Czwartkowe rozmowy płacowe strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) w ramach sporu zbiorowego nie przyniosły rozstrzygnięć. Zarząd zaproponował 3-procentowy wzrost wskaźnika wynagrodzeń w 2011 roku: 2,3 proc. na ujednolicenie deputatu węglowego, a 0,7 proc. wzrostu na dodatek motywacyjny. Przedstawiciele organizacji związkowych nadal jednak mówią "nie" i zwracają uwagę, że wprowadzenie w życie pomysłów Zarządu spowodowałoby obniżenie górniczych płac.

Strona internetowa związkowego programu rabatowego "Grosik" (www.solkarta.pl) zyskała nowy, przyjazny dla użytkownika kształt. Dzięki praktycznej wyszukiwarce można teraz szybko odnaleźć placówki honorujące przynależność do Związku konkretnymi upustami cenowymi. Program "Grosik" został opracowany w 2007 roku przez Dział Rozwoju Regionu Podbeskidzie i ma charakter ogólnopolski. Korzystają z niego członkowie "Solidarności" po odebraniu specjalnej karty rabatowej.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), w tym przedstawiciele NSZZ "Solidarność", zaprosili ministra skarbu Aleksandra Grada na kwietniowe obrady podzespołu prywatyzacyjnego powołanego przez górniczy Zespół Trójstronny. Dyskusja z ministrem miałaby dotyczyć warunków prywatyzacji JSW, choć zamiast słowa "prywatyzacja" szef resortu skarbu używa określenia "upublicznienie". Obecne plany prywatyzacyjne przewidują, że nie zostałby spełniony żaden postulat strony społecznej.

Jednym z akcentów ubiegłorocznej Biesiady Piwnej NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" była licytacja prac artystycznych wykonanych przez podopiecznych Fundacji imienia Brata Alberta. Środki pozyskane z aukcji i odbywającego się równolegle kiermaszu właśnie przyniosły pozytywny skutek: w radwanowickiej siedzibie Fundacji prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego wyremontowano i udostępniono podopiecznym nowoczesną łazienkę.

Tematem marcowego wydania Solidarności Górniczej jest "dzień górniczego gniewu", wielotysięczna manifestacja, która 18 marca przeszła ulicami Katowic. Piszemy też o potencjalnych skutkach obłożenia kopalń nowym podatkiem - zabójczym dla branży, a popieranym przez śląskich posłów z wszystkich partii parlamentarnych, podsumowujemy spory zbiorowe w spółkach węglowych i docieramy do szczegółów związanych z kolejną wycieczką zagraniczną górniczych elit, tym razem do Stanów Zjednoczonych.

- Zieloni aktywiści wyzyskują troskę porządnych i dobrych ludzi o środowisko naturalne, aby wywołać panikę, co ma ekstremistom pomóc w zdobyciu władzy. Jeśli ekstremistom uda się narzucić swoją wizję zagłady, jaką niesie globalne ocieplenie, jeśli przekonają nas, że globalne ocieplenie jest rzeczywiście wielkim zagrożeniem, to uda się też im narzucić swoją wizję polityki, która rzekomo takiej zagładzie ma zapobiec - pisze Marek Jan Chodakiewicz w Tygodniku Solidarność. Polecamy lekturę fragmentów tego ciekawego artykułu.

Delegaci na sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) zdecydowali, że przewodniczącym regionalnych struktur Związku do roku 2014 będzie Dominik Kolorz. Szef górniczej "S" był jedynym kandydatem ubiegającym się o tę funkcję i otrzymał poparcie 157 delegatów przy 169 oddanych głosach ważnych.

217 delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" wybierze w czwartek nowego lidera regionalnych struktur "S". Kilka miesięcy temu ich dotychczasowy szef, Piotr Duda, objął funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej Związku i przeniósł się z Katowic do Gdańska. Jak dotąd, jedyną osobą deklarującą chęć startu w czwartkowych wyborach jest obecny przewodniczący górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz. Początek obrad o godz. 10.

- Mamy nadzieję, że dojdzie do poważnej debaty na temat stanu górnictwa w Polsce, a postulaty wsparte przez wielotysięczną manifestację zostaną zrealizowane. Jeśli jednak nadal będziemy się spotykać z negatywną postawą pracodawców, rządu czy parlamentu, nie możemy wykluczyć żadnych scenariuszy - podsumowuje ubiegłotygodniowy protest szef górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz w rozmowie z Solidarnością Górniczą i odnosi się do incydentu sprzed budynku Katowickiego Holdingu Węglowego.

Przeciągające się rozmowy płacowe w Południowym Koncernie Węglowym SA (PKW) sprawiły, że tamtejsza "Solidarność" weszła w spór zbiorowy z Zarządem Spółki. Związkowcy domagają się 10-procentowego wzrostu płacy zasadniczej - w tym stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty - od 1 maja 2011 roku oraz wyrównania premii bazowej i nadwyżki akordowej pracownikom Zakładu Górniczego "Janina" do poziomu obowiązującego w Zakładzie Górniczym "Sobieski".

