Pierwsze efekty rudzkiej pikiety

Lip 13, 2010

Wiele wskazuje na to, że ubiegłotygodniowa pikieta rudzkiego Urzędu Miasta przez związkowców, w tym kilkuset z górniczej "S", przyniesie skutek w postaci debaty o przyszłości górnictwa na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent miasta Andrzej Stania zapowiedział, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Pikietujący domagali się rozmów, w których udział wzięliby reprezentanci środowisk związanych z miastem i górnictwem, aby wspólnie wypracować sposób na ratunek dla zagrożonej likwidacją KWK "Halemba-Wirek".

- Nie chcemy być drugim Wałbrzychem! - mówili uczestnicy protestu. Zwracali uwagę, że decyzja Zarządu Kompanii Węglowej SA o zmniejszeniu środków na inwestycje w kopalni "Halemba-Wirek" oznaczać będzie upadek zakładu dającego utrzymanie 5 tysiącom pracowników i ich rodzinom. Po zakończeniu pikiety prezydent Rudy Śląskiej, któremu wcześniej związkowcy zarzucali całkowitą obojętność wobec losu "Halemby" i zatrudnionych tam ludzi, obiecał pomoc w organizacji rozmów na temat przyszłości przemysłu wydobywczego w mieście.