Okolicznościowy list od przewodniczącego Związku

Lis 27, 2023

W związku ze zbliżającą się Barbórką, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda wystosował okolicznościowy list do górników. - Tegoroczna Barbórka - górnicze święto to kolejny rok pod znakiem niepewności spowodowanej szaloną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Polityki, która jest nie tylko zagrożeniem dla polskiego przemysłu wydobywczego, ale i dla całej naszej gospodarki, dla której polskie bogactwa są gwarancją rozwoju, a tym samym suwerenności naszej Ojczyzny - napisał szef ogólnopolskich struktur Związku.

Życząc górnikom "przede wszystkim pomyślnej i bezpiecznej przyszłości", Piotr Duda - w imieniu całej KK - zadeklarował, że NSZZ "Solidarność" o tę bezpieczną przyszłość będzie walczyć "wszelkimi dostępnymi środkami".

- Z okazji Dnia Górnika życzę Członkom górniczej "Solidarności" oraz wszystkim pracownikom i ich rodzinom godnej, bezpiecznej i dobrze wynagradzanej pracy. Również poczucia dumy z wykonywania tej niezwykle trudnej, ale i wspaniałej profesji, której specyfika przez wieki stworzyła niezwykłą górniczą wspólnotę. Tak podziwianą i szanowaną przez społeczeństwo - zaznaczył związkowiec.

Podkreślił również znaczenie relacji załóg z pracodawcami.

- Tylko partnerski dialog społeczny prowadzony w firmach jest skuteczną drogą do budowania siły firmy i rozwiązywania codziennych trudnych problemów. Ta siła, wzajemny szacunek oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" to gwarancja sukcesu dla Polski. Sukcesu opartego na polskich bogactwach naturalnych - podsumował.