W związku z falą upałów i w trosce o zdrowie pracowników Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA przypomina o poleceniu służbowym Zarządu Spółki sprzed 3 lat, którym powołano komisje do spraw oceny warunków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych i na przestrzeni otwartej. Do zadań komisji należy m.in. wnioskowanie do dyrekcji z propozycjami rozwiązań doraźnych lub przyszłościowych eliminacji groźnego wpływu wysokich temperatur na organizm ludzki.

Wiele wskazuje na to, że ubiegłotygodniowa pikieta rudzkiego Urzędu Miasta przez związkowców, w tym kilkuset z górniczej "S", przyniesie skutek w postaci debaty o przyszłości górnictwa na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent miasta Andrzej Stania zapowiedział, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Pikietujący domagali się rozmów, w których udział wzięliby reprezentanci środowisk związanych z miastem i górnictwem, aby wspólnie wypracować sposób na ratunek dla zagrożonej likwidacją KWK "Halemba-Wirek".

"Regulamin przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach" wprowadzony przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele jest niezgodny z zasadami prawa pracy i przepisami bhp - uważają związkowcy i zwrócili się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzając nowe uregulowania, Zarząd JSW złamał także reguły obowiązujące przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zasad i warunków pracy i płacy.

Tuż po godz. 12. związkowcy okupujący biura siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się z Radą Nadzorczą KW (RN). Szef górniczej "S" Dominik Kolorz w imieniu strony społecznej przedstawił Radzie dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego i ostatniej mediacji, nieudanej z winy obecnego na dzisiejszym posiedzeniu RN Zarządu Spółki. Następnie związkowcy zamierzali przedstawić kilka spraw związanych z tematyką gospodarczą i bezpieczeństwa pracy, chcieli to jednak zrobić bez obecności Zarządu.

Od godz. 9. przedstawiciele organizacji związkowych okupują biura w katowickiej siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców i czekają na spotkanie z Radą Nadzorczą KW. Po fiasku poniedziałkowych mediacji i zakończeniu postępowania w oparciu o artykuł 14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy przystąpili do kolejnego etapu walki o realizację swoich postulatów stanowiących istotę sporu zbiorowego toczącego się w Kompanii.

Górnicy, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów przemaszerowali ulicami Rudy Śląskiej w proteście przeciwko bierności władz miasta wobec problemów rudzkich zakładów pracy, m.in. planowanego "uśpienia" kopalni "Halemba-Wirek". O godz. 10.30 głośny pochód złożony z niemal 2 tysięcy demonstrantów dotarł pod siedzibę Urzędu Miasta. Tam, w obecności prezydenta Andrzeja Stani, związkowcy wyrazili swoje żądania w formie pikiety i apelu wręczonego włodarzowi.

"Próba zastępowania współpracy ze Związkami Zawodowymi w sprawach uregulowanych prawem poprzez zakrapiane alkoholem spotkania na gruncie towarzyskim z wybranymi grupami pracowników", ukrywanie zapaści w wydobyciu i stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej oraz wymuszanie na pracownikach ukrywania wypadków - to podstawowe zarzuty związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wobec Zarządu zawarte w liście otwartym do wicepremiera Waldemara Pawlaka.

W obecności mediatora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem Spółki odnośnie kwestii stanowiących istotę sporu zbiorowego. Przypomnijmy: strona pracownicza żąda utrzymania w roku 2010 wysokości funduszu płac w KW na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009 i utrzymania w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Tuż po godz. 17. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich przeprowadzonych w ubiegłą niedzielę. Decyzją wyborców nowym prezydentem Polski po zaprzysiężeniu, najprawdopodobniej w pierwszą niedzielę sierpnia, zostanie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (Platforma Obywatelska), który otrzymał 53,01% głosów ważnych. Byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość) poparło 46,99% głosujących.

