Ukazał się kwietniowy numer Solidarności Górniczej. Tematem wydania jest napięta sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Polecamy felieton Romana Chwastyka z NSZZ "Solidarność" KWK "Borynia" o prezesie Zagórowskim. Wspólnie z Waldemarem Sopatą, szefem "S" w Południowym Koncernie Węglowym, analizujemy sytuację po niekorzystnej dla Spółki konsolidacji z grupą Tauron. Piszemy też o fiasku rozmów płacowych w Kompanii Węglowej i euromanifestacji z udziałem górników w Budapeszcie. Zachęcamy do lektury.

Zakończyła się dwutygodniowa sonda, w której pytaliśmy o właściwy kierunek dalszych działań górniczych związków zawodowych. 77 procent z Was opowiedziało się za organizacją strajków jako jedynej skutecznej metody na doprowadzenie do realizacji postulatów płacowych. 23 procent uznało, że strony sporów zbiorowych wciąż powinny rozmawiać, bo strajk oznacza straty dla spółek węglowych i tylko utrudni wywalczenie podwyżek w przyszłości. Dziękujemy za oddane głosy.

Dobiegł końca 24-godzinny strajk ostrzegawczy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW). Kolejną formą górniczego protestu ma być wstrzymanie wysyłki węgla z kopalń, za czym opowiedziało się niemal 96 procent pracowników w referendum z 7 i 8 kwietnia. Do blokady torów dojdzie we wtorek, 26 kwietnia. Górnicy domagają się podwyżek i wstrzymania pospiesznej prywatyzacji JSW.

Wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Artur Wojtków solidaryzuje się ze strajkującymi górnikami. W liście skierowanym do załóg jastrzębskich kopalń twierdzi, że strajk jest legalny, a wynik referendum sprzed dwóch tygodni należy przyjąć z szacunkiem jako wyraz społecznego niezadowolenia z braku podwyżek wynagrodzeń. Ze swojej strony zapowiada starania na rzecz doprowadzenia do rozmów, których efekt usatysfakcjonuje górników.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" (KK) wsparła górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) prowadzących 24-godzinny strajk ostrzegawczy. - KK w pełni solidaryzuje się z działaniami Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - czytamy w stanowisku przyjętym przez Komisję. Członkowie ogólnopolskich władz Związku wezwali Zarząd JSW do spełnienia postulatu podwyżki płac. Zażądali też "zakończenia działań nastawionych na manipulację i konflikt z załogą".

Od godz. 6. we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) trwa dobowy strajk ostrzegawczy. Na dół zjeżdżają tylko osoby niezbędne do zabezpieczenia kopalń (kilkadziesiąt osób w skali każdego zakładu). Górnicy wstrzymali wydobycie węgla, bo domagają się 10-procentowych podwyżek i sprzeciwiają się formie, w jakiej rząd premiera Donalda Tuska chce sprywatyzować Spółkę.

Ukazał się bezpłatny biuletyn Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA, w którym organizatorzy planowanego na poniedziałek dobowego strajku wyjaśniają jego przyczyny i szczegółowo omawiają swoje postulaty. Znajdziemy w nim również wypowiedzi ekspertów krytykujących działania rządu w sprawie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Cyfrową wersję czterostronicowej gazetki można pobrać z naszej strony.

Plany zmniejszenia zatrudnienia i likwidacji części kopalni "Sośnica-Makoszowy", o których napisał dziennik Rzeczpospolita, zelektryzowały załogę. Wszystko za sprawą uchwały Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) powołującej zespół do analizy słabego poziomu realizacji planów techniczno-ekonomicznych w latach 2008-2010 i pierwszym kwartale 2011 roku. Związkowcy organizują masówki i informują, że planów likwidacji nie ma, ale przezornie dodają, że do zamknięcia ruchu "Makoszowy" nie dopuszczą.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) i przedstawiciele Zarządu Spółki porozumieli się co do osoby mediatora, który spróbuje pogodzić strony sporu zbiorowego na tle płacowym. Ma nim być Jerzy Krynicki, adwokat z Mikołowa, członek Okręgowej Rady Adwokackiej. - Działamy w dobrej wierze i zaakceptowaliśmy kandydata Zarządu, choć wcześniej pracodawca odrzucił naszych kandydatów: Bożenę Borys-Szopę, Dariusza Trzcionkę i Andrzeja Sikorę - komentuje Jarosław Grzesik, szef NSZZ "Solidarność" w KW.

Organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) próbują zażegnać konflikt w Spółce. Choć w najbliższy poniedziałek górnicy wstrzymają wydobycie węgla i przeprowadzą strajk 24-godzinny, związkowcy z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA nie chcą dalszej eskalacji napięcia, dlatego zwrócili się do premiera Donalda Tuska, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz ministra skarbu Aleksandra Grada o zaangażowanie na rzecz rozwiązania spornej sytuacji.

W sobotnie popołudnie ulicami Budapesztu przeszła kilkudziesięciotysięczna manifestacja związkowców z całej Europy, który wspólnie wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącego bezrobocia, braku stabilizacji i pogłębiania się rozwarstwienia społecznego oraz obciążania zwykłych pracowników skutkami kryzysu wywołanego przez instytucje finansowe i rządy. Wśród demonstrantów było kilkuset członków NSZZ "Solidarność", w tym górnicy z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S".

Poniedziałkowe rozmowy płacowe w Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyły się fiaskiem. Zarząd Spółki odrzucił związkową propozycję stopniowego przyrostu wskaźnika wynagrodzeń do poziomu 10 procent w skali roku 2011 i nadal proponuje 3-procentowy wzrost z założeniem dalszych rozmów w przypadku dobrej sytuacji ekonomicznej Kompanii. W środę dojdzie do ustalenia osoby mediatora, który poprowadzi rozmowy ostatniej szansy.

96 procent górników z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) głosujących w czwartkowo-piątkowym referendum poparło organizację strajku na tle płacowym. Do 24-godzinnego wstrzymania wydobycia węgla dojdzie 18 kwietnia - poinformował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW SA.

Równo rok temu doszło do jednej z największych tragedii w historii Polski: pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie. Wszyscy pasażerowie zginęli. Delegacja zmierzała do Katynia na obchody 70. rocznicy eksterminacji polskiej elity wojskowej i intelektualnej przez radziecką bezpiekę. Górnicy z NSZZ "Solidarność" uczcili dziś ofiary katastrofy m.in. uczestnicząc we mszy świętej odprawionej na Wawelu pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza.

Zakończyła się pierwsza runda rokowań płacowych pomiędzy związkami zawodowymi z Kompanii Węglowej SA (KW) a Zarządem Spółki. Związkowcy wciąż domagają się 10-procentowych podwyżek dla pracowników w skali roku, ale są skłonni zaakceptować rozwiązanie kompromisowe: 3 procent dla załóg już teraz, a za pół roku wznowienie negocjacji i próba osiągnięcia porozumienia co do pozostałej części żądanej wysokości wskaźnika. Przedstawiciele Zarządu poprosili o czas na analizę tej propozycji.

Pracownicy kopalń i zakładów należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wezmą udział w organizowanym przez związkowców referendum strajkowym na tle płacowym i prywatyzacyjnym. Głosowanie odbędzie się w czwartek i piątek, 7 i 8 kwietnia. Pomysł na dwudniowe referendum wynika z postawy pracodawcy, który chciał utrudnić jego przeprowadzenie i nie przekazał związkowcom list pracowników uprawnionych do głosowania. Głosujący będą wpisywani na listy przy wydawaniu kart referendalnych.

Związkowcy z całej Europy zaprotestują w Budapeszcie przeciwko cięciom wydatków publicznych, ograniczaniu dostępu do usług publicznych, niekorzystnej dla pracowników ingerencji w układy zbiorowe pracy i postępującej deregulacji rynku pracy. Wśród tysięcy demonstrantów, którzy 9 kwietnia przejdą ulicami stolicy Węgier, będzie kilkuset członków NSZZ "Solidarność", w tym górniczej "S". Manifestację organizuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ).

Pod koniec stycznia Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) zainicjowała akcję "Stop światowej kampanii antywęglowej". - Protestujemy przeciwko wpływaniu na światowe i europejskie centrale związkowe antywęglowych organizacji lobbystycznych - czytamy w przyjętym wówczas stanowisku SGiE. Patronat nad akcją objęła Komisja Krajowa "S" (KK), a na jesień zaplanowano międzynarodową konferencję dotyczącą konsekwencji wprowadzenia w życie unijnego Pakietu Klimatycznego.

Po raz szósty knurowscy biegacze wyruszyli na trasę pielgrzymki biegowej pod patronatem NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów", aby 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II przebyć dystans 120 kilometrów ze swojego miasta do Wadowic i dalej - do Krakowa. Lekkoatleci odwiedzili też sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sztafetę zorganizował Klub Biegacza Endurance Solidarni Knurów. Zachęcamy do obejrzenia naszej fotorelacji.

Masówki informacyjne w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wywołały ogromne zainteresowanie wśród górników. Związkowcy informowali pracowników o przebiegu płacowego sporu zbiorowego w Spółce i o działaniach rządu w sprawie planowanej prywatyzacji JSW. Atmosfera jest jeszcze gorętsza niż podczas masówek sprzed miesiąca. - Górnicy, którzy do nas telefonują, chcieliby strajku już dziś - mówi przewodniczący NSZZ "Solidarność" KWK "Zofiówka" Roman Brudziński.