PGG: Związkowcy chcą rozmów. Wśród tematów - podwyżki

Lip 06, 2022

Przedstawiciele pięciu organizacji związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG), członkowie Pomocniczego Komitetu Sterującego PGG SA, zwrócili się do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z wnioskiem o "natychmiastowe spotkanie" poświęcone "podstawowym tematom nurtującym załogę największego potentata węgla energetycznego i opałowego w Polsce".

Związkowcy wymienili trzy tematy, które chcieliby poruszyć podczas rozmów.

Wskazali, iż oczekują odpowiedzi na pytanie: jakie są plany rządu i Ministerstwa Aktywów Państwowych wobec górnictwa oraz samej PGG w obszarze inwestycji w nowe złoża, a także zatrudnienia nowych pracowników w związku z pojawiającymi się naciskami na zwiększenie eksploatacji węgla?

Ponadto chcą rozmawiać o cenach węgla opałowego i cenach węgla dla podmiotów gospodarczych - energetyki, ciepłownictwa i przemysłu - gdzie "w porównaniu do średnich cen ARA, PGG S.A. sprzedaje swój węgiel po skandalicznie niskich cenach, w szczególności do energetyki zawodowej".

Za najważniejszą sprawę do załatwienia uznają jednak podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PGG, co również znalazło odzwierciedlenie w wystosowanym piśmie. Wśród przyczyn takiego stanowiska wymieniono "szalejącą" inflację, wzrost cen żywności i paliw oraz podpisanie porozumień płacowych w innych spółkach węglowych.

- Zwracamy się do Pana Premiera o poważne potraktowanie naszego wystąpienia. Dzisiaj w rozmowach przy stole chcemy załatwić nasze pilne sprawy. Alternatywą dla rozmów będzie z naszej strony wystąpienie w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i podjęcie działań wynikających z Ustawy o związkach zawodowych - deklarują w końcowym akapicie pisma.

Jak zaznaczono, w postulowanych rozmowach powinna wziąć udział cała strona społeczna PGG SA.

Pod dokumentem widnieją podpisy przedstawicieli Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Kadra" Górnictwo, Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w PGG oraz ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG.