Związkowcy z JSW: Podnieść płace, złagodzić skutki inflacji

Lut 25, 2020

W związku z gwałtownie rosnącą inflacją, reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników (ZZG) JSW SA i ZZ "Kadra" - zwróciły się do Zarządu Spółki o zorganizowanie spotkania poświęconego wysokości tegorocznego wskaźnika wynagrodzeń.

Na wstępie związkowcy wskazali, że w grudniu inflacja liczona rok do roku wniosła 3,4 procent, a w styczniu - 4,4 proc. Ponadto Rada Polityki Pieniężnej prognozuje, że średnioroczna inflacja w roku 2020 wyniesie 3,5 proc.

Komentując złożony przez siebie wniosek, przedstawiciele trzech największych i najskuteczniejszych - jak dotąd - związków zawodowych w JSW wskazali na problem spadku płacy realnej, który coraz bardziej dotyka załogi polskich kopalń węgla kamiennego.

- Wzrost zarobków w górnictwie jest konieczny w związku z spadkiem płacy realnej, związanej z inflacją w Polsce. Przykładem jest spór zbiorowy dotyczący podwyżek w PGG, który zakończył się porozumieniem w formie wzrostu wynagrodzenia pracowników o 6%. Dlatego konieczne jest sfinalizowanie toczących się negocjacji prowadzonych przez reprezentatywne organizacje związkowe w JSW S.A. dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki. Żądania płacowe, których dotyczą negocjacje wiążą się z procentowym wzrostem wynagrodzeń za dni robocze - napisali.

Zwracając się do Zarządu JSW, związkowcy wskazali, że w roku ubiegłym wynagrodzenie za dni robocze praktycznie nie wzrosło (była wypłacona jedynie premia jednorazowa), tymczasem wzrost płac w gospodarce narodowej za rok 2019 wyniósł 6 proc., a w roku 2020 ma się kształtować na takim samym poziomie.

- W związku z powyższym konieczne jest uzgodnienie rozwiązań które zapobiegłyby dalszemu spadkowi płacy realnej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - oświadczyli.

Pod pismem widnieją podpisy przewodniczących: Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego, Federacji ZZG JSW Pawła Kołodzieja i ZZ "Kadra" JSW SA Marka Płocharskiego.