Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo

Lis 26, 2019

Ponad 5 tysięcy pątników wzięło udział w zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. 24 listopada do Częstochowy przybyli górnicy węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, nafty, a także ich rodziny oraz przedstawiciele organizacji związkowych, spółek węglowych, Wyższego Urzędu Górniczego i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wydarzeniu towarzyszyło hasło "Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo".

Przed godziną 10. uczestnicy pielgrzymki tradycyjnie już zebrali się przed częstochowskim kościołem pod wezwaniem świętej Barbary, skąd przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej "Bytom" pod dyrekcją Marcina Walisko przemaszerowali na jasnogórskie wzgórze. Tam wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i uroczystej mszy, którą zakończyło odczytanie aktu zawierzenia Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej.

Mszy świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej ksiądz Rudolf Pierskała. Wraz z nim eucharystię odprawiali kapelani górników, wśród nich - ksiądz prałat Bernard Czernecki, kapelan KSGiE NSZZ "Solidarność", kawaler Orderu Orła Białego.

Tematem homilii wygłoszonej przez biskupa było ojcostwo i rola ojca we współczesnej rodzinie.

- Współcześnie wielu ojców zatraciło rozeznanie, co właściwie należy do ich zadań. Wiele rzeczy się na to składa. Tradycyjne od stuleci modele, ideały, wzorce nieraz odrzucono. Tych, którzy próbują się odwoływać do tradycyjnych wartości, nieraz umieszcza się w ciemnogrodzie. Na fali ruchów feministycznych zakwestionowano niezastępowalną rolę ojca w wychowaniu twierdząc, że wszystkie funkcje może z powodzeniem spełnić kobieta. Wydaje się więc współcześnie, że koniecznością jest na nowo mówić o zadaniach, o roli ojca w rodzinie - stwierdził duchowny.

Dalej podkreślał znaczenie właściwej hierarchii wartości, wedle której powinien postępować ojciec rodziny chrześcijańskiej.

- Miłość i odpowiedzialność - ojciec musi kochać i być odpowiedzialny. Mężczyzna musi być zdolny do miłości ofiarnej swojej rodziny, chce być ojcem, poświęca się ojcostwu, a nie tylko karierze zawodowej. Ma właściwą hierarchię wartości, to znaczy: na pierwszym miejscu zawsze jest Bóg, jego relacje z Bogiem, a potem żona, jego relacja z żoną, dzieci, relacja do nich, a potem inni ludzie. Jeśli tę kolejność się zburzy, to w rodzinie będzie źle - wskazał. - Co jest najważniejsze, co może dojrzały ojciec dać swoim dzieciom? Dojrzały ojciec powinien prawdziwie, odpowiedzialnie, mądrze, wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać swoją żonę, a matkę swoich dzieci. Piękny przykład miłości ojca do matki to jest to, co może swoim dzieciom dać najważniejszego, bo to ma zasadniczy wpływ na ich wychowanie i na ich przyszłe życie - zwrócił uwagę.

Kończąc homilię, wskazał na znaczenie dobrego przykładu, jaki pokolenie rodziców daje swoim dzieciom.

- To jest to, co mamy przekazać młodemu pokoleniu - to jest nasz przykład wiary, pobożności i naszej miłości do Pana Jezusa, do tego najważniejszego dnia w tygodniu - pierwszego dnia w tygodniu, jakim jest niedziela. I od naszego przykładu, od naszego świadectwa wiary zależy też wiara (...) młodego (...) pokolenia, aby także ono mogło je przekazać następnie swoim dzieciom. Wiara i miłość do Boga, wiara i przywiązanie do Kościoła to jest ta nasza tradycja górnicza. Pielęgnujmy ją - zaapelował biskup Pierskała.

Po zakończeniu mszy nastąpiło odczytanie aktu zawierzenia Braci Górniczej i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej przez przewodniczącego KSGiE NSZZ "Solidarność" Jarosława Grzesika wraz z delegacją reprezentującą cały górniczy stan, którą tworzyli: wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz Rogala, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Soli i Siarki NSZZ "Solidarność" Adam Gawlik.

- Święta Maryjo, (...) Jasnogórska Królowo (...), stajemy dzisiaj po raz 29. przed Tobą w imieniu wszystkich polskich górników, którzy obierają sobie Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę swoją. Przynosimy tutaj cały trud naszej pracy, codzienne radości, troski i kłopoty wierząc, że Ty, Matko i Królowo, znając nas wszystkich, przygarniesz nas do swojego serca i z Twoją pomocą chcemy dojść do Chrystusa Miłosiernego. Postanawiamy sobie mocno i przyrzekamy trwać przy wierze, którą nasi ojcowie przekazali nam 1053 lata temu, a codzienność naszą budować w oparciu o tę wiarę oraz nasze obowiązki realizować na fundamencie miłości i sprawiedliwości społecznej. (...) Mario Jasnogórska, bądź z nami w każdy czas - tymi słowami Brać Górnicza poleciła się opiece Maryi na kolejny rok.