JSW: Ułatwić zakup węgla górnikom i emerytom!

Wrz 01, 2022

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zwróciły się do kierownictwa firmy z wnioskiem o umożliwienie sprzedaży węgla energetycznego pracownikom i emerytom JSW w formie priorytetowej. Przypomnijmy, że od dwóch tygodni klienci indywidualni mogą kupować surowiec wydobywany przez ornontowicką kopalnię "Budryk". Związkowcy chcą ułatwień przy jego zakupie dla osób, dzięki którym jest (lub był w przeszłości) wydobywany.

- To pracownicy JSW S.A., obecni i byli, uczestniczą i uczestniczyli w procesie eksploatacji, której finalnym produktem jest węgiel. Obecnie napotykają na olbrzymie trudności związane z zakupem węgla na zasadach komercyjnych - piszą przedstawiciele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA i Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW SA. - W szczególnie trudnej sytuacji są emeryci górniczy, którzy dodatkowo kilka lat temu zostali pozbawieni tzw. deputatu węglowego - zwracają uwagę.

Następnie proponują, by sprzedaż węgla dla aktualnych i byłych pracowników JSW odbywała się poprzez portal pracowniczy, w wyznaczone dni robocze.

Wskazują też na przykład "sąsiedniej" spółki węglowej, gdzie obowiązują zasady zbliżone do postulowanych.

- Analogiczna sprzedaż węgla prowadzona jest w PGG [Polskiej Grupie Górniczej SA - przyp. red. SG], z zachowaniem instrumentów zwiększających dostępność surowca dla mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników kopalń - czytamy w treści wniosku.

O komentarz poprosiliśmy Romana Brudzińskiego, wiceprzewodniczącego ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA.

- Mamy nadzieję, że Zarząd przychylnie potraktuje naszą propozycję i że na najbliższym zebraniu podejmie decyzję, by jakiś dzień w tygodniu wyznaczyć i ułatwić zakup węgla pracownikom oraz byłym pracownikom kopalń należących dziś do JSW. Wcześniej takiej możliwości nie było, bo Jastrzębska Spółka Węglowa, produkująca głównie węgiel koksowy, w ogóle nie sprzedawała węgla energetycznego klientom indywidualnym. Od kiedy uruchomiono sprzedaż sortymentu "orzech" w KWK "Budryk", taka możliwość jest. Należy przy tym wyjaśnić, że węgiel z "Budryka" nie jest węglem "uniwersalnym". On nie nadaje się do spalania w każdym rodzaju pieca, ale ci, którzy są nim zainteresowani, na ogół doskonale o tym wiedzą - podsumował związkowiec.