W ubiegły piątek, po kilkuletnim śledztwie, Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom zamieszanym w nieprawidłowości przy dostarczaniu na kopalnie używanych obudów zmechanizowanych. 36 zarzutów, które postawiono byłym dyrektorom kopalń "Budryk" i "Zofiówka", dotyczy m.in. sprzedaży używanego, zmodernizowanego sprzętu jako nowego za łapówki. Na sprawę zwróciły uwagę organizacje związkowe z ornontowickiej KWK "Budryk".

8 lipca (czwartek) górnicy z wszystkich rudzkich kopalń zaprotestują przed Urzędem Miasta Ruda Śląska przeciwko lekceważeniu interesu mieszkańców, których znaczna część związana jest z działającymi tam kopalniami. - Prezydent miasta nie angażuje się w obronę największych rudzkich zakładów pracy, choć robią to nawet politycy znacznie wyższego szczebla - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Halemba" Józef Kowalczyk.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński wypowiedział się przeciwko zmianom zasad emerytalnych obowiązujących w górnictwie. Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" pytał szefa PiS m.in. o to, czy jako prezydent podpisałby ustawę przenoszącą górników do systemu tzw. emerytur pomostowych. Odpowiedź nie była zaskakująca, za to jej forma zbiła z tropu szefa "Lewiatana".

- W naszym dziele zagospodarowania odzyskanej z takim trudem wolności wszyscy muszą mieć równe szanse. (...) Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by chronić najsłabszych i zadbać o sprawiedliwe rozłożenie ciężarów, które dziś ponoszą często najubożsi - pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński w odezwie skierowanej do ludzi pracy. Zapraszamy do lektury.

Delegaci zgromadzeni na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym tej struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej "S" otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych. To oznacza, że pokieruje najliczniejszą regionalną strukturą związkową po raz trzeci z rzędu. Planowane na dwa dni obrady udało się zakończyć już w dniu dzisiejszym.

O godz. 11. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach rozpoczęło się IX Walne Zebranie Delegatów Związku (WZD). Głównym punktem porządku zaplanowanych na dwa dni obrad jest wybór przewodniczącego najliczniejszej regionalnej struktury "Solidarności" w kraju. 180 delegatów obecnych na WZD wybierze również osoby, które będą reprezentować Region Śląsko-Dąbrowski podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.

218 delegatów reprezentujących pracowników wszystkich branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" już we wtorek przyjedzie do Katowic, aby wybrać władze najliczniejszej struktury terytorialnej Związku na lata 2010-2014. Jak informuje oficjalna strona śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", zaplanowane na dni 29-30 czerwca obrady Walnego Zebrania Delegatów rozpocznie msza święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Graniczna 29) o godz. 9.

Działająca przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy informuje, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania wyjazdów kolonijnych dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi prowadzi nabór na turnus kolonijny. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałe w województwie śląskim.

Kazimierz Grajcarek pokieruje Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) w kadencji 2010-2014. Delegaci na sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres SGiE zdecydowali, że na czele struktury zrzeszającej górnicze i energetyczne sekcje branżowe Związku, w tym Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, stanie jej dotychczasowy szef. Grajcarek był jedynym kandydatem na przewodniczącego i otrzymał 76 z 78 oddanych głosów ważnych.

Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK) Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się 24 czerwca w Katowicach. Podczas zebrania podjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatów Związku do Rady Pracowników KW w nowej kadencji i omówiono niejasną sytuację pracowników kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, którzy wciąż nie wiedzą na jakich zasadach ich zakład pracy zostanie przekazany przez KW koncernowi Tauron Polska Energia SA.

25 czerwca br. w Katowicach odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE). Delegaci ocenią sprawozdanie Rady SGiE z kadencji 2006-2010, a także dokonają wyboru przewodniczącego Rady SGiE, Rady SGiE oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu na kolejną 4-letnią kadencję. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" zrzesza dziewięć sekcji branżowych Związku z sektora paliwowo-energetycznego.