WUG: Prezes zapowiada kontrole i obiecuje spotkanie trójstronne

Lut 17, 2011

W miniony wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej SA (KW) z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Piotrem Litwą. Związkowcy od dłuższego czasu zwracają uwagę na dramatyczny wzrost zagrożeń płynący z obniżania zatrudnienia przez Kompanię przy porównywalnych zadaniach produkcyjnych. Prezes WUG zapowiedział spotkanie trójstronne na temat bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli Zarządu KW.

Spotkanie odbyło się w katowickiej siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego na wniosek kompanijnych organizacji związkowych. WUG reprezentował prezes i szefowie Okręgowych Urzędów Górniczych z Gliwic, Katowic i Rybnika.

- Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę Zarządowi Kompanii na braki kadrowe w kopalniach, w szczególności w oddziałach wydobywczych, przygotowawczych, przeróbki mechanicznej węgla oraz mających za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy - przypomina przewodniczący kompanijnej "Solidarności" Jarosław Grzesik, uczestnik spotkania. - Z roku na rok Zarząd Kompanii Węglowej planując zatrudnienie bierze pod uwagę wyłącznie aspekt ekonomiczny, a nie bezpieczne wykonywanie robót na dole kopalń i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Obawiamy się, że w obecnej sytuacji kadrowej kolejna redukcja zatrudnienia drastycznie pogorszy i tak już fatalny stan bezpieczeństwa pracy. Zarząd Kompanii zignorował nasz wniosek o dokładne przeanalizowanie stanu zatrudnienia we wszystkich kopalniach Spółki, szczególnie w grupie pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces produkcji i w oddziałach mających za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy. Na problem pogorszenia się stanu bezpieczeństwa pracy związany z brakami kadrowymi zwracał również uwagę prezes WUG, omawiając wzrost wypadkowości w górnictwie, szczególnie w aspekcie wypadków śmiertelnych zaistniałych w ostatnim okresie. Dlatego zwróciliśmy się właśnie do niego - podsumowuje Grzesik.

Piotr Litwa zapowiedział spotkanie trójstronne z udziałem przedstawicieli WUG, strony społecznej i Zarządu Kompanii. Zadeklarował też, że Okręgowe Urzędy Górnicze będą przeprowadzać kontrole kopalń należących do KW w zakresie przestrzegania normatywnego zatrudnienia przy wykonywaniu poszczególnych robót.