PGG: Podwyżki uzgodnione, spór zawieszony

Lut 20, 2020

Po ponad trzech godzinach rozmów w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) porozumiały się z Zarządem PGG, dzięki czemu górnicy otrzymają 6-procentowe podwyżki liczone od stycznia bieżącego roku. Padły również deklaracje dotyczące odbioru zakontraktowanego węgla ze zwałów kopalń PGG przez państwowe spółki energetyczne. Jeśli chodzi o kwestie płacowe, strony uzgodniły, że kolejne rozmowy odbędą się we wrześniu.

- Dzisiejsze ustalenia są dla nas trudnym kompromisem - skomentował tuż po zakończeniu rokowań przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA i szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, wskazując zarazem na konkretne efekty rozmów. - Trzeba na to popatrzyć tak, że jeszcze wczoraj na stole "leżało" 0 procent. Dzisiaj mamy 6 procent - a więc ponad 400 złotych brutto na zatrudnionego - i perspektywę wznowienia negocjacji dotyczących dalszych podwyżek we wrześniu. Dla PGG to koszt niespełna 270 milionów złotych w skali roku. Z punktu widzenia pracownika ważne jest też to, że wynegocjowany wzrost wynagrodzeń będzie liczony od stycznia - powiedział.

Jak podkreślił lider ZOK, wicepremier Jacek Sasin zadeklarował, że do 21 kwietnia przedstawi stronie społecznej szczegółową koncepcję dalszego funkcjonowania Spółki w coraz mniej korzystnym otoczeniu gospodarczo-politycznym.

- Chcemy się wreszcie dowiedzieć, jak strona rządowa widzi przyszłość Polskiej Grupy Górniczej i całej branży. Apelowaliśmy o to od co najmniej półtora roku, dlatego dzisiejsze słowa wicepremiera Sasina traktujemy bardzo poważnie. Najpóźniej 21 kwietnia powinniśmy poznać plany rządu wobec PGG - stwierdził Bogusław Hutek.

Zgodnie z relacją przewodniczącego, wicepremier Jacek Sasin i wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda zadeklarowali, że węgiel zakontraktowany przez państwowe spółki energetyczne, ale wciąż zalegający na kopalnianych zwałach, zostanie odebrany i przez cały rok 2020 będzie odbierany "na bieżąco". Zniknie zatem groźba przepełnienia zwałów, co mogłoby się wiązać z koniecznością wstrzymania wydobycia przez kopalnie.

Po zakończeniu rozmów centrale związkowe poinformowały o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzenia referendum strajkowego 25 lutego i manifestacji na ulicach Warszawy 28 lutego, dodając zarazem, że spór zbiorowy uległ zawieszeniu, a nie zakończeniu.

- Jeżeli 21 kwietnia okaże się, że ktoś nas "wystawił do wiatru", że nikt nie chce się z nami spotkać albo to, że rząd nie ma żadnych pomysłów na zabezpieczenie przyszłości PGG, wszystko może się zmienić i planowane przez nas działania dojdą do skutku, tyle że pod koniec kwietnia. Tak samo się stanie, jeśli we wrześniu druga strona nie będzie chciała rozmawiać na temat dalszych podwyżek, tak jak to dzisiaj ustaliliśmy. Dokument z treścią porozumienia zostanie podpisany jutro i od tego momentu będziemy się przyglądać, czy jest realizowany - podsumował szef "Solidarności" w PGG.

Ponadto strony sporu wydały wspólny komunikat, którego treść publikujemy poniżej.

 

* * *

 

W obecności wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra Adama Gawędy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Zarząd Polskiej Grupy Górniczej i organizacje związkowe działające w PGG porozumiały się dzisiaj w sprawach płacowych. Porozumienie zakłada podwyżkę w wysokości 6 procent oraz rozpoczęcie dyskusji nad systemową reformą sektora węgla kamiennego.

Porozumienie zawarli przedstawiciele Zarządu i central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej. Zakłada ono podniesienie wynagrodzeń o 6 procent od dnia 1 stycznia 2020 roku oraz powrót do negocjacji płacowych między Zarządem PGG, a związkami we wrześniu. Dodatkowo strony ustaliły podjęcie działań w zakresie ograniczenia importu węgla kamiennego do Polski oraz przyśpieszenie wywozu zapasów węgla kamiennego zgromadzonych na składach przy kopalniach.

Ze swojej strony związkowcy postanowili zawiesić akcję protestacyjną co oznacza, że referendum oraz manifestacja w Warszawie, planowana na 28 lutego, nie odbędą się. Porozumienie płacowe ma być oficjalnie podpisane jutro przed południem.

W trakcie negocjacji ustalono też, że do 21 kwietnia dojdzie do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych z przedstawicielami central związków zawodowych, na którym strony przedstawią koncepcje rozwiązań systemowych w sektorach węgla kamiennego i energetyki.