PGG: Rozmowy o podwyżkach

Cze 23, 2022

22 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) z kierownictwem PGG. Rozmowy dotyczyły postulatów, które NSZZ "Solidarność" przedstawił Zarządowi Spółki w pismach z 30 maja i 6 czerwca. Związek zaproponował, by wartość deputatu węglowego dla pracowników PGG od 1 stycznia 2023 r. wzrosła do poziomu średniej ceny ekogroszku obowiązującej w PGG. Omówiono również kwestię wzrostu wartości dodatków zawartych w § 8 Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. (np. przodowy, strzałowy itd.).

Pozostałe propozycje "Solidarności" to podniesienie wartości posiłków profilaktycznych wraz z wnioskiem, by posiłki otrzymywali również ci pracownicy, którzy wcześniej nie byli do nich uprawnieni, a także wzrost średniej płacy w drugim półroczu 2022 r. (lub wypłata premii kwartalnej dla całej załogi).

Przypomnijmy: 30 maja ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA zwróciła się do Zarządu z żądaniem podjęcia natychmiastowych rozmów "w temacie wzrostu wartości węgla deputatowego dla pracowników" oraz "waloryzacji (...) dodatków do wynagrodzeń (...) zawartych w § 8 Porozumienia z 20 grudnia 2004 r., które nie są waloryzowane od najniższego średniego wynagrodzenia"; powołała się przy tym na ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Tydzień później ta sama organizacja wniosła o "pilne spotkanie w temacie poziomu wynagrodzeń na drugie półrocze 2022 r." i "w sprawie wzrostu wartości posiłku profilaktycznego zgodnie z załącznikiem nr 13 do Porozumienia z 2004 r.".

- Galopująca inflacja powoduje realny spadek dochodów i stopy życiowej rodzin górniczych. Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wynosi ok. 14% przy inflacji 15%. Nakładanie zwiększonych zadań przy zmniejszonym poziomie zatrudnienia pracowników w związku z odejściem na pakiety socjalne powoduje zwiększony wysiłek i prace w nadgodzinach - czytamy w jednym z pism ZOK skierowanych na ręce Zarządu PGG.

Przekonując Zarząd do podniesienia wartości posiłków profilaktycznych, związkowcy wskazali na "drastyczny skok inflacji" spowodowany między innymi wzrostem cen żywności.

O postulatach ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA dyskutowano także podczas czwartkowego spotkania Zarządu ze wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi na szczeblu Spółki. Kolejna tura rokowań odbędzie się w przyszłym tygodniu.