KSGiE pisze do wicepremiera. Temat: "Ostrołęka"

Mar 02, 2020

Medialna dyskusja na temat przyszłości elektrowni "Ostrołęka C", której budowa stanęła pod znakiem zapytania, zatacza coraz szersze kręgi. 24 lutego Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" wezwała rząd do dalszej realizacji inwestycji jako istotnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Trzy dni później KSGiE skierował pismo do wicepremiera Jacka Sasina, domagając się pilnego spotkania ze stroną rządową poświęconego między innymi przyszłości "Ostrołęki".

Według Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki ewentualna modyfikacja projektu "Ostrołęka C" (poprzez zmianę systemu zasilania z węglowego na gazowy) lub całkowite odstąpienie od jej budowy pogłębi problemy branży górniczej oraz spółek energetycznych, które finansowo się w ten projekt zaangażowały.

- Konsekwencją będą dodatkowe koszty, którymi w praktyce obciążeni zostaną pracownicy koncernów energetycznych - podkreślili związkowcy w treści pisma skierowanego do wicepremiera.

Do pozostałych problemów zagrażających przyszłości branży oraz bezpieczeństwu energetycznemu państwa zaliczyli brak decyzji o rewitalizacji bloków węglowych i o rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wcześniej wskazali na inne czynniki przyczyniające się do pogorszenia sytuacji branż górniczej i energetycznej w Polsce.

- Planowane przez Unię Europejską osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz przeprowadzenie transformacji gospodarczej w kształcie i tempie proponowanym przez Komisję Europejską spowoduje skrajnie szkodliwe skutki dla polskiej gospodarki oraz przyczyni się do trwałego obniżenia poziomu życia obywateli naszego kraju. Opłaty z tytułu emisji CO2 w coraz większym stopniu wpływają na pogorszenie kondycji spółek energetycznych. Nadmierny import energii elektrycznej i węgla dotyka zarówno spółki energetyczne, jak i górnicze - napisali.

Jak czytamy w ostatnim akapicie cytowanego pisma, Rada KSGiE oczekuje od wicepremiera pilnego spotkania i przedstawienia stanowiska rządu oraz propozycji rozwiązań we wszystkich wspomnianych kwestiach.

Polecamy również lekturę stanowiska Rady z 24 lutego. Publikujemy je w postaci pliku PDF (kliknij tutaj).