JSW: Związkowcy zwrócili się do PIP ws. regulaminu premiowania

Lip 12, 2010

"Regulamin przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach" wprowadzony przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele jest niezgodny z zasadami prawa pracy i przepisami bhp - uważają związkowcy i zwrócili się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzając nowe uregulowania, Zarząd JSW złamał także reguły obowiązujące przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zasad i warunków pracy i płacy.

- Zakres przedmiotowy Regulaminu dotyczy kwestii wynagradzania, co skutkuje tym, że bezwzględnie Regulamin winien być tematem negocjacji oraz uzgodnienia ze związkami zawodowymi - czytamy we wniosku skierowanym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.