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej SA (KW), powołując się na tryb przewidziany ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zażądały 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2011 roku dla pracowników zakładów należących do KW. Ostatecznym terminem realizacji postulatu, wyznaczonym Zarządowi Spółki przez stronę społeczną, jest 31 marca. Dokument o wszczęciu procedury sporu zbiorowego podpisali przedstawiciele wszystkich dwunastu kompanijnych organizacji związkowych.

- Chcę spróbować przekonać państwa, że mój rząd przeprowadza głębokie reformy. Być może jednym z podstawowych grzechów mojej ekipy jest to, że nie potrafimy się z tym przebić do opinii publicznej - napisał w Gazecie Wyborczej premier Donald Tusk. - Jak głęboko sięga ręka Tuska w reformy, wie już nieomal każdy, kto w 2007 roku nabrał się na ceny kurczaków, jabłek, chleba i benzyny - odpowiada Kapitan Nemo z serwisu Niepoprawni.pl. Publikujemy obszerne fragmenty tekstu internauty.

Uruchomiliśmy cyfrowe archiwum ze wszystkimi wydaniami Błyskawicy, specjalnego biuletynu górniczej "Solidarności". Gazetka jest stałym elementem polityki informacyjnej Związku przy okazji referendów, manifestacji, strajków i innych wyjątkowych sytuacji. Teraz każdy może przejrzeć te numery, które ukazały się pod szyldem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Zapraszamy do działu "Archiwalne wydania Błyskawicy".

- Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej musi zostać przeprowadzona jak najszybciej. Niezwykle istotne jest, by zgodzili się na nią górnicy. Potrzebny jest dialog i chęć porozumienia - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego Bogdan Marcinkiewicz po piątkowej demonstracji górników w Katowicach. Marcinkiewicz zaapelował o podjęcie działań na rzecz poprawy kondycji polskich kopalń i jak najszybsze uruchomienie przyjęć do pracy w sektorze wydobywczym.

Związkowcy z kopalni "Bogdanka" i Grupy Kapitałowej Enea podpisali porozumienie w celu zablokowania sprzedaży 51 procent akcji grupy Enea francuskiej firmie Électricité de France (EDF). Twierdzą, że planowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa decyzje w tej sprawie są sprzeczne z interesem polskiego sektora paliwowo-energetycznego i zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju. W imieniu organizacji związkowych z "Bogdanki" dokument podpisał szef zakładowej "Solidarności" Antoni Pasieczny.

Manifestacja zorganizowana przez 11 górniczych central związkowych przeszła ulicami Katowic. Sześć tysięcy górników wyraziło swój sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tuska i zarządów spółek węglowych, których zaniechania doprowadziły branżę na skraj zapaści, a pracę pod ziemią uczyniły najniebezpieczniejszą od lat.

Kiedy cały świat pogrążony jest w smutku po kataklizmie, który nawiedził Japonię, u nas toczy się debata na temat budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Teraz nikt już jednak nie może stwierdzić, że są na świecie urządzenia zbudowane przez człowieka, które dawałyby 100% pewności, iż nie ulegną awarii - nie tylko z powodu trzęsienia ziemi, ale np. w wyniku błędu popełnionego przez człowieka - pisze przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek.

Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) powołały komitet protestacyjno-strajkowy, który ma opracować harmonogram działań po fiasku mediacji w ramach płacowego sporu zbiorowego pomiędzy stroną społeczną a Zarządem JSW. Zarząd zgadza się na 10-procentowy wzrost wynagrodzeń pod warunkiem, że zostanie wprowadzony niekorzystny dla górników tzw. motywacyjny system płacy. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się NSZZ "Solidarność" i pozostali związkowcy.

Środowe spotkanie związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem zakończyło się bez rozstrzygnięć. Szef resortu wysłuchał postulatów organizacji związkowych, a potem próbował udowadniać, że JSW będzie "upubliczniona", nie sprywatyzowana. Ta żonglerka słowna ma, zdaniem szefa "Solidarności" w JSW Sławomira Kozłowskiego, uśpić czujność górników z jastrzębskich kopalń, którzy w międzyczasie zostaną pozbawieni swoich dotychczasowych uprawnień.

Działania w sprawie dodatkowych przyjęć do pracy podjęte przez NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA wraz z innymi organizacjami związkowymi przyniosły pozytywny skutek - Zarząd podjął decyzję zwiększającą zatrudnienie o 1525 osób w stosunku do tego co zakładał Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2011. Związkowcy zapowiedzieli dalszą walkę o przyjęcia, bo zatrudnienie 1500 pracowników przy pierwotnym założeniu zmniejszenia zatrudnienia o 2500 osób sprawia, że liczba pracowników i tak spadnie o 1000 osób.