Zaufać Bożej Opatrzności

Lis 22, 2022

20 listopada górnicy węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, siarki, gazu i ropy naftowej oraz energetycy i elektronicy przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w organizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" branżowej pielgrzymce na Jasną Górę. Wydarzenie miało miejsce po raz 32.

- Będziemy się modlić o to, aby wreszcie rządzący zrozumieli, że polski skarb, polskie dobro narodowe, jakim jest węgiel kamienny, jakim jest węgiel brunatny, jakimi są inne kopaliny, które znajdują się (...) w naszym kraju, aby one służyły społeczeństwu. Dość już opowiadania o zamykaniu kopalń - mówił przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik przed rozpoczęciem uroczystości.

Po godzinie 10. zgromadzeni przed kościołem pw. św. Barbary pątnicy wyruszyli ku Jasnej Górze. Tam, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, obecne delegacje złożyły kwiaty. Następnie odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach.

Wydarzeniem wieńczącym dzień była msza święta koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu).

Podczas pielgrzymki wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, iż zwłaszcza ostatnio, w dobie zawirowań gospodarczo-politycznych dotykających cały świat, rola surowców wydobywanych przez górników wzrosła.

- Ziemia przez Boga nam dana jest po to, byśmy ją wypełniali ludzkim życiem, ale i po to, byśmy przetwarzali jej zasoby pracą naszych rąk. W roku bieżącym, jak nigdy dotąd, dostrzegliśmy, jak bardzo w życiu człowieka ważny jest gaz, ropa, węgiel czy inne bogactwa ziemi - zauważył ojciec Jan Zinówko, paulin, były górnik, witając pielgrzymów.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej ksiądz Jacek Kiciński.

- Bóg z miłości stworzył ten świat i ten świat dał (...) pod naszą, ludzką opiekę. (...) My, jako ludzie, mamy nad tym światem panować, ale zgodnie z wolą Boga, to znaczy - mamy ten świat czynić lepszym i piękniejszym, a nie ten świat niszczyć i degradować. Bóg dał nam dobra naturalne, które mają nam pomagać, by człowiek żył bezpiecznie i rozwijał się szczęśliwie - stwierdził duchowny.

Wskazał, że praca górników - ciężka i niebezpieczna - wpisuje się w troskę o świat powierzony człowiekowi przez Boga.

- Wydobywane przez Was surowce, a zwłaszcza węgiel, ropa i gaz, zaspokajają nasze ludzkie potrzeby. Obecny czas sprawia, że Wasza praca bywa niekiedy bardzo trudna, ponad ludzkie siły. I w tym wszystkim należy pamiętać o człowieku. Jesteśmy bowiem ludźmi, którzy mają swoje rodziny, swoje domy i swoich bliskich - zaznaczył.

Zwracając się do pracowników kopalń, docenił ich codzienny wysiłek i nieustanne narażanie się na niebezpieczeństwo. Przypomniał o znaczeniu wiary w chwilach trudnych.

- Dziękujemy Wam za Wasz trud, Wasze poświęcenie i Waszą determinację. To właśnie Wasza praca sprawia, że wiele razy musicie ryzykować życiem i często wiąże się to z dramatami wielu rodzin i wielu małżeństw, zwłaszcza gdy przychodzi nagła, nieoczekiwana śmierć albo trwałe kalectwo. (...) Właśnie w takich (...) sytuacjach, niebezpiecznych, jakże ważną rolę odgrywa wiara w Boga. Wiara w Boga to zaufanie Bożej Opatrzności - wyjaśnił kaznodzieja.

Podziękował też za świadectwo wiary, jakim jest pielgrzymowanie na Jasną Górę.

Oprawę muzyczną XXXII Pielgrzymki Górników na Jasną Górę zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" imienia Józefa Słodczyka.