"Jednorazówka" w Tauron Wydobycie

Lip 26, 2019

Po długotrwałych i niełatwych rokowaniach reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Tauron Wydobycie SA wynegocjowały porozumienie, zgodnie z którym pracownicy zatrudnieni według stanu na dzień 18 lipca i będący w stanie zatrudnienia według stanu na dzień wypłaty najpóźniej do 31 lipca otrzymają "jednorazówkę" wynoszącą 1000 złotych brutto w przeliczeniu na pełny etat według stanu zatrudnienia z dnia 30 czerwca.

- Mogę zakomunikować, że mimo trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się spółka Tauron Wydobycie, pracownicy kopalń otrzymają kwotę jednorazową. Reprezentatywnym organizacjom związkowym udało się przekonać Zarząd, by za ciężką i dobrze wykonywaną pracę załogę wynagrodzić - powiedział Solidarności Górniczej wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA i lider Związku w ZG "Brzeszcze" Stanisław Kłysz.

Wysokość indywidualnie wyliczanej "jednorazówki" ma zależeć od ilości przepracowanych dni roboczych w okresie 1 stycznia-30 czerwca bieżącego roku oraz kwoty przypadającej na jeden przepracowany dzień roboczy będącej ilorazem całego budżetu przeznaczonego na realizację wypłaty oraz łącznej ilości dniówek przepracowanych w pierwszym półroczu przez danego pracownika.

Do przepracowanych dni roboczych zaliczono dniówki przepracowane w dniach roboczych, wolne udzielone za przepracowane soboty, niedziele, święta i nadgodziny w tak zwane dni czarne (od poniedziałku do piątku), delegacje i dniówko-delegacje w dni robocze oraz kursy, szkolenia i badania lekarskie w dni robocze, a także dniówki urlopowe w dni robocze.

"Jednorazówkę" otrzymają również ci pracownicy, z którymi między 18 lipca a dniem wypłaty nastąpi rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (artykuł 30 § 1 Kodeksu pracy) lub nastąpi wygaśnięcie umowy o pracę w trybie art. 63 Kodeksu pracy.

Należy zaznaczyć, że wypłacona kwota nie będzie wliczana do podstawy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, ani też nie będzie składnikiem przy naliczaniu premii rocznej i innych składników wynagrodzenia.

Kolejnym krokiem ma być rozpoczęcie negocjacji dotyczących poziomu wynagrodzeń zasadniczych.

- Zgodnie z tym, co zawarliśmy w porozumieniu, 25 lipca spotkała się Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron. Wyznaczono już terminy kolejnych rozmów mających na celu doprowadzenie do dalszego wzrostu płac - poinformował Stanisław Kłysz.

Pod dokumentem z 18 lipca widnieją podpisy przedstawicieli trzech związków zawodowych - w tym ZOK NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA - i dwóch wiceprezesów Spółki: Andrzeja Okonia oraz Jacka Pytla.