli przekonać rosyjskich kolegów do wsparcia akcji "Stop światowej kampanii antywęglowej", tymczasem udało im się uzyskać wsparcie nie tylko Rosjan, ale również związkowców z Ukrainy i Australii.

W ubiegły czwartek, 28 kwietnia, Sejm uchwalił nowelizację Prawa górniczo-geologicznego. "Za" głosowało 260 posłów, przeciw było 179, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jeśli Senat nie odrzuci wprowadzonych zmian, polskie górnictwo zostanie obłożone kolejnym podatkiem - tym razem na rzecz gmin. Związkowcy podkreślają, że wynik głosowania to skutek braku wspólnego stanowiska środowiska górniczego. Poza stroną społeczną nowelizacji sprzeciwiała się tylko Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

W przeddzień Święta Narodowego Trzeciego Maja, upamiętniającego uchwalenie pierwszej polskiej (i europejskiej) konstytucji, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania niemieckiej stolicy pod koniec II wojny światowej. W 2004 roku polski parlament ogłosił 2 maja Dniem Flagi RP, oficjalnym świętem państwowym.

Trzydniowe rozmowy związkowców z Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) na temat warunków prywatyzacji JSW i gwarancji dla pracowników nie przyniosły rozstrzygnięć. Wyczerpała się też jednak związkowa cierpliwość do przeciągania rozmów w nieskończoność: 4 maja górnicy przystąpią do tzw. strajku włoskiego, a od 5 maja będą strajkować po 2 godziny na każdej zmianie.

Związkowcy i szefowie Kompanii Węglowej SA (KW) czekają na ministerialną decyzję w sprawie wyznaczenia mediatora, który miałby pogodzić obydwie strony toczącego się sporu zbiorowego. Wskazany wcześniej przez obydwie strony Jerzy Krynicki nie wyraził chęci poprowadzenia mediacji, dlatego przedstawiciele organizacji związkowych oraz Zarządu Spółki zdecydowali o kontynuowaniu rozmów dwustronnych. W piątek po raz kolejny spotkali się, aby porozmawiać o nowych wariantach porozumienia płacowego.