Jednorazowa nagroda motywacyjna w JSW

Lip 11, 2023

21 lipca załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzyma motywacyjną nagrodę jednorazową za "zaangażowanie i osiągnięte wyniki finansowe Spółki". To efekt porozumienia zawartego przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA z Zarządem firmy.

Świadczenie trafi do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę według stanu z 30 czerwca 2023 roku. Indywidualna wysokość nagrody nie będzie mogła przekroczyć:
- 11500 złotych brutto - w przypadku pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 9500 zł brutto - w przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla,
- 7500 zł brutto - w przypadku pozostałych pracowników.

O wypłacie konkretnej kwoty - uzależnionej od "zaangażowania pracownika w wykonywanie obowiązków i zadań służbowych" - zdecydują dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych JSW.

W treści porozumienia zaznaczono, że "nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem roszczeń pracownika".

Nie otrzymają jej ci, którzy między 1 stycznia a 30 czerwca:
- posiadali nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy,
- zagarnęli mienie lub podjęli próbę zagarnięcia mienia pracodawcy,
- przystąpili do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu środków odurzających lub po zażyciu substancji psychotropowych,
- spożywali alkohol, zażywali środki odurzające lub zażywali środki psychotropowe na terenie jednostki organizacyjnej JSW.

Jak poinformował Zarząd JSW, łączna kwota brutto wypłaconej nagrody motywacyjnej wyniesie około 230 milionów zł i nie przekroczy ustalonego w porozumieniu z 8 lutego 2023 r. funduszu wynagrodzeń na rok 2023.