"Bogdanka": Chcą gwarancji przed przejściem w ręce państwa

Maj 29, 2023

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zorganizowały masówki informacyjne w związku ze zbliżającym się terminem przejęcia Spółki przez Skarb Państwa. Podczas masówek omówiono przebieg rozmów przedstawicieli strony społecznej i pracodawcy na temat gwarancji, jakie mieliby otrzymać górnicy po przeprowadzeniu zmian właścicielskich. Obecnie większościowy pakiet udziałów "Bogdanki" posiada Grupa Enea.

- Proces przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa powinien zakończyć się latem tego roku. Do końca lipca planowane jest zakończenie sporządzania wycen oraz innych dokumentów związanych z wykupem - informował 16 marca serwis informacyjny LW "Bogdanka" SA.

Mając na uwadze planowane zmiany, związkowcy przystąpili do rozmów z pracodawcą.

- Z punktu widzenia NSZZ "Solidarność" najważniejsze są zabezpieczenia socjalne dla pracowników. Zależy nam na tym, by wraz ze zmianą właściciela warunki pracy załogi LW "Bogdanka" nie pogorszyły się. Istotną kwestią byłoby tutaj uzyskanie gwarancji zatrudnienia oraz rekompensat na wypadek ewentualnych zwolnień w przyszłości - wyjaśnia Antoni Pasieczny, zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA.

Strona społeczna chce też wynegocjować prawo do 7-procentowego odpisu na pracowniczy program emerytalny.

- Pracowniczy Program Emerytalny dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea taki 7-procentowy odpis przewiduje, jednak w przypadku pracowników LW "Bogdanka" wynosi on jedynie 4,5 proc. Myślę, że pracodawca na podniesienie wysokości odpisu powinien się zgodzić - tym bardziej, że górnicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pod ziemią wcześniej uzyskują prawa emerytalne i ten okres składkowy mają krótszy. W ostatnim czasie zainteresowanie PPE wśród załogi znacząco wzrosło. Pracownicy, którzy przystąpili do programu jakiś czas temu i właśnie odeszli na emeryturę, otrzymali swoje pieniądze i okazało się, że są to kwoty całkiem pokaźne - mówi wiceprzewodniczący.

A jak Antoni Pasieczny ocenia samą decyzję o wykupie akcji Lubelskiego Węgla "Bogdanka" od Grupy Enea przez Skarb Państwa?

- Osobiście uważam, że przejście LW "Bogdanka" pod Skarb Państwa jest krokiem ku stabilizacji. Jeśli mam jakieś obawy, to wiążą się one z ewentualnymi działaniami kolejnych rządów w przyszłości. Ktoś może przecież podjąć decyzję polityczną o pozbyciu się należących do Skarbu Państwa udziałów w LW "Bogdanka". Tak już kiedyś było i my o tym pamiętamy. Najpierw gwarantowano nam różne rzeczy, a potem błyskawicznie sprzedano "Bogdankę" funduszom inwestycyjnym. Właśnie dlatego - jako strona społeczna - jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do uzyskania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i gwarancji na piśmie - podsumowuje związkowiec.