JSW: Związkowcy krytykują sposób wypłaty premii

Lip 30, 2023

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przeanalizowały sytuację związaną z rozdziałem jednorazowej nagrody motywacyjnej przez dyrektorów kopalń JSW. Uznały, że "popełniono szereg błędów w decyzjach o podziale tej nagrody" i zażądały "natychmiastowego skorygowania niedopatrzeń dyrekcji kopalń". Ponadto przedstawiły postulat wypłacenia załodze 15 procent netto wartości kwoty, jaką miałaby odprowadzić JSW do budżetu państwa z tytułu tak zwanej składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu za rok 2022.

Jeśli chodzi o premię, szczególną krytykę strony społecznej wzbudził fakt, że w niektórych zakładach kryterium decydującym o jej wypłacie była nieobecność pracownika wynikająca z chęci oddania krwi lub urlopu okolicznościowego.

- Jesteśmy zdziwieni tym, że dyrektorzy kopalń, jako jedno z kryteriów przy wypłacie nagrody motywacyjnej, uznali nieobecność związaną z oddawaniem krwi przez pracowników. Tę kwestię wyjaśniamy z Zarządem spółki, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych incydentów. Żądamy również by zarówno ten ubytek jak i niedopatrzenie w temacie urlopów okolicznościowych zostały zrekompensowane niezwłocznie - oświadczyli związkowcy po spotkaniu z kierownictwem JSW.

Swoje żądania skierowali do wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo Marka Wesołego i Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

- W razie braku odpowiedzi w przewidzianym w ustawie terminie zostanie zorganizowana manifestacja w Warszawie w ramach wniesionego żądania - zagrozili.

Odpowiadając na stanowisko "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry", Zarząd JSW stwierdził, że zapoznał się z przedstawionymi argumentami i że zobowiąże dyrektorów zakładów do "ponownej analizy dniówek pracowników, którzy w I półroczu 2023 roku posiadają absencję z tytułu krwiodawstwa i urlopów okolicznościowych".

- Wypłata skorygowanych wartości nastąpi w dniu 10.08.2023 r. - zadeklarował Zarząd w stanowisku, które trafiło do protokołu podsumowującego spotkanie ze stroną związkową.

Pod protokołem podpisali się związkowcy - Sławomir Kozłowski (NSZZ "Solidarność"), Paweł Kołodziej, Marek Dusza (obydwaj Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA) i Marek Płocharski (Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA) - oraz przedstawiciele pracodawcy - prezes Zarządu JSW Tomasz Cudny, wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, a także koordynator do spraw strategii i polityki płacowej Jacek Durka.