Region Śląsko-Dąbrowski: Wybór niemal jednomyślny

Cze 20, 2018

Dominik Kolorz (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice") pozostanie przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" przez kolejne 4 lata. Delegaci byli niemal jednomyślni: kandydaturę dotychczasowego szefa Zarządu Regionu (ZR) Śląsko-Dąbrowskiego poparło 159 spośród 172 uczestników Walnego Zebrania Delegatów (WZD), które odbyło się 14 czerwca w Katowicach.

Gośćmi WZD byli między innymi senator z okręgu gliwickiego Krystian Probierz (Prawo i Sprawiedliwość), legendarny przywódca regionalnej "Solidarności" Alojzy Pietrzyk, obecni szefowie regionów ościennych - Marek Bogusz (Region Podbeskidzie) i Jacek Strączyński (Region Częstochowski) oraz lider Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara.

Ten ostatni podkreślił wagę największego sukcesu handlowej "Solidarności", jakim było doprowadzenie do przyjęcia przez parlament ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zwrócił uwagę na wyniki ostatnich sondaży, które wskazują, że społeczeństwo coraz pozytywniej odbiera nowe regulacje.

- Początkowo Polacy byli podzieleni pół na pół. Dzisiaj zwolenników wolnych niedziel przybywa i to bardzo cieszy. Cieszy również to, że sami pracownicy handlu są nam wdzięczni za to - dziękują i nie wyobrażają sobie teraz, że Platforma z Nowoczesną kiedykolwiek by im to zabrała. (...) Zresztą, na to nie pozwolimy - zapowiedział.

Chwilę potem podkreślił konieczność uszczelnienia obowiązujących przepisów.

- Pracodawcy i wspomniana Platforma z Nowoczesną broni nie zakopali. Z tego, co wiem, mają takie plany, aby po roku przenieść ustawę do Kodeksu pracy. Wiemy, że to jest niemożliwe, bo mamy obiecane, jeśli chodzi o rząd i partię Prawa i Sprawiedliwości, że ta ustawa będzie nowelizowana, że będzie udoskonalana. Musi być, bo również jest wielu cwaniaków, którzy próbują tę ustawę obchodzić. Mam nadzieję, że ta ustawa nie tylko dla pracowników handlu, ale również dla Polaków będzie czymś dobrym na wiele, wiele lat - podsumował.

Następnie odczytano list od wiceszefa resortu energii Grzegorza Tobiszowskiego. Nie mógł on uczestniczyć w WZD ze względu na obowiązki związane z trwającym posiedzeniem Sejmu oraz planowanym posiedzeniem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- "Solidarność" odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki społecznej i gospodarczej naszego państwa. To między innymi dzięki Pana zaangażowaniu, Panie Przewodniczący, i całej śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" udało się wypracować "Program dla Śląska", za który ślę słowa podziękowania. W polityce regionalnej rządu jest on narzędziem koordynującym krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach. Ważną rolę pełnią też przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" w dyskusji na forum Rady Dialogu Społecznego. Na ręce Pana Przewodniczącego przesyłam serdeczne podziękowania za współpracę - napisał minister.

Do "Programu dla Śląska" - a ściślej: ślamazarnej realizacji jego zapisów - nawiązał również sam Dominik Kolorz, przedstawiając swój program na kolejne cztery lata.

- Jeżeli w energetyce, w powiązaniu z górnictwem, w powiązaniu też z zakładami zbrojeniowymi, bo to też się ze sobą wiąże, dalej będzie sytuacja tego typu, że zaawansowanie projektów z "Programu dla Śląska" będziemy mieli na poziomie 2 procent, podkreślam - 2 procent, no to cóż... Trzeba będzie parę sztandarów wziąć i pod odpowiednie ministerstwa najzwyczajniej w świecie pojechać. (...) To jest nasz program, to jest program rządowy, to jest program pana premiera, ale są - niestety - ludzie na "dołach", którzy coraz głośniej zaczynają mówić: "a tam sobie" - przepraszam za wyrażenie - "Morawiecki z Kolorzem coś wymyślili, to niech to sobie realizują". To nie jest program Morawieckiego i Kolorza. To jest program o "być albo nie być" dla naszego województwa, o "być albo nie być" też dla związku zawodowego "Solidarność" z naszego regionu. Jeżeli ktoś sobie myśli, że pozwolę na to, żeby to był "półkownik", to jest w bardzo głębokim błędzie - zaznaczył.

Kolejnym wyzwaniem, z którym wkrótce będzie się musiał zmierzyć cały świat, również Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, jest - zdaniem lidera śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" - gwałtowne wypieranie pracowników z rynku pracy wskutek robotyzacji obejmującej kolejne branże. Rozwiązaniem łagodzącym negatywne skutki społeczne tego trendu może być wprowadzenie tak zwanego dochodu gwarantowanego.

- Jesteśmy w trakcie rewolucji technologicznej. Nie ma co ukrywać, że postęp techniczny idzie tak szybko do przodu, że według różnych szacunków w przeciągu najbliższych 10-15 lat na skutek robotyzacji, automatyzacji pracę może stracić około 1,5 miliarda ludzi - ocenił Dominik Kolorz. - Pytaniem jest, czy rynek stworzy miejsca pracy dla tego 1,5 miliarda ludzi? Zdania uczonych są w tym temacie podzielone, ale coraz więcej ekonomistów, coraz więcej znawców gospodarczych mówi o tym, że to będzie "impossible", że to będzie kompletnie niemożliwe, że w takiej skali ludzi nie da się przetransferować na inne rynki gospodarcze, na inne rynki działalności gospodarczej. I powiem w skrócie, że w Finlandii, czy też idąc niejako tropem tego, co chcą zrobić w najbliższym czasie Włosi - uważam, że szczególnie dlatego, że jesteśmy regionem silnym gospodarczo pod każdym względem, również silnym gospodarczo w elementach budżetowych, (...) powinniśmy wypracować pilotażowy program "dochodu gwarantowanego" - stwierdził.

Przewodniczący zapowiedział, że w przypadku uzyskania poparcia ze strony delegatów doprowadzi do podjęcia działań umożliwiających przeprowadzenie wewnętrznej reformy Związku poprzez zmianę Statutu NSZZ "Solidarność". Według Dominika Kolorza reforma ta miałaby polegać na wprowadzeniu ograniczenia liczby kadencji dla szefów struktur "Solidarności" wszystkich szczebli, powołaniu instytucji sądu koleżeńskiego i reformie związkowych finansów.

Decyzją delegatów w skład 43-osobowego Zarządu Regionu kadencji 2018-2022 weszli: przewodniczący ZR, przewodniczący Rady Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego, przewodniczący Rady Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, przewodniczący Rady Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych, przewodniczący Rady Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty, przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy i 36 członków wybranych przez WZD. Ponadto dokonano wyboru 7-osobowej Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbędzie się 25 i 26 października w Częstochowie.

Przedstawiciele organizacji związkowych "Solidarności" z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego udzielili poparcia kandydaturze Piotra Dudy na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej (KK) Związku. Wyboru nowego szefa KK dokonają uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów.