Główne uroczystości związane z 30. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" wciąż przed nami. Odbędą się pod koniec sierpnia w Gdańsku wraz z uroczystą sesją Krajowego Zjazdu Delegatów. Warto też jednak zwrócić uwagę na inicjatywy nawiązujące do związkowego jubileuszu, które pojawiają się w naszych miejscowościach już teraz. Jedną z nich jest otwarta dziś w pyskowickim Muzeum Miejskim wystawa dokumentująca działalność przede wszystkim lokalnych struktur "S".

W poniedziałek po długiej chorobie zmarł ksiądz prałat Henryk Jankowski, kapelan "Solidarności" i wieloletni proboszcz parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku. Z ludźmi "S" związany był od 17 sierpnia 1980 roku, kiedy odprawił pierwszą mszę świętą dla strajkujących stoczniowców. NSZZ "Solidarność" zamierza uczcić pamięć swojego kapelana poprzez liczne uczestnictwo w uroczystościach żałobnych. Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Maciej Jankowski przedstawił program uroczystości.

Po interwencji Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA Zarząd Spółki podjął decyzję, że w związku z wysokimi temperaturami panującymi na zewnątrz możliwe jest wprowadzenie dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla dodatkowych 15 minut przerwy. Organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność" mają dopilnować, aby dyrekcje kopalń wchodzących w skład Kompanii przestrzegały realizację zalecenia Zarządu w praktyce.

W mediach pojawiły się informacje o łącznym zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) za pierwszych pięć miesięcy br. Miał on wynieść 151,6 mln zł. - Ministerstwo żongluje statystykami. Gdyby osobno podać wyniki poszczególnych spółek węglowych szybko wyszłoby na jaw, że to Jastrzębska "ciągnie" Holding i Kompanię - komentuje przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz.

Organizacje związkowe działające na szczeblu Kompanii Węglowej SA (KW), które uczestniczą w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki, w tym kompanijna "Solidarność", wniosły do kierownictwa KW o natychmiastowe spotkanie celem podpisania protokołu z przeprowadzonej procedury mediacyjnej. W tym samym piśmie strona społeczna wyraziła gotowość do dalszych rozmów w temacie zgłoszonych postulatów stanowiących istotę toczącego się od końca kwietnia sporu.

W związku z falą upałów i w trosce o zdrowie pracowników Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA przypomina o poleceniu służbowym Zarządu Spółki sprzed 3 lat, którym powołano komisje do spraw oceny warunków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych i na przestrzeni otwartej. Do zadań komisji należy m.in. wnioskowanie do dyrekcji z propozycjami rozwiązań doraźnych lub przyszłościowych eliminacji groźnego wpływu wysokich temperatur na organizm ludzki.

Wiele wskazuje na to, że ubiegłotygodniowa pikieta rudzkiego Urzędu Miasta przez związkowców, w tym kilkuset z górniczej "S", przyniesie skutek w postaci debaty o przyszłości górnictwa na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent miasta Andrzej Stania zapowiedział, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Pikietujący domagali się rozmów, w których udział wzięliby reprezentanci środowisk związanych z miastem i górnictwem, aby wspólnie wypracować sposób na ratunek dla zagrożonej likwidacją KWK "Halemba-Wirek".

"Regulamin przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach" wprowadzony przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele jest niezgodny z zasadami prawa pracy i przepisami bhp - uważają związkowcy i zwrócili się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzając nowe uregulowania, Zarząd JSW złamał także reguły obowiązujące przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zasad i warunków pracy i płacy.

Tuż po godz. 12. związkowcy okupujący biura siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się z Radą Nadzorczą KW (RN). Szef górniczej "S" Dominik Kolorz w imieniu strony społecznej przedstawił Radzie dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego i ostatniej mediacji, nieudanej z winy obecnego na dzisiejszym posiedzeniu RN Zarządu Spółki. Następnie związkowcy zamierzali przedstawić kilka spraw związanych z tematyką gospodarczą i bezpieczeństwa pracy, chcieli to jednak zrobić bez obecności Zarządu.

