KW: Górnicy okupują biura w siedzibie Zarządu Spółki

Lip 09, 2010

Od godz. 9. przedstawiciele organizacji związkowych okupują biura w katowickiej siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców i czekają na spotkanie z Radą Nadzorczą KW. Po fiasku poniedziałkowych mediacji i zakończeniu postępowania w oparciu o artykuł 14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy przystąpili do kolejnego etapu walki o realizację swoich postulatów stanowiących istotę sporu zbiorowego toczącego się w Kompanii.

Strona społeczna domaga się utrzymania wysokości tegorocznego funduszu płac na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009, utrzymania wysokości zatrudnienia z końca ub.r. i gwarancji funkcjonowania zakładów wchodzących w skład KW co najmniej do 2020 roku. O efektach okupacji poinformujemy po jej zakończeniu.