Od godz. 9. przedstawiciele organizacji związkowych okupują biura w katowickiej siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców i czekają na spotkanie z Radą Nadzorczą KW. Po fiasku poniedziałkowych mediacji i zakończeniu postępowania w oparciu o artykuł 14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy przystąpili do kolejnego etapu walki o realizację swoich postulatów stanowiących istotę sporu zbiorowego toczącego się w Kompanii.

Górnicy, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów przemaszerowali ulicami Rudy Śląskiej w proteście przeciwko bierności władz miasta wobec problemów rudzkich zakładów pracy, m.in. planowanego "uśpienia" kopalni "Halemba-Wirek". O godz. 10.30 głośny pochód złożony z niemal 2 tysięcy demonstrantów dotarł pod siedzibę Urzędu Miasta. Tam, w obecności prezydenta Andrzeja Stani, związkowcy wyrazili swoje żądania w formie pikiety i apelu wręczonego włodarzowi.

"Próba zastępowania współpracy ze Związkami Zawodowymi w sprawach uregulowanych prawem poprzez zakrapiane alkoholem spotkania na gruncie towarzyskim z wybranymi grupami pracowników", ukrywanie zapaści w wydobyciu i stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej oraz wymuszanie na pracownikach ukrywania wypadków - to podstawowe zarzuty związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wobec Zarządu zawarte w liście otwartym do wicepremiera Waldemara Pawlaka.

W obecności mediatora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem Spółki odnośnie kwestii stanowiących istotę sporu zbiorowego. Przypomnijmy: strona pracownicza żąda utrzymania w roku 2010 wysokości funduszu płac w KW na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009 i utrzymania w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Tuż po godz. 17. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich przeprowadzonych w ubiegłą niedzielę. Decyzją wyborców nowym prezydentem Polski po zaprzysiężeniu, najprawdopodobniej w pierwszą niedzielę sierpnia, zostanie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (Platforma Obywatelska), który otrzymał 53,01% głosów ważnych. Byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość) poparło 46,99% głosujących.

W ubiegły piątek, po kilkuletnim śledztwie, Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom zamieszanym w nieprawidłowości przy dostarczaniu na kopalnie używanych obudów zmechanizowanych. 36 zarzutów, które postawiono byłym dyrektorom kopalń "Budryk" i "Zofiówka", dotyczy m.in. sprzedaży używanego, zmodernizowanego sprzętu jako nowego za łapówki. Na sprawę zwróciły uwagę organizacje związkowe z ornontowickiej KWK "Budryk".

8 lipca (czwartek) górnicy z wszystkich rudzkich kopalń zaprotestują przed Urzędem Miasta Ruda Śląska przeciwko lekceważeniu interesu mieszkańców, których znaczna część związana jest z działającymi tam kopalniami. - Prezydent miasta nie angażuje się w obronę największych rudzkich zakładów pracy, choć robią to nawet politycy znacznie wyższego szczebla - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Halemba" Józef Kowalczyk.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński wypowiedział się przeciwko zmianom zasad emerytalnych obowiązujących w górnictwie. Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" pytał szefa PiS m.in. o to, czy jako prezydent podpisałby ustawę przenoszącą górników do systemu tzw. emerytur pomostowych. Odpowiedź nie była zaskakująca, za to jej forma zbiła z tropu szefa "Lewiatana".

- W naszym dziele zagospodarowania odzyskanej z takim trudem wolności wszyscy muszą mieć równe szanse. (...) Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by chronić najsłabszych i zadbać o sprawiedliwe rozłożenie ciężarów, które dziś ponoszą często najubożsi - pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński w odezwie skierowanej do ludzi pracy. Zapraszamy do lektury.

Delegaci zgromadzeni na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym tej struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej "S" otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych. To oznacza, że pokieruje najliczniejszą regionalną strukturą związkową po raz trzeci z rzędu. Planowane na dwa dni obrady udało się zakończyć już w dniu dzisiejszym.

O godz. 11. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach rozpoczęło się IX Walne Zebranie Delegatów Związku (WZD). Głównym punktem porządku zaplanowanych na dwa dni obrad jest wybór przewodniczącego najliczniejszej regionalnej struktury "Solidarności" w kraju. 180 delegatów obecnych na WZD wybierze również osoby, które będą reprezentować Region Śląsko-Dąbrowski